Προϊόντα

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του, και σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία της Κρήτης ανέπτυξε το σύστημα «Ολοκληρωμένες Λύσεις για την Υγεία» που αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. Πολλές από τις εφαρμογές λειτουργούν παραγωγικά από το 1998, ενώ από τα τέλη του 2007 όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε πάνω από 20 Νοσοκομεία και 60 φορείς υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Κάθε μία από τις εφαρμογές μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε ένα ή περισσότερα τμήματα ενός φορέα υγείας ή σε συνεργασία με μία ή περισσότερες από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τους, ώστε οι πάσης φύσης αρχειοθετήσεις και καταγραφές να πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Συγχρόνως μπορεί να γίνει ηλεκτρονική διασύνδεση και με ετερογενή συστήματα που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα.

Ακολουθεί λίστα με τα προϊόντα του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας:

ICS – A (Administrative)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για τη Διαχείριση Ασθενή αποτελούμενες από:

 

ICS – C (Citizen)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για την αυτοδιαχείριση του Πολίτη αποτελούμενες από:

 • Γραμματεία Ραντεβού COVID-19 (ΓΡ-COVID-19)
 • Διαχείριση Αδυναμίας – Εφαρμογή Διαχειριστή (ΔΑ-Δ)
 • Διαχείριση Αδυναμίας – Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΔΑ-Ε)
 • Διαχείριση Αδυναμίας – Εφαρμογή Ηλικιωμένου (ΔΑ-Η)
 • Διαχείριση Αδυναμίας – Εφαρμογή Φροντιστή (ΔΑ-Φ)
 • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Ασθενή (ΔΠΣ-Α)
 • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Διαχειριστή (ΔΠΣ-Δ)
 • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΔΠΣ-Ε)
 • Διαχείριση Περιεγχειρητικού Στρες - Εφαρμογή Συνοδού (ΔΠΣ-Σ)
 • Εξεταστήριο COVID-19 (ΕΞ- COVID-19)
 • Εφαρμογή κατ’ οίκον Φροντίδας - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΚΟΦ-Ε)
 • Εφαρμογή κατ’ οίκον Φροντίδας-Εφαρμογή Ασθενή (ΚΟΦ-Α)
 • Εφαρμογή Παρηγορητικής Φροντίδας - Εφαρμογή Aσθενή (ΕΠΦ-Α)
 • Εφαρμογή Παρηγορητικής Φροντίδας - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΕΠΦ-Ε)
 • Ηλεκτρονικός Προγραμματισμός Ραντεβού για τον Πολίτη (ΗΠΡ-Π)
 • Μένω Ασφαλής με COVID-19 - Εφαρμογή Δημόσιων Αρχών (MΑCOVID-19-ΔΑ)
 • Μένω Ασφαλής με COVID-19 - Εφαρμογή Επαγγελματία Υγείας (ΜΑCOVID-19-Ε)
 • Μένω Ασφαλής με COVID-19 - Εφαρμογή Πολίτη (ΜΑCOVID-19- Π)
 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - Εφαρμογή Πολίτη (ΠΗΦΥ-Π)
 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - Εφαρμογή Προβολής για Επαγγελματίες Υγείας (ΠΗΦΥ-Ε)
 • Προσωπικός Ιατρικός Σύμβουλος (ΠΙΣ)
 • Προσωπικός Σύμβουλος Διαβήτη - Εφαρμογή Ασθενούς (ΠΣΔ-Α)
 • Προσωπικός Σύμβουλος Διαβήτη - Εφαρμογή Ιατρού (ΠΣΔ-Ι)
 • Ραντεβού Εξέτασης Ανίχνευσης SARS-COV-2 (ΡΕΑ- SARS-COV-2)
 • Ραντεβού Εξέτασης Προσωπικού  (ΡΕΠ

 

ICS – CP (Civil Protection)

 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Αναφορές (ΣΔΚ-Α)
 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Αξιολόγηση Κτηρίων (ΣΔΚ-ΑΚ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Διαχείριση Αποθήκης (ΣΔΚ-ΔΑ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Διαχείριση Καταυλισμού (ΣΔΚ-ΔΚ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Εγγραφή (ΣΔΚ-Ε)
 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Ιατρική Φροντίδα (ΣΔΚ-ΙΦ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Κρίσης - Παρακολούθηση Εκκενώσεων (ΣΔΚ-ΠΕ)

 

ICSE (Emergency Care)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική αποτελούμενες από:

 • Διαχείριση Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης Επεισοδίων (ΠΑΕ)
 • Εφαρμογή Ασθενοφόρου (ΕφΑ)
 • Εφαρμογή Ασυρματιστή Συντονιστικού Κέντρου (ΑΣΚ)
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΔΔΑ)
 • Εφαρμογή Διαχειριστή Συντονιστικού Κέντρου (ΔΣΚ)
 • Εφαρμογή Ιατρικής Παρακολούθησης Επεισοδίων (ΙΠΕ)
 • Εφαρμογή Πληρώματος Ασθενοφόρου Διαχείρισης  Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΕΠΑΔΕΕ)
 • Εφαρμογή Τηλεφωνητή Συντονιστικού Κέντρου (ΤΣΚ)

 

ICS – H (Health Information Infrastructure)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πληροφοριακές Υποδομές Υγείας (ΠΥΥ) αποτελούμενες από:

 • Αντικείμενα Διεπαφής DICOM (ΑΔ-DICOM)
 • Αντικείμενα Διεπαφής HL7 (ΑΔ-HL7)
 • Αντικείμενα Διεπαφής Ασφάλειας (ΑΔ-Α)
 • Αντικείμενα Διεπαφής Βοήθειας (ΑΔ-Β)
 • Αντικείμενα Διεπαφής με ΗΚΓ (ΑΔ-ΗΚΓ)
 • Αντικείμενα Διεπαφής με την ΥΠΥ (ΑΔ-ΥΠΥ)
 • Αντικείμενα Διεπαφής με την ΥΤΑ (ΑΔ-ΥΤΑ)
 • Αποθετήριο Ελέγχου Καταχωρήσεων-Υπηρεσία Καταγραφής Συμβάντων και Ελέγχου Ταυτότητας Κόμβου IHE ATNA (Υ-ΑΕΚ-ATNA)
 • Αποθήκη Εγγράφων-Υπηρεσία Ανταλλαγής Εγγράφων IHE XDS (Y-AE-XDS)
 • Μητρώο Εγγράφων-Υπηρεσία Ανταλλαγής Εγγράφων IHE XDS (Y-ME-XDS)
 • Υπηρεσία Crystal Reports & Barcode Labels (Υ-CRBL)
 • Υπηρεσία Ανάκτησης Αποθέματος (Υ-ΑΑ)
 • Υπηρεσία Ανάκτησης Παραπεμπτικών (Υ-ΑΠ)
 • Υπηρεσία Ανταλλαγής Εγγράφων IHE XDS (Υ-XDS)
 • Υπηρεσία Αποστολής Μηνυμάτων XML (Υ-ΑΜ)
 • Υπηρεσία Διαμεσολαβητή Μηνυμάτων (Υ-ΔΜ)
 • Υπηρεσία Διασύνδεσης με ΒΙ Υ.Υ. (ΥΔ-ΒΙ-ΥΥ)
 • Υπηρεσία Εκτύπωσης Ετικετών Γραμμωτού Κώδικα (Υ-ΕΕΓΚ)
 • Υπηρεσία Ελέγχου ΑΜΚΑ (Υ-ΑΜΚΑ)
 • Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικής Ικανότητας (Υ-EAI)
 • Υπηρεσία Ευρετηρίου του Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Υ-ΕΟΗΦΥ)
 • Υπηρεσία Μηνυμάτων HL7 (Υ-HL7)
 • Υπηρεσία Ορολογίας (Υ-Ο)
 • Υπηρεσία Παραλαβής Μηνυμάτων XML (Υ-ΠΜ)
 • Υπηρεσία Πόρων Υγείας (Υ-ΠΥ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Αλλεργίες (Υ-ΠΗΦΥ-Α)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Αυτοαξιολόγηση  (Υ-ΠΗΦΥ-ΑΞ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Δημογραφικά (Υ-ΠΗΦΥ-Δ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Διαχείριση Προφίλ (Υ-ΠΗΦΥ-ΔΠ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Διαχείριση Χρηστών (Υ-ΠΗΦΥ-ΔΧ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ειδοποιήσεις (Υ-ΠΗΦΥ-Ε)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Εκπαίδευση & Πληροφόρηση (Υ-ΠΗΦΥ-Ε&Π)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΤ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Εμβολιασμοί (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΜ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Επικοινωνία (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΠ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Εργαστηριακές Εξετάσεις (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΕ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ζωτικά Σήματα ή Ζωτικά Σημεία (Υ-ΠΗΦΥ-ΖΣ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ιχνηλάτηση Ασθενή (Υ-ΠΗΦΥ - ΙΑ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Παρακολούθηση Τρόπου Ζωής (Υ-ΠΗΦΥ-ΤΖ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Παρηγορητική Φροντίδα (Υ-ΠΗΦΥ-ΠΦ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ποιότητα Ζωής (Υ-ΠΗΦΥ-ΠΖ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Προβλήματα (Υ-ΠΗΦΥ-Π)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας -  Προγραμματισμός (Υ-ΠΗΦΥ-ΠΡ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ραντεβού (Υ-ΠΗΦΥ-Ρ)
 • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Φαρμακευτική Αγωγή (Υ-ΠΗΦΥ-ΦΑ)
 • Υπηρεσία Συνεργασίας (Υ-Σ)
 • Υπηρεσία Ταυτοποίησης Ασθενή (Υ-ΤΑ)
 • Υπηρεσία Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων (ΥΥΛΑ)
 • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ιατρικό Φάκελο ΠΦΥ (Υ-ΠΦΥ)
 • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Κλινικά Δεδομένα (Υ-ΠΚΔ)
 • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Έγγραφα (Υ-ΠΗΦΥ-ΕΓ)
 • Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας - Ιατρικές Πράξεις (Υ-ΠΗΦΥ-ΙΠ)

 

ICS – I (Integrated Electronic Health Record)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΟΗΦΥ) αποτελούμενος από:

 • Διαχείριση Κεντρικού Μητρώου Ασθενή (ΚΜΑ)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού (ΟΣΔΡ)
 • Περιβάλλον Επισκόπησης ΟΗΦΥ (ΟΗΦΥ-ΠΕ)

 

ICSM (Medical)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Εφαρμογές Ιατρών και Νοσηλευτών αποτελούμενες από:

 • Διαχείριση Αποθήκης Κλινικής (ΔΑΚ)
 • Διαχείριση Κλινικής/ Ορόφου (ΚΟ)
 • Διαχείριση Κωδικού Φακέλου Ασθενή (ΔΚΦΑ)
 • Διαχείριση Χειρουργείων (ΔΧ)
 • Διαχείριση Ψηφιοποιημένου Ιατρικού Φακέλου (ΨΙΦ)
 • Εφαρμογή Βιβλίου Κοινωνικών Λειτουργών (Ε-ΒΚΛ)
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Αρθροπλαστικών Εγχειρήσεων (ΗΙΦΑ-ΑΕ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος για Ασθενείς με Διπολική Διαταραχή (ΗΙΦΑ-ΔΔ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος για Παιδιά με Επιληψία -  (ΗΙΦΑ-ΠΕ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Καρδιολογίας (ΗΙΦΑ-ΚΑΡΔ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΗΙΦΑ-ΜΕΘ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ορθοπεδικής (ΗΙΦΑ-ΟΡΘ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Παθολογίας (ΗΙΦΑ-ΠΑΘ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Παιδιατρικής (ΗΙΦΑ-ΠΑΙΔ)
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για εξειδικευμένες ειδικότητες: Παθολογία, Καρδιολογία, Παιδιατρική, Ορθοπαιδική, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κ.λ.π. (ΗΦΥ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Απεικονιστικών Εργαστηρίων (Ι-ΑπΕ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Διαλογής Επεισοδίων (Ι-ΔΕ ή Ι-ΕΔΕ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Διαχείρισης Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΙΕΔΕΕ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Εξεταστηρίου Προσωπικού (Ι-ΕΠ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Ι-ΗΣ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Ι-ΤΕΙ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Ι-ΤΕΠ)
 • Κλινικό Σύστημα Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων (ΚΣΥΙΑΠ)
 • Μητρώο Ρευματικών Παθήσεων (ΜΡΠ)
 • Νοσηλευτική Εφαρμογή Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Ν-ΤΕΙ)
 • Νοσηλευτική Εφαρμογή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Ν-ΤΕΠ)
 • Συνεργατικό Περιβάλλον Διάγνωσης και Διαχείρισης Ψηφιακών Εικόνων Παθολογοανατομίας - (ΣΠΠΑΘ)
 • Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης (ΤΠΟ)

 

ICSP (Primary Care)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελούμενες από:

 • Διαχείριση Αποθήκης Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΔΑ)
 • Διαχείριση Ραντεβού Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΔΡ)
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Γενικής Ιατρικής (ΠΦΥ-ΓΙ)
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΗΦ)
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ιδιώτη Ιατρού (ΠΦΥ-ΙΙ)
 • Ιατρική Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΠΦΥ-ΗΣ)
 • Τμήμα Πληροφορικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦΥ-ΤΠ)
 • Υποδοχή Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ-ΥΜ)

 

ICSPM (Precision Medicine)

 • Μητρώο Αιφνίδιου Θανάτου Νέων (ΙΑ-ΜΑΘΝ)
 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Κλινικών και Γενετικών Δεδομένων για Κληρονομικά και Σπάνια Νοσήματα της Καρδιάς (ΙΑ-ΠΔΚΓΔ)
 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Παραπεμπτικών για Αιματολογικές, Κληρονομικές και Συμπαγείς Κακοήθειες (ΙΑ-ΠΔΠ)
 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου και Βιοτράπεζας Δειγμάτων (ΙΑ-ΠΔΠΕ/ΒΔ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (ΙΑ-ΣΔΧ)

 

ICSS (Support)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Μηχανογραφική Υποστήριξη αποτελούμενες από:

 • Διαλογικός Πράκτορας Ηλεκτρονικής Υγείας (Υ-ΔΠΥ)
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Μεταμοσχεύσεων (Υ-ΔΧΜ)Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων (Υ-ΔΣ)
 • Εφαρμογή Ημερολογίου Εργασιών (Υ-ΗΕ)
 • Εφαρμογή Μετάπτωσης Μητρώων Ασθενών (Υ-ΜΜΑ)
 • Εφαρμογή Μετάπτωσης Ψηφιοποιημένων Ιατρικών Φακέλων (Υ-ΨΙΦ)
 • Εφαρμογή Οδηγιών Παραμετροποίησης και Εγκαταστάσεων (Υ-ΠΕ)
 • Εφαρμογή Παρακολούθησης Χρήσης Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Υ-ΚΕΝ)
 • Εφαρμογή Ρύθμισης Εγκαταστάσεων ICS-A & ICS-M (Υ-ΡΕ)
 • Εφαρμογή Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Υ-ΠΛ)
 • Νέος ιστότοπος Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (Ιστοχώρος FORTH eHealth)

 

ICSW (Welfare)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Πρόνοια αποτελούμενες από:

 • Γραφείο Κίνησης Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΓΚ)
 • Διαχείριση Αποθήκης Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΔΑ)
 • Διαχείριση Ραντεβού Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΔΡ)
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΗΦ)
 • Τμήμα Πληροφορικής Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΤΠ)
 • Υποδοχή Μονάδας Πρόνοιας (ΜΠ-ΥΜ)

 

ICS – Χ (PACS)

Ολοκληρωμένες Λύσεις Φροντίδας για Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Ιατρικής Εικόνας αποτελούμενες από: