Προσλήψεις

Δεν υπάρχουν ενεργές προκυρήξεις. Τo περιεχόμενο ανανεώνεται συνεχώς.

Archive

[ICS-2088] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού
•Ανάπτυξη λογισμικών, όπως προσδιορίζεται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Καινοτομίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών •Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή •Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
Laboratory: ceHA
Date of announcement: 08-09-2023
Closing date: 18-09-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΧΖ469ΗΚΥ-ΧΤΑ)
[ICS-2069] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Engineering Project Management in the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a MSc holder in IT Engineering, with working experience in IT Engineering. The candidate will participate in the smartHEALTH EDIH and will work as Technical consultant on digital transformation of companies and public bodies operating in the health sector for serving the clients of the project to receive the planned services.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 27-06-2023
Closing date: 07-07-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΥ4469ΗΚΥ-ΠΙΘ)
[ICS-2067] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) BC holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a BC holder in Computer Science with working experience in UI/ UX Design and Front-End Development. The candidate will participate in the smartHEALTH EDIH and will work as Technical consultant on digital transformation of companies and public bodies operating in the health sector for serving the clients of the project to receive the planned services.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 26-06-2023
Closing date: 06-07-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Α9Σ469ΗΚΥ-ΡΩΙ)
[ICS-2063] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στο Ιατρικό Marketing
Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και των έργων που αναλαμβάνει, Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters), Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων, Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού, Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 21-06-2023
Closing date: 21-07-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 62Ν4469ΗΚΥ-ΤΝΨ)
[ICS-2030] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στο Ιατρικό Marketing
Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και των έργων που αναλαμβάνει.Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters). Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων. Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού. Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 03-04-2023
Closing date: 13-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9423469ΗΚΥ-Ν01)

Pages