Έργα του CeHA

Το Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση περισσότερων των 400 έργων από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί λίστα με ενδεικτικά έργα:

 

 

 

Hellenic Digital Health Cluster

(HDHC)

Χρημοτοδότηση: Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας

 

Ημ/νία έναρξης: 06.08.2020

End Date: 05.08.2022

 

Patient Empowerment by Stress Avoidance and Recovery Services
Phase III: Development and testing
of pilot systems

 

Χρημοτοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης No727585.

Ημ/νία έναρξης: 26.05.2021

End Date: 29.05.2022

 

 

Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για τη συμμόρφωση του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)  με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την ελληνική νομοθεσία όπως ισχύει.

Ημ/νία έναρξης: 04.02.2021

End Date: 03.08.2021

 


 

Patient Empowerment by Stress Avoidance
and Recovery Services

Phase II: Development of prototype

Χρημοτοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης No727585..

Ημ/νία έναρξης: 11.02.2020

End Date: 11.02.2021

 

 

ICS-PHR

 

 

Ημ/νία έναρξης: 01.01.2017

Ημ/νία λήξης: 31.12.2019

 

Patient Empowerment by Stress Avoidance and Recovery Services
Phase I: Concept design, solution architecture and technical specifications

Χρημοτοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης No727585.

Ημ/νία έναρξης: 10.07.2019

Ημ/νία λήξης: 06.11.2019

Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ)

Ημ/νία έναρξης: 01.10.2018

Ημ/νία λήξης: 29.03.2019

 

"Yλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας του Α΄ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Αττικής"

Ημ/νία έναρξης: 02.05.2006

Ημ/νία λήξης: 17.10.2018

RELIEF PCP project

Phase A: Solution design

Χρημοτοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης No689476.

Ημ/νία έναρξης: 27.11.2017

Ημ/νία λήξης: 06.03.2018

 

 

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας"

 

Ημ/νία έναρξης: 28.12.2005

Ημ/νία λήξης: 06.06.2017

e-SENS

Electronic Simple European
Networked Services

 

Ημ/νία έναρξης: 01.04.2013

Ημ/νία λήξης: 31.03.2017

 

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής" 

 

Ημ/νία έναρξης: 03.11.2006

Ημ/νία λήξης: 02.05.2013

 

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου"

Ημ/νία έναρξης: 12.10.2005

Ημ/νία λήξης: 27.11.2011

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με περισσότερα έργα του Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο ehealth@ics.forth.gr