Σχετικά με το CeHA

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ αποτελεί μία παραγωγική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ). Λειτουργεί ως τμήμα του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του ΙΤΕ-ΙΠ και το έργο του επικεντρώνεται στη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή, με όραμα την παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας στο σημείο της ανάγκης. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς το χρήστη, εξατομικευμένων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας για όλους.

Καθημερινά μετασχηματίζει την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία του σε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται και υλοποιούνται στην  ελληνική και διεθνή αγορά. Λογισμικά που έχει αναπτύξει έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει σε περισσότερες από 60 μονάδες υγείας στην Ελλάδα. Απευθύνονται σε ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, ασθενείς, συνοδούς, τηλεφωνητές, ασυρματιστές, την πολιτική προστασία, την πρόνοια, καθώς και τους ίδιους τους πολίτες. Υποστηρίζουν καθημερινά το σύστημα υγείας μας απέναντι στην πανδημία και όχι μόνο. Όλες οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και διασύνδεσης με τρίτες εφαρμογές και συσκευές, για την καταγραφή πάσης φύσης δεδομένων προκειμένου για την υποστήριξη των επιθυμητών ροών εργασίας με αυτοματοποιημένο τρόπο.  

Για την καλλίτερη τοπική υποστήριξη, το Κέντρο έχει γραφεία και προσωπικό σε Ηράκλειο, Αθήνα και Πάτρα. Είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στην Υγεία, ενώ η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζεται από Σύστημα Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 27001, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27799. Οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει φέρουν «Σφραγίδα Ποιότητας» από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec. Το 2022 έλαβε και την πιστοποίηση ISO 13485 για το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει για τις υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, προμήθειας, διαμόρφωσης και τεχνικής υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Λογισμικών για IN VITRO διαγνωστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνεργασίες για την αποτελεσματικότερη μεταφορά τεχνολογίας. Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας είναι μέλος της συντονιστικής ομάδας του Κέντρου Αναφοράς τεσσάρων αστέρων του ΙΤΕ για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας  για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Συνενώνει φορείς της «τετραπλής έλικας» καινοτομίας όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς υγείας, επιχειρήσεις και συλλόγους πολιτών σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, ώστε να αναδείξει αλλά και να δημιουργήσει νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της υγείας και της ζωής των ηλικιωμένων. 

Ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί η δημιουργία του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας για την ψηφιακή υγεία, το Hellenic Digital Health Cluster, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο οποίος επιλέχθηκε πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για χρηματοδότηση. Στόχος του είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας του ΙΤΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ενταχθεί η χώρα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία αλλά και για τους πολίτες ατομικά. 

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας έχει λάβει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας. Η σουίτα εφαρμογών του Integrated Care Solutions έλαβε χρυσό βραβείο στην κατηγορία ψηφιακών εφαρμογών για την διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας (2019), όπως και η πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχε για την δημιουργία Κέντρου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση στην κατηγορία Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία (2020), αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το ΙΤΕ-ΙΠ ως πρώτο στην κατηγορία «Κορυφαία Πανεπιστήμια – Ερευνητικά Κέντρα – Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» των Healthcare Business Awards για το 2020. Την επόμενη χρονιά βραβεύτηκε για την πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχε για την δημιουργία του Hellenic Digital Health Cluster, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη του ΙΤΕ ως «Κορυφαίo Ερευνητικό Ίδρυμα» των Healthcare Business Awards για το 2021. Το 2022 το Κέντρο απέσπασε Platinum και Gold βραβεία στα Healthcare Business Awards αναδεικνύοντας για ακόμα μία χρονιά το ΙΤΕ ως Κορυφαίο Ερευνητικό Ίδρυμα, ενώ το 2023 έλαβε βραβείο Gold στην κατηγορία “Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων (HIS)” για το πακέτο εφαρμογών Integrated Care Solutions: Αυτοματοποίηση μαζικών χρεώσεων χρόνιων ασθενών για υποβολές απαιτήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία στα ψυχιατρικά νοσοκομεία Δαφνί και Δρομοκαΐτειο. Λόγω της συνολικής του απόδοσης, με 5 ακόμα βραβεία σε άλλες κατηγορίες, το ΙΤΕ βραβεύτηκε και το 2023 ως Κορυφαίο Πανεπιστήμιο -  Ερευνητικό Κέντρο/Ίδρυμα.    

Βίντεο CeHA

Integrated Care Solutions

Συνεργασία-Διεθνής παρουσία

Το CeHA για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Safe in COVID-19