Σχετικά με το CeHA

CeHA

To Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, πρωτοπόρο και αναγνωρισμένο διεθνώς στο χώρο της πληροφορικής, μέσα από πολύχρονη έρευνα, ανέπτυξε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για το χώρο της υγείας· ξεκίνησαν να λειτουργούν πιλοτικά, αρχικά σε περιφερειακό επίπεδο στην Κρήτη, και στη συνέχεια από το 1998 επεκτάθηκαν και λειτουργούν παραγωγικά σε πολλές μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Το «Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας», το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για το χώρο της Υγείας,  παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαθέτει το σύνολο προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού “Integrated Care Solutions” (ICS), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση Ασθενή εντός μίας μονάδας υγείας,
  • Ιατρικές και Νοσηλευτικές Εφαρμογές,
  • Ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
  • Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Ιατρικής Εικόνας,
  • Προ-νοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική,
  • τον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας,
  • Πρόνοια,
  • Αυτοδιαχείριση του Πολίτη.

 

Το προσωπικό του Κέντρου διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, καθώς και άριστη γνώση του χώρου.

Η πολύχρονη και εξειδικευμένη ενασχόλησή του με το χώρο της υγείας και η ενεργός συμμετοχή του στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, καθιστούν το «Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας» τον ιδανικό συνεργάτη για την ανάπτυξη κάθε είδους λογισμικού, απλού ή εξειδικευμένου, αυτόνομου ή ολοκληρωμένου, καθώς  και την παροχή συναφών υπηρεσιών για το χώρο της υγείας.

Integrated Care Solutions
Συνεργασία-Διεθνής παρουσία