Τα Έργα του ΙΠ

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV)Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (CBML)Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής (CVRL)Εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας (DiSCS)

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (ΗCI)Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL)
Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος (SPL)
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL)
Τμήμα Συστημάτων και Δικτύων (DSN)