Jobs

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εν όψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (Π.Δ. 45/2023, Α’ 99), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Νόμου 2190/1994 όπως ισχύει ορίζεται ότι:

«1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης…, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται…………Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, ήτοι αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής».

Συνεπώς, η προθεσμία για την υποβολή των παραπάνω προκηρύξεων διακόπτεται / αναστέλλεται, από την προκήρυξη των εκλογών, και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/ αναστολής.

[ICS-2034] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι συγχρονισμού με δυνατότητα επανάκτησης για παράλληλα συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 07-04-2023
Closing date: 31-05-2023
[ICS-2033] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεπαπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης σε Πληροφορική ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι συγχρονισμού με δυνατότητα επανάκτησης για παράλληλα συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 07-04-2023
Closing date: 31-05-2023
[ICS-2032] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών, από ΑΕΙ ή από Πολυτεχνική Σχολή στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα
Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι συγχρονισμού με δυνατότητα επανάκτησης για παράλληλα συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 07-04-2023
Closing date: 31-05-2023

Archive

[ICS-2039] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer machine learning techniques and radiomics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the RadioVal project. We are looking for a junior Software engineer to be part of the team to design and implement image harmonization strategies for radiomics analyses in order to improve machine learning models based on heterogeneous data from multi-centric studies.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 25-04-2023
Closing date: 05-05-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65Ο1469ΗΚΥ-6ΜΛ)
[ICS-2038] Call for expression of interest for one (1) PhD holder in Museology or equivalent, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, with a background in Museology or equivalent. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “MetamorphoSis of cultural Heritage Into augmented hypermedia assets For enhanced accessibiliTy and inclusion” (SHIFT), funded under Horizon EUROPE, HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 (RIA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 24-04-2023
Closing date: 04-05-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΦΥΦ469ΗΚΥ-ΑΤΙ)
[ICS-2037] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Research Associate at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
This is an exciting opportunity to work as a Research Associate on a new international research project within the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH). We seek a candidate with the drive and passion to deliver high-quality R&D support in the context of the HORIZON project “ARGOS Conceptual Design Study: Designing a Next-Generation Radio Facility For Multi-Messenger Astronomy”, funded under HORIZON-INFRA-2022-DEV-01 program.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 24-04-2023
Closing date: 04-05-2023
[ICS-2036] Call for expression of interest for one (1) Ph.D. student fellowship position "Weak Lensing Mass Mapping" at ICS-FORTH
Within TITAN project, we seek one PhD student who will develop novel data-driven approaches for the robust reconstruction of weak-lensing mass maps in different redshift bins, which will offer uncertainty quantification, as well as the extension of these methods to the sphere.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 11-04-2023
Closing date: 02-05-2023
[ICS-2035] Call for expression of interest for one (1) Ph.D. student fellowship position "Morphology and Spatial Distribution of the Dust Emission using Deep Learning Methods" at ICS-FORTH
Within TITAN project, we seek one Ph.D. student who will study different models for imaging (2D) as well as spectral cube (3D) data analysis and source decomposition, in order to separate the different structural components (galaxy disk, compact clumps, tidal streamers, and diffuse emission) both in dust continuum and in gas.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 11-04-2023
Closing date: 02-05-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ086469ΗΚΥ-3Δ5)
[ICS-2031] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Research Associate at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a candidate with the drive and passion to deliver high-quality R&D support in the context of the HORIZON project “ARGOS Conceptual Design Study: Designing a Next-Generation Radio Facility For Multi-Messenger Astronomy”, funded under HORIZON-INFRA-2022-DEV-01 program. The ideal candidate will be self-motivated, have great attention to detail, with strong organizational and communication skills, and will be able to work on their own initiative. The candidate will be working in an international and multidisciplinary team, with plenty of opportunities for training and development. The role will be based at the premises of FORTH in Heraklion, on the beautiful island of Crete.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 04-04-2023
Closing date: 18-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΟΣ469ΗΚΥ-ΚΒ3)
[ICS-2030] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στο Ιατρικό Marketing
Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και των έργων που αναλαμβάνει.Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters). Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων. Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού. Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 03-04-2023
Closing date: 13-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9423469ΗΚΥ-Ν01)
[ICS-2029] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project AERO.To ensure the successful integration of the EU processor into the cloud computing ecosystem and strengthen even more EU data sovereignty, it is necessary to develop the software support at the same pace with the hardware development.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 29-03-2023
Closing date: 10-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ3ΟΝ469ΗΚΥ-ΙΦΥ)
[ICS-2028] Call for expression of interest for a position of a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a member for our team with a background in Information and communication systems. The candidate will participate in the Management and Development activities of FORTH in the context of the project “SESAME: Secure and Safe Multi-Robot Systems, funded under H2020-ICT-2018-20”. The candidate will participate in all aspects of the project with focus to technical management and reporting of all activities related with the development of novel robot-specific methods for threat modeling and vulnerability assessment of Multi Robot Systems (MRS) missions supporting the identification of security hazards and the enactment of potential countermeasures while also considering potential safety implications.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 27-03-2023
Closing date: 06-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔ7Ε469ΗΚΥ-Δ7Μ)
[ICS-2027] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στηνΠληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ, ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα
Παράλληλοι και κατανεμημένοι αλγόριθμοι και δομές δεδομένων που υποστηρίζουν τη δυνατότητα επανάκτησης (recoverable algorithms and data structures). Θεωρία υπολογισιμότητας σε συστήματα με Non-Volatile Memory.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 27-03-2023
Closing date: 06-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΝ4Φ469ΗΚΥ-ΥΥΦ)
[ICS-2026] Call for expression of interest for one (1) position of a Software engineer with a MSc degree for the REBECCA and CYBERSPACE projects
We seek one (1) software engineer with a MSc degree in Computer Science, Computer Engineering, or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded projects REBBECA and CYBERSPACE.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 23-03-2023
Closing date: 03-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΗΛ469ΗΚΥ-Α2Ε)
[ICS-2025] Call for expression of interest for one (1) position of Computer Scientist or Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Computer Scientist or Engineer (BSc holder) in Machine Learning with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of EDIDP 2020-MSC-NS-2020 project “USSPs – Development of Unmanned Semi-fixed Sea Platforms” (EDIDP-MSC-NS-2020-117-USSPS), funded under EDIDP 2020-MSC-NS-2020, and will work on Machine Learning and Sensory data processing related aspects. The project “Development of Unmanned Semi-fixed Sea Platforms for Maritime Surveillance” (USSPS) will develop the backbone of an advanced C5ISTAR federated system of systems. USSPS will integrate legacy assets and systems with innovative solutions, aiming to improve maritime surveillance capabilities, reduce high value asset utilization and mission related costs, and provide cross-domain persistent and permanent maritime situational awareness. The project will develop an unmanned highly autonomous, energy efficient and miniaturized oil rig technology-based platform capable to integrate a wide range of air, surface and underwater sensors. The platforms will enable deployment in any geographical region, including all types of sea-beds and deep-sea regions, and operation under adverse environmental conditions. The candidate will contribute in tasks regarding the environmental perception and situational awareness of unmanned vehicles.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 23-03-2023
Closing date: 03-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΧΜΡ469ΗΚΥ-ΘΙΓ)
[ICS-2024] Call for expression of interest for one (1) position, for a Research Associate in the area of next genera-tion network technologies in the Institute of Computer Science (ICS)- (FORTH)
We seek a highly motivated and experienced member to join our team with a background in the area of next generation network technologies and 5G. The selected candidate will participate in the Research and development activities of ICS-FORTH in the context of the Horizon Europe project “NextGEM: Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health”, funded under Horizon Europe, HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01-Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-03-2023
Closing date: 03-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΜΖΝ469ΗΚΥ-Γ9Π)
[ICS-2023] Call for expression of interest for one (1) position, for a Research Associate for the development of NextGEM Innovation and Knowledge Web Platform in the Institute of Computer Science (ICS)- (FORTH)
We seek a highly motivated and experienced member to join our team with a background in the areas of website and visualization platform development. The selected candidate will participate in the Research and development activities of ICS-FORTH in the context of the Horizon Europe project “NextGEM: Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health”, funded under Horizon Europe, HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01-Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-03-2023
Closing date: 03-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63Λ8469ΗΚΥ-ΓΗ1)
[ICS-2022] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for anonymization for multi-parametric mpMRI DICOM images in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a Software engineer to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics. The candidate will design and implement software solutions for managing heterogeneous and multi-scale personal health data including anonymization tools. The successful candidate will also be involved in activities related to the FAIRification of the Health Data (including imaging data) and of the models developed.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ4Ρ2469ΗΚΥ-ΞΜ3)
[ICS-2021] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for machine learning techniques in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer‐I project. We are looking for a Collaborating researcher to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine‐learning models. The candidate will design and implement diagnostic machine learning tools based on heterogeneous and multi‐scale personal health data including medical images.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΣΡ0469ΗΚΥ-3ΣΥ)
[ICS-2020] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for personal health applications in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “CardioCare” project. We are looking for a software engineer who will work in a multidisciplinary team to design and implement software tools for integrating sensor data, prediction tools and healthcare data (both imaging and non-imaging), enabling a number of algorithmic for predicting cardiotoxicity.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΦ7Φ469ΗΚΥ-Β5Λ)
[ICS-2019] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for the development of ΑΙ models in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the LETHE project. We are looking for a software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for a) the development of an evidence‐based model for the prediction and prevention of cognitive decline, by utilizing big data, data analytics and machine learning methods and b) implementation of novel AI and ML algorithms to be utilised for analysing the target group daily living activities based on streaming data from wearable sensors.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΤΛ2469ΗΚΥ-Ρ8Ο)
[ICS-2018] Call for expression of interest for a position of a PostDoc experienced in image analysis algorithms in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “TIMELY” project. We are looking for a PostDoc engineer who will work in a multidisciplinary team to design and implement data analysis and machine learning predictive tools for cardiology applications incorporating also decision support and analysis algorithms based on heterogeneous data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΝΦΝ469ΗΚΥ-ΖΙΜ)
[ICS-2017] Call for expression of interest for a position of a PhD Student for image processing with AI techniques in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the RadioVal project. We are looking for a PhD Student to be part of the team to be part of the team designing, implementing and testing a number of ΑΙ applications for improving Breast Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine-learning models. The candidate will design and implement a tools for predicting respone to chemotherapy in the neoadjuvant setting. The predictive AI models will be based on both imaging and non imaging data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΥΕΨ469ΗΚΥ-3Χ4)
[ICS-2016] Call for expression of interest for a position of PhD Student for image processing with deep learning techniques in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the GenoMed4All project. We are looking for a PhD Student to be part of the team designing, implementing and testing AI models for segmentation and survival prediction regarding Multiple Myeloma disease based mainly on imaging data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΚΚΦ469ΗΚΥ-ΦΓ9)
[ICS-2015] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 03-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ6ΑΘ469ΗΚΥ-9ΦΟ)
[ICS-2014] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 03-03-2023
Closing date: 03-04-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 90ΦΑ469ΗΚΥ-ΥΩΨ)
[ICS-2013] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in any of the following fields: Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Physics, Material Sciences in ICS-FORTH
We seek one experienced member for our team, with a BSc degree in any of the following fields: Computer Science Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Physics, Material Sciences. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Craft Understanding, Education, Training, and Preservation for Posterity and Prosperity” (Craeft), funded under Horizon EUROPE, HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 (RIA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 02-03-2023
Closing date: 31-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΚΧ2469ΗΚΥ-60Ι)
[ICS-2012] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for biomedical machine learning techniques in ICS-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a Software engineer to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine-learning models. The candidate will design and implement a framework enabling efficient and effective data mining and machine learning techniques for heterogeneous and multi-scale personal health data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 01-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 931Κ469ΗΚΥ-5Β0)
[ICS-2011] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for the development of risk assessment models in ICS- FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the LETHE project. We are looking for a software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for a) the development of an evidence-based model for the prediction and prevention of cognitive decline, by utilizing big data, data analytics and machine learning methods and b) implementation of novel AI and ML algorithms to be utilised for analysing the target group daily living activities based on streaming data from wearable sensors.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 01-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΟΟ469ΗΚΥ-Θ97)
[ICS-2010] Call for expression of interest for two positions of PhD Students in the field of Bioinformatics or Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Alexandros Stamatakis (Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS) and Karlsruhe Institute of Technology (KIT)) aims to establish an international research team called the Biodiversity Computing Group (BCG) in Crete with a focus on developing tools, energy-efficient and parallel algorithms and models for analyzing Biodiversity data. ICS-FORTH, located at Heraklion Crete Greece, is one of the most prominent computer science research institutions in Greece, with an outstanding record of scientific achievements, state of the art infrastructure and a broad range of research and innovation activities. BCG will closely collaborate with local biodiversity research centers, namely the Natural History Museum of Crete and the Hellenic Center for Marine Research. It will also maintain close ties and exchange ideas as well as researchers with the Computational Molecular Evolution group of A. Stamatakis at HITS and the computer science department of KIT. PhD Candidates are expected to be inscribed as PhD students at the University of Crete – note that there are no tuition fees in Greece.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 01-03-2023
Closing date: 18-04-2023
[ICS-2009] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for development of biomedical applications in ICS- FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SafePolyMed project. We are looking for a junior Software Engineerfor biomedical data analysis to be part of the team designing, implementing and testing a variety of machine learning algorithms and deep learning techniques using state-of-the-art tools for bioinformatics and biomedical data analysis.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 01-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΞ6469ΗΚΥ-Ζ6Λ)
[ICS-2008] Call for expression of interest for a position of Postdoc for 1D and 2D data analysis in (ICS) – (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “ODIN” project. We are looking for a PostDoc for data analysis to be part of the team designing, implementing and testing a variety of machine learning algorithms and deep learning techniques using state-of-the-art tools for bioinformatics and biomedical data analysis in the context of the Hospital of the future.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 01-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΝΒΠ469ΗΚΥ-6ΟΤ)
[ICS-2007] Call for expression of interest for a position of a PhD Student for deep learning techniques for timelined data in ICS-FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the RadioVal project. We are looking for a PhD Student to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Breast Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine-learning models.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 01-03-2023
Closing date: 13-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΟΕ6469ΗΚΥ-6ΕΛ)
[ICS-2006] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας
Μελέτη απαιτήσεων και σχεδιασμός της ψηφιακής υποδομής, καθορισμός τυπολογίας υπηρεσιών και ειδών πρόσβασης.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΝΦΙ469ΗΚΥ-ΖΤΚ)
[ICS-2005] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Συντήρηση, βελτιστοποίηση και επίλυση λαθών της διαδικτυακής πλατφόρμας.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΣΘΟ469ΗΚΥ-ΡΟΘ)
[ICS-2004] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced software engineer holding a MSc in Computer Science and Informatics with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the E-RIHS IP (Grant Agreement number: 101079148) funded under Horizon Europe, HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-02.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Κ7Η469ΗΚΥ-1Ξ1)
[ICS-2003] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one part-time experienced software engineer, holding an MSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the Blue-Cloud 2026 (Grant Agreement number: 101094227) funded under Horizon Europe, HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ5ΤΔ469ΗΚΥ-ΥΓΟ)
[ICS-2002] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας.Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 23-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΩΤ4469ΗΚΥ-ΡΨΨ)
[ICS-2001] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνική υποστήριξη προγράμματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 23-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Χ70469ΗΚΥ-Ε0Β)
[ICS-2000] Call for expression of interest for one (1) full time position, for a Facilitator/Consultant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a full-time facilitator/consultant holding a BSc Degree from a Department of Social Work, Psychology, Sociology or related field, with extensive experience on gender-based violence issues and strong communication skills. The candidate will participate in the activities of our team at FORTH in the area of gender-based violence online and online safety in the context of projects menABLE, SI4Kids2 and BIA.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 23-02-2023
Closing date: 06-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΠΝ8469ΗΚΥ-9ΞΜ)
[ICS-1999] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program, with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete, at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program for our team. The candidate should have background on Computer Architecture and experience with RISC-V or ARM systems. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project EPI-SGA2.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-02-2023
Closing date: 02-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΚΚΖ469ΗΚΥ-ΦΤ1)
[ICS-1998] Call for expression of interest for two (2) positions of Hardware Engineers, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) Hardware Engineers for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design and validation with a background in European Research Projects.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-02-2023
Closing date: 02-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ70Β469ΗΚΥ-Χ2Π)
[ICS-1997] Call for expression of interest for one (1) position of an infrastructure engineer with a degree in Computer Science, Computer Engineering, or Electrical Engineering, at ICS-FORTH
We seek one (1) an infrastructure engineer with a degree in Computer Science, Computer Engineering, or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project AERO.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-02-2023
Closing date: 02-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΜΦΓ469ΗΚΥ-ΦΤΥ)
[ICS-1996] Call for expression of interest for two (2) systems software engineers, with MSc degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) systems software engineers, with a MSc degree in Computer Science or Computer Engineering. The candidates will contribute to the R&D activities of FORTH, in the context of the EuroHPC-funded project SPACE, in either a full-time (preferred) or part-time capacity. The SPACE Centre-of-Excellence project aims to foster the reuse and sharing of algorithms and software components in the Astrophysics and Cosmology (A&C) application domain, where High Performance Computing (HPC)-based numerical simulations are outstanding instruments for scientific discovery.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-02-2023
Closing date: 28-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΝΣΞ469ΗΚΥ-ΥΒΞ)
[ICS-1995] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Πληροφορικής ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων πρόβλεψης απόδοσης υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές φόρτου εργασίας ροών δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών
Laboratory: ISL
Date of announcement: 15-02-2023
Closing date: 28-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒΘΞ469ΗΚΥ-ΛΔΧ)
[ICS-1994] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Postdoctoral Researcher at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
This is an exciting opportunity to work as a Postdoctoral Researcher on a new international research project within the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH). We seek a candidate with the drive and passion to deliver high-quality R&D support in the context of the HORIZON EUROPE project “ARGOS Conceptual Design Study: Designing a Next-Generation Radio Facility For Multi-Messenger Astronomy”, funded under HORIZON-INFRA-2022-DEV-01 program.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 15-02-2023
Closing date: 10-03-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΧΔΜ469ΗΚΥ-Κ6Μ)
[ICS-1993] Call for expression of interest for one (1) position of an infrastructure engineer with a degree in Computer Science, Computer Engineering, or Electrical Engineering, at ICS-FORTH
We seek one (1) an infrastructure engineer with a degree in Computer Science, Computer Engineering, or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project AERO.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 27-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΑΧΕ469ΗΚΥ-ΑΤΖ)
[ICS-1992] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανική Υπολογιστών
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 27-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΒΛΧ469ΗΚΥ-ΦΝΝ)
[ICS-1991] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Integrated Master στην Επιστήμη Υπολογιστών,Μηχανική Υπολογιστών ή Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής συναφούς πεδίου
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 27-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΡΡΦ469ΗΚΥ-ΤΔΠ)
[ICS-1990] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικoύ για Μηχανικό Έρευνας και Δικτύων με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Integrated Master στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών ή σε συναφές πεδίο
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 27-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΕΝ6469ΗΚΥ-2Λ5)
[ICS-1989] Call for expression of interest for one (1) system infrastructure engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at ICS-FORTH
We seek one (1) system infrastructure engineer with a degree in Computer Science or Computer Engineering and experience in the execution of EU-funded and nationally-funded grants. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project RISER.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 26-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΝΓΓ469ΗΚΥ-ΥΘΩ)
[ICS-1988] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering, at ICS-FORTH
We seek two (2) students enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project AERO.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 26-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΨΖ469ΗΚΥ-ΓΘΚ)
[ICS-1987] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδίκευση σε Πολυμέσα ή Πληροφοριακά Συστήματα ή Τεχνολογία υπολογιστών
Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακού συστήματος αποθετηρίου για την τεκμηρίωση και διάχυση δεδομένων που προκύπτουν από νέες καινοτόμες αναλυτικές τεχνικές διάγνωσης και συντήρησης που υλοποιούνται στο έργο.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 26-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΑ2Δ469ΗΚΥ-4ΥΠ)
[ICS-1986] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοιατρική Μηχανική
Ανάλυση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και ραδιομικής.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 25-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ρ54469ΗΚΥ-ΥΦΨ)
[ICS-1985] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Φαρμακευτική ή Φαρμακευτική Χημεία ή στην Οργανική Σύνθεση.
Σύνθεση και χαρακτηρισμός χημικών υποκαταστατών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων ενώσεων με Ga-68 και F-18.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 25-01-2023
Closing date: 06-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΠΣ469ΗΚΥ-ΩΘ2)
[ICS-1984] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεπαπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ ή αντίστοιχο
Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού και διεπαφής χρήστη-υπολογιστή πραγματικού χρόνου για την ανάλυση βίντεο προσώπου και γραφική οπτικοποίηση κινούμενου ψηφιακού προσώπου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 24-01-2023
Closing date: 03-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΧΣ469ΗΚΥ-Λ9Ξ)
[ICS-1983] Call for expression of interest for a position of a PostDoc Researcher in Data management in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the RadioVal project. We are looking for a Post Doc Researcher to be part of the team to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Breast Cancer diagnosis and prognosis. The candidate will design and implement a data harmonization and semantic integration techniques for heterogeneous and multi-scale personal health data. The candidate will also be involved in activities related to the FAIRification of personal health Data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 24-01-2023
Closing date: 03-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΟΗΤ469ΗΚΥ-1ΓΥ)
[ICS-1982] Call for expression of interest for one (1) position, for a student enrolled to a University MSc Program in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Science, preferably with background in Cyber Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CyberSPACE”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 24-01-2023
Closing date: 03-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΨΨΓ469ΗΚΥ-2ΨΛ)
[ICS-1981] Call for expression of interest for one (1) position, for a student enrolled to a University MSc Program in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Science, preferably with background in Cyber Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “CC‐DRIVER” and “CyberSPACE”
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 24-01-2023
Closing date: 03-02-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Μ8Β469ΗΚΥ-ΗΒΩ)
[ICS-1980] Call for expression of interest for two (2) positions of Post-Docs in the field of Bioinformatics or Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Alexandros Stamatakis (Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS) and Karlsruhe Institute of Technology (KIT)) aims to establish an international research team called the Biodiversity Computing Group (BCG) in Crete with a focus on developing tools, energy-efficient and parallel algorithms and models for analyzing Biodiversity data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-01-2023
Closing date: 20-02-2023
[ICS-1979] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Postdoctoral Researcher at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
This is an exciting opportunity to work as a Postdoctoral Researcher on a new international research project within the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH). We seek a candidate with the drive and passion to deliver high-quality R&D support in the context of the HORIZON project “ARGOS Conceptual Design Study: Designing a Next-Generation Radio Facility For Multi-Messenger Astronomy”, funded under HORIZON-INFRA-2022-DEV-01 program.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 16-01-2023
Closing date: 31-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΙΤΥ469ΗΚΥ-Υ5Λ)
[ICS-1978] Call for expression of interest for one (1) position of Research and Development Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one “Research and Development Engineer” in the area of Image Processing, Computer Vision and Robotics, with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the project “RECLAIM: AI-powered Robotic Material Recovery in a Box”, funded by the European Commission under HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09, and will work on computer vision for waste identification and categorization.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 16-01-2023
Closing date: 26-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΖ47469ΗΚΥ-ΚΘΟ)
[ICS-1977] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική
Ανάπτυξη αλγορίθμων εντοπισμού ηχητικών μοτίβων σχετικών με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε φυσικό περιβάλλον.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 30-12-2022
Closing date: 09-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΛΔ469ΗΚΥ-7ΚΔ)
[ICS-1976] Call for expression of interest for one (1) position of Computer Scientist or Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Computer Scientist or Engineer (BSc or Msc holder) in Machine Learning with background in RTD projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of HORIZON 2021 project “PERCEIVE – Perceptive Enhanced Realities of Colored collEctions through AI and Virtual Experiences” (HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04-101061157-PERCEIVE),funded under HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01, and will work on Machine Learning and Sensory data processing related aspects.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 22-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Π3Μ469ΗΚΥ-295)
[ICS-1975] Call for expression of interest for two (2) positions of Computer Scientists or Engineers in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two Computer Scientists or Engineers (BSc or Msc holders) in Machine Learning with background in RTD projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of EDF-2021-DIGIT-R-2 project “KOIOS – Knowledge Extraction, Machine Learning and other AI approaches for secure, robust, frugal and explainable solutions in Defence Applications” (EDF-2021-DIGIT-R-2-101103770-KOIOS), funded under EDF-2021-DIGIT-R-2, and will work on Machine Learning and Sensory data processing related aspects.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 22-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 99ΠΧ469ΗΚΥ-ΧΙΦ)
[ICS-1974] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Biologist in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The post holder will provide raw and processed data of whole-cell patch clamp recordings from neurons belonging to specific circuits of the prefrontal cortex and calcium imaging recordings from mice exposed to the spontaneous alternation (passive learning) and delayed alternation (active learning) tasks.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 22-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 681Α469ΗΚΥ-Γ5Φ)
[ICS-1973] Call for expression of interest for one (1) position of an experienced Project Manager with background in European Research Projects at the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) experienced project manager with background in European Research Projects. The candidate will contribute to the coordination and management of R&D activities of FORTH-ICS, in a fulltime (preferred) or part-time capacity, particularly in the context of the RISER project ("RISC-V for Cloud Services" / GA: 101092993).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΝΕΓ469ΗΚΥ-ΗΤ5)
[ICS-1972] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών. Συμμετοχή στις εργασίες υποδομής-υποστήριξης του έργου. Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 94ΦΑ469ΗΚΥ-8ΩΔ)
[ICS-1971] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Advanced deep learning techniques for detection, segmentation, and classification of lung nodules.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 914Ο469ΗΚΥ-5Ω8)
[ICS-1970] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for Bioinformatics and machine learning in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SafePolyMed project. We are looking for a junior Software Engineer to be part of the team implementing a number of applications requiring the storage, transformation and analysis of biomedical data. Further experience on bioinformatics will be highly beneficial.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΗΓΡ469ΗΚΥ-ΛΕΗ)
[ICS-1969] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού H/Y, Πληροφορικής, Μηχ. Υπολογιστών
Ανάπτυξη αλγορίθμων (μηχανικής μάθησης και εις βάθος μάθηση (deep learning) για την ανίχνευση της φάσης ύπνου, των διαταραχών ύπνου με βάση πληροφορία από σήματα κίνησης, αναπνοής και καρδιακού ρυθμού.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΖ50469ΗΚΥ-6ΜΝ)
[ICS-1968] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων κλιμακώσιμης, ελαστικής, και υψηλά διαθέσιμης κατανεμημένης επεξεργασίας ροών δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 02-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΡΞ2469ΗΚΥ-ΟΒ2)
[ICS-1967] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 20-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ω4Ν469ΗΚΥ-ΜΟΖ)
[ICS-1966] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-12-2022
Closing date: 20-01-2023
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΒΨ5469ΗΚΥ-Ω3Ξ)
[ICS-1965] Call for expression of interest for a position of PhD Student for federated learning in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a PhD Student to be part of the team designing and adapting Federated Learning approaches to medical image analysis applications by utilizing distributed resources across distant nodes and testing a number of algorithmic approaches regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and deep learning and machine-learning models.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 20-12-2022
Closing date: 30-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΤΑΞ469ΗΚΥ-Ν42)
[ICS-1964] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The post holder will provide R&D support for the project, with the following key responsibilities: Conduct research on metasurface design and software modeling, Assist with software development tasks (WISAR system simulator), Contribute to experimental testbed design and setup.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-12-2022
Closing date: 30-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΕΔ4469ΗΚΥ-ΒΥ3)
[ICS-1963] Call for expression of interest for three (3) positions of Computer Scientists or Engineers in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek three Computer Scientists or Engineers (BSc or Msc holders) in Machine Learning with background in RTD projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of EDIDP 2020-MSC-NS-2020 project “USSPs – Development of Unmanned Semi-fixed Sea Platforms” (EDIDP-MSC-NS-2020-117-USSPS), funded under EDIDP 2020-MSC-NS-2020, and will work on Machine Learning and Sensory data processing related aspects.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 20-12-2022
Closing date: 30-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ν4Υ469ΗΚΥ-ΩΗΜ)
[ICS-1962] Call for expression of interest for a position of Software Engineer as Data Management Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SafePolyMed project. We are looking for a PhD Student to be part of the team implementing a number of applications requiring the storage, transformation and querying of health data as linked data, as long as their summarization and analysis. Further experiences on data management of linked health data will be highly beneficial.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-11-2022
Closing date: 02-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Π9Ν469ΗΚΥ-ΧΑΚ)
[ICS-1961] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for Personal Health Systems and Decision Support in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “TIMELY” project. We are looking for a PostDoc engineer who will work in a multidisciplinary team to design and implement a data management solution for health data incorporating also decision support and analysis algorithms.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-11-2022
Closing date: 02-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΝΗ3469ΗΚΥ-ΘΘΔ)
[ICS-1960] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη λογισμικών, όπως προσδιορίζεται από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών για επαναπρογραμματισμό, ενημέρωση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών Ανάπτυξη τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για την ακριβή αναπαράσταση του σχεδιασμού και του κώδικα της εφαρμογής. Ανάπτυξη, έλεγχο αλλά και τεκμηρίωση των λύσεων λογισμικού που παραδίδει προς τελικό έλεγχο και αποδοχή από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (UAT) ‐ ακολουθώντας πάντα τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τις πολιτικές του εργαστηρίου. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικών
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 21-11-2022
Closing date: 01-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ8ΥΟ469ΗΚΥ-472)
[ICS-1959] Call for expression of interest for one (1) position of a PostDoctoral researcher for artificial neural networks in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the TRUSTEE project. We are looking for a PostDoctoral Researcher to be part of the team designing and implementing a system to enable trusted and private preserving computing platforms to access cross border federation of data in order to improve the availability and quality of multidisciplinary big‐data sources, from various sectors 2 including the health domain, in a trustworthy, fair, responsible, and environmentally friendly manner, across the data lifecycle to enable data sharing and manipulation, in compliance with prevailing and emerging legislation. The candidate will be involved in defining policies regarding sharing and access of knowledge, perform a systematic gap analysis with a focus on European Data spaces elicit the TRUSTEE Stakeholders requirements given the outcomes of the project analysis for barriers & contributing factors regarding solutions acceptance & assure TRUSTEE will meet these needs and support the design and and define in detail the overall TRUSTEE architecture of the system.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-11-2022
Closing date: 01-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΧΟΦ469ΗΚΥ-ΖΤΒ)
[ICS-1958] Call for expression of interest for one (1) position of a PostDoctoral Researcher for machine learning / Artificial Intelligence in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the TRUSTEE project. We are looking for a PostDoctoral Researcher to be part of the team designing and implementing a system to enable trusted and private preserving computing platforms to access cross border federation of data in order to improve the availability and quality of multidisciplinary big-data sources, from various sectors including the health domain, in a trustworthy, fair, responsible, and environmentally friendly manner, across the data lifecycle to enable data sharing and manipulation, in compliance with prevailing and emerging legislation. The candidate will be involved in defining policies regarding sharing and access of knowledge, perform a systematic gap analysis with a focus on European Data spaces elicit the TRUSTEE Stakeholders requirements given the outcomes of the project analysis for barriers & contributing factors regarding solutions acceptance & assure TRUSTEE will meet these needs and support the design and define in detail the overall TRUSTEE architecture of the system.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-11-2022
Closing date: 01-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΜΟΣ469ΗΚΥ-ΙΩ4)
[ICS-1957] Call for expression of interest for one (1) position, for a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a highly motivated and experienced member to join our team with a background in the areas of new generation wireless networks and 5G. The selected candidate will participate in the Research and development activities of ICS‐FORTH in the context of the Horizon Europe project “NextGEM: Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health”, funded under Horizon Europe, HORIZON‐HLTH‐2021‐ENVHLTH‐ 02‐01‐Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health. The selected candidate will work on new wireless technologies and radio frequency signals. In addition, the candidate will contribute in writing deliverables and technical reports, participate in project meetings and publish research results in peer‐reviewed journals and conferences.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 21-11-2022
Closing date: 01-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΗ1469ΗΚΥ-68Ω)
[ICS-1956] Call for expression of interest for one (1) position of an Administrative Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a candidate with the drive and passion to deliver high-quality administrative support in the context of the HORIZON project “TITAN – Frugal Artificial Intelligence and Application in Astrophysics”, funded under HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 18-11-2022
Closing date: 30-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΟΣΜ469ΗΚΥ-Χ27)
[ICS-1955] Call for expression of interest for one (1) position of a Postdoctoral Researcher at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Postdoctoral Researcher to explore and develop cutting-edge signal processing and learning algorithmic frameworks that will enable the efficient analysis of high-dimensional multi-source observations, exploiting the integration of data-driven models with physical constraints.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 18-11-2022
Closing date: 30-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΠΙΙ469ΗΚΥ-4ΧΔ)
[ICS-1954] Call for expression of interest for one (1) full time position, for an administrative assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a full-time assistant with experience in management, economics and project support, very good computer skills and very good knowledge in English. The candidate will support in the activities of our team at FORTH in the area of online safety in the context of projects BIA and SI4Kids2.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 18-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69Υ5469ΗΚΥ-ΩΥΙ)
[ICS-1953] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση πλατφόρμας IoT
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Γ58469ΗΚΥ-7ΝΘ)
[ICS-1952] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος πρόβλεψης απόδοσης πλατφόρμας IoT
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 62ΕΘ469ΗΚΥ-ΔΝ1)
[ICS-1951] Δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχους/ες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας. Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΧΝΦ469ΗΚΥ-ΨΞΘ)
[ICS-1950] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά στην ανάπτυξη περιεχομένου για την υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων υποστήριξης της μάθησης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης, για παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στον γραπτό ή/και τον προφορικό λόγο.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Η2Ζ469ΗΚΥ-ΖΔΟ)
[ICS-1949] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Electronic and Computer Engineering, and one (1) BSc holder in Informatics, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two experienced members for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 910Φ469ΗΚΥ-ΒΔΜ)
[ICS-1948] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Νευροεπιστημών
Ανάλυση των δεδομένων του έργου και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρουσιάσεις άρθρων (σχετικών εργασιών) ή/και τεχνικών στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ξ6Χ469ΗΚΥ-ΗΟΘ)
[ICS-1947] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Engineering or equivalent, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, with a background in Computer Engineering or equivalent. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “MetamorphoSis of cultural Heritage Into augmented hypermedia assets For enhanced accessibiliTy and inclusion” (SHIFT), funded under Horizon EUROPE, HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 (RIA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65ΚΒ469ΗΚΥ-5Λ5)
[ICS-1946] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected cross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking” (Ceasefire), funded under Horizon EUROPE, HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10 (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω5ΞΒ469ΗΚΥ-7Υ5)
[ICS-1945] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος σε Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Νευροεπιστημών
Ανάλυση των δεδομένων του έργου ΕΛΙΔΕΚ neuron-AD, που εξετάζει τις αλλαγές στα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου στο Alzheimer's Disease, εφαρμόζοντας αλγορίθμους στατιστικής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης. Συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων, καθώς και συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, και στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 16-12-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΠ40469ΗΚΥ-Β6Σ)
[ICS-1944] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, with a background in Computer Science/Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses” (MEMENTOES), funded under Horizon EUROPE, HORIZON‐CL2‐2021‐HERITAGE‐01 (RIA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-11-2022
Closing date: 28-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΨ6469ΗΚΥ-8ΚΓ)
[ICS-1943] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικό φοιτητή σε Βιοπληροφορική ή στην Επιστήμη υπολογιστών ή στη Βιολογία
Επέκταση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη γενετική ταυτοποίηση της αμπέλου χρησιμοποιώντας μικροδορυφορικα γενετικά στοιχεία και άλλα γενετικά δεδομένα (πχ ddrad), καθώς και υλοποίηση γενετικών αναλύσεων στα δεδομένα αμπέλου που θα προκύψουν την διαδικτυακή.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-10-2022
Closing date: 07-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ4ΗΟ469ΗΚΥ-ΗΑΧ)
[ICS-1942] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής εγγεγραμμένο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Σχεδίαση, υλοποίηση και πειραματική μελέτη, επιμέρους συνιστωσών ενός επανορθώσιμου ευρετηρίου επεξεργασίας μεγάλων συλλογών σειρών δεδομένων (recoverable data series index) για συστήματα που υποστηρίζουν μη-πτητική μνήμη (non-volatile memory).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-10-2022
Closing date: 03-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΜ5Ω469ΗΚΥ-ΝΧΣ)
[ICS-1941] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Mελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης συσκευών πλατφόρμας IoT.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-10-2022
Closing date: 03-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 95Ρ7469ΗΚΥ-8ΝΞ)
[ICS-1940] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Πράξης GR INHERITED NETWORK
Συντήρηση και Επέκταση του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-10-2022
Closing date: 31-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9224469ΗΚΥ-ΗΘΗ)
[ICS-1939] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική στο πλαίσιο της Δράσης GR INHERITED NETWORK
Συντήρηση και Επέκταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Παραπομπής Γενετικών Εξετάσεων για το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-10-2022
Closing date: 31-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 93Φ5469ΗΚΥ-22Ζ)
[ICS-1938] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Πνευμονολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση καρκίνου του πνεύμονα με βάση τις ιατρικές εικόνες»
Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-10-2022
Closing date: 31-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓΜ3469ΗΚΥ-Ο2Ζ)
[ICS-1937] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών), στο πλαίσιο της Πράξης Loock Me, με κωδικό ΟΠΣ 5067611
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευφυές ψηφιακό αποθετήριο τοποθεσιών για κινηματογράφηση εμπλουτισμένο με τεχνικές βαθιάς μάθησης για πολυτροπική αυτοματοποιημένη αποθήκευση, αναζήτηση και ανάκτηση (Loock Me)», και κωδικό ΟΠΣ 5067611 το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (Μηχανικός πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών), με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-10-2022
Closing date: 31-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66Κ9469ΗΚΥ-ΝΣ5)
[ICS-1936] Call for expression of interest for a position of Search engine Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the SafePolyMed project. We are looking for a junior Software Engineer to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information, by utilizing big data, data analytics and machine-learning models. The candidate will design and implement a framework exploiting XDS and FHIR to support access to EHR information, then exploiting this information for data analysis and data mining. Further experiences on distributed, secure storage of health data will be highly beneficial.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-10-2022
Closing date: 31-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΝΙΡ469ΗΚΥ-ΚΔΕ)
[ICS-1935] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science / Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, with a background in Computer Science/Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses” (MEMENTOES), funded under Horizon EUROPE, HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 (RIA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 12-10-2022
Closing date: 14-11-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΤΤΧ469ΗΚΥ-Ζ3Ω)
[ICS-1934] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
• We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering/Science, preferably with background in Cyber Security, Operating Systems. and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “CC-DRIVER”, “CyberSPACE”, and “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 12-10-2022
Closing date: 24-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΥΝΑ469ΗΚΥ-Δ3Γ)
[ICS-1933] Call for expression of interest for one (1) Postdoc ‐ Experienced Researcher in Hyperspectral Imaging and Robotics, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one “Postdoc ‐ Experienced researcher in Hyperspectral Imaging and Robotics”, with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH‐ICS in the context of the project “RECLAIM: AI‐powered Robotic Material Recovery in a Box”, funded by the European Commission under HORIZONCL4‐ 2021‐DIGITAL‐EMERGING‐01‐09, and will work on hyperspectral waste identification and categorization. The candidate will contribute in tasks related to the identification and categorization of recyclables, and the physical transfer of waste into bins.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 10-10-2022
Closing date: 20-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ν06469ΗΚΥ-ΥΩΘ)
[ICS-1932] Call for expression of interest for one (1) Dissemination and DIH cooperation specialist in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one “project dissemination and DIH cooperation specialist”, with experience in European and National Projects. The candidate will promote the results of the R&D activities of FORTH‐ICS in the context of the project “RECLAIM: AI‐powered Robotic Material Recovery in a Box”, funded by the European Commission under HORIZON‐CL4‐2021‐DIGITAL‐EMERGING‐01‐09, and will be responsible to design and implement communication and dissemination strategies in relation to the EU Green Deal, in order to maximize project impact. The candidate will track dissemination / communication performance through KIPs, will organize open training activities on digital waste management and will monitor the collaboration with other projects and Digital Innovation Hubs (DIH).
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 10-10-2022
Closing date: 20-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ξ8Θ469ΗΚΥ-ΚΞΠ)
[ICS-1931] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Αναλυτή Δεδομένων
Ανάλυση των δεδομένων του έργου και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 23-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ4Θ8469ΗΚΥ-ΦΦ2)
[ICS-1930] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Αναλυτή Δεδομένων
Βελτίωση των αλγορίθμων και του software ή/και σχεδιασμός και υλοποίηση νέων αλγορίθμων ώστε η ανάλυση του μεγάλου όγκου των δεδομένων του έργου να γίνεται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά, και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων.Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας.Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 23-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ψ6Ο469ΗΚΥ-ΧΤΨ)
[ICS-1929] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο
Συλλογή Αξονικών Τομογραφιών Θώρακος για ανάλυση των εικόνων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΠΓ8469ΗΚΥ-6ΘΝ)
[ICS-1928] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο
Συλλογή κλινικών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών. Αξιολόγηση και μελέτη απεικονιστικών δεδομένων θώρακα για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό πνευμονικών οζιδίων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΨΝΚ469ΗΚΥ-7Ψ0)
[ICS-1927] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Πνευμονολόγο
Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για να αναλυθούν.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓ64469ΗΚΥ-Π6Π)
[ICS-1926] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο με εμπειρία στην Ογκολογία
Αξιολόγηση και μελέτη απεικονιστικών δεδομένων θώρακα για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό πνευμονικών οζιδίων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 93Υ0469ΗΚΥ-0ΥΖ)
[ICS-1925] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Πνευμονολόγο
Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για να αναλυθούν.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΩΩ469ΗΚΥ-2ΙΦ)
[ICS-1924] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο
Αξιολόγηση και μελέτη απεικονιστικών δεδομένων θώρακα για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό πνευμονικών οζιδίων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΟ8Α469ΗΚΥ-9Δ8)
[ICS-1923] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό, Παθολόγο-Ογκολόγο
Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για ανάλυση.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-09-2022
Closing date: 03-10-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ7ΖΗ469ΗΚΥ-Τ6Α)
[ICS-1922] Call for expression of interest for one (1) position of an Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the TRUSTEE project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system to enable trusted and private preserving computing platforms to access cross border federation of data in order to improve the availability and quality of multidisciplinary big-data sources, from various sectors including the health domain, in a trustworthy, fair, responsible, and environmentally friendly manner, across the data lifecycle to enable data sharing and manipulation, in compliance with prevailing and emerging legislation.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΝ6Τ469ΗΚΥ-Μ2Ζ)
[ICS-1921] Call for expression of interest for one (1) position of a student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project The European PILOT: The European PILOT combines cutting edge research utilizing SW/HW co-design to demonstrate HPC and HPDA accelerators running key applications and libraries in a full software stack including middleware, runtimes, compilers, and tools for the emerging RISC-V ecosystem. The European PILOT is able to produce a full stack (SW and HW) research prototype by leveraging and extending the work done in multiple European projects like: EPI, MEEP, POP2 CoE, EuroEXA, and ExaNeSt. This pre-production system can only be realized with a combination of existing IP, HW emulation using FPGAs, and real ASIC prototypes that demonstrate the full stack feasibility of the hardware and software.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω3ΓΘ469ΗΚΥ-Μ47)
[ICS-1920] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΘΙ3469ΗΚΥ-ΡΡΛ)
[ICS-1919] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program member for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end‐to‐end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana‐compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ34Χ469ΗΚΥ-ΔΦ9)
[ICS-1918] Call for expression of interest for one (1) position of a recent graduate of Computer Science or Engineering Department, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΑΖ1469ΗΚΥ-3ΨΥ)
[ICS-1917] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one software engineer for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 642Μ469ΗΚΥ-ΛΛΞ)
[ICS-1916] Call for expression of interest for one (1) student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΧΚ469ΗΚΥ-ΙΒ9)
[ICS-1915] Call for expression of interest for one (1) student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΜ53469ΗΚΥ-ΒΛΜ)
[ICS-1914] Call for expression of interest for one (1) student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛΟ9469ΗΚΥ-ΓΥΜ)
[ICS-1913] Call for expression of interest for one (1) student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications. The EUPEX prototype will be designed to be open, scalable and flexible, including the modular OpenSequana-compliant platform and the corresponding HPC software ecosystem for the Modular Supercomputing Architecture. Scientifically, EUPEX is a vehicle to prepare HPC, AI, and Big Data processing communities for upcoming European Exascale systems and technologies. The hardware platform is sized to be large enough for relevant application preparation and scalability forecast, and a proof of concept for a modular architecture relying on European technologies in general and on European Processor Technology (EPI), in particular. In this context, a strong emphasis is put on the system software stack and the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2022
Closing date: 30-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΤΑ469ΗΚΥ-Α5Τ)
[ICS-1912] Call for expression of interest for one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “HEIR: SECURE HEALTHCARE ENVIRONMENT FOR INFORMATICS RESILIENCE”, funded under H2020-SU-DS-2018-2019-2020/H2020-SU-DS-2019.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 19-09-2022
Closing date: 29-09-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΗΑΡ469ΗΚΥ-ΗΝ6)
[ICS-1911] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization” (OPTIMAI), funded under Horizon 2020, DT-FOF-11-2020 Quality control in smart manufacturing (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 10-08-2022
Closing date: 25-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΔΚ469ΗΚΥ-5ΝΨ)
[ICS-1910] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οργάνωση και ανάδειξη ψηφιακού πολυμεσικού υλικού. Περιγραφή, τεκμηρίωση και συμμετοχή στη δημιουργία ορολογίας και επισημειώσεων για τη σημασιολογική ολοκλήρωση του πολυμεσικού περιεχομένου. Δοκιμές και έλεγχος πολυμεσικού περιεχομένου και πλατφόρμας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΨΦΧ469ΗΚΥ-ΡΘ2)
[ICS-1909] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Πολιτιστικής Διαχείρισης ή αντίστοιχο
Περιγραφή, τεκμηρίωση και συμμετοχή στη δημιουργία ορολογίας και επισημειώσεων για τη σημασιολογική ολοκλήρωση του πολυμεσικού περιεχομένου. Δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 95Θ6469ΗΚΥ-45Ο)
[ICS-1908] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Ιατρική με ειδίκευση στην Πνευμονολογία
Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΧΗ469ΗΚΥ-Ν91)
[ICS-1907] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική με ειδίκευση στην Παθολογία-Ογκολογία
Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για να αναλυθούν.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ7ΝΥ469ΗΚΥ-ΝΨ3)
[ICS-1906] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Θετικών Επιστημών με προτίμηση σε Πληροφορική και Φυσική ή αντίστοιχο
Καταγραφή και καταχώρηση κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών. Παρακολούθηση των κλινικών δεδομένων της μελέτης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Μ63469ΗΚΥ-ΞΕΩ)
[ICS-1905] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική ή Πληροφορική
Συλλογή Αξονικών Τομογραφιών με Πνευμονικούς όζους, Εγκατάσταση και διαχείριση της βάσης δεδομένων συλλογής και χαρακτηρισμού όζων, Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων πληροφορικής φύσεως.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ7Σ0469ΗΚΥ-ΣΘΕ)
[ICS-1904] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική με ειδίκευση στην Ακτινολογία
Συλλογή κλινικών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΜΓΠ469ΗΚΥ-ΠΡ6)
[ICS-1903] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιατρικής με ειδίκευση στην Ακτινολογία
Συλλογή Αξονικών Τομογραφιών με ευρήματα Πνευμονικών Οζων, Χαρακτηρισμός Πιθανότητος Κακοήθειας όζων, Τμηματοποίηση όζων προς ανάλυση.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-08-2022
Closing date: 23-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΡ4Β469ΗΚΥ-ΓΚ9)
[ICS-1902] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Senior Project Manager στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο CEHA του ΙΠ-ΙΤΕ
• Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 02-08-2022
Closing date: 31-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6881469ΗΚΥ-ΝΒΙ)
[ICS-1901] Call for expression of interest for one (1) position, for a Research Scientist in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a highly motivated and experienced member to join our team with a background in the areas of new generation of network technologies and 5G. The selected candidate will participate in the Research and development activities of ICS-FORTH in the context of the Horizon Europe project “NextGEM: Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health”, funded under Horizon Europe, HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01-Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health. The selected candidate will work on new radio frequency signals and 5G technologies. In addition, the candidate will contribute in writing deliverables and technical reports, participate in project meetings and publish research results in peer-reviewed journals and conferences.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 02-08-2022
Closing date: 25-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 67ΟΕ469ΗΚΥ-Α09)
[ICS-1900] Call for expression of interest for one (1) position, for a Research and Development Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a highly motivated and experienced member to join our team with a background in the areas of implementation and software development. The selected candidate will participate in the Research and development activities of ICS-FORTH in the context of the Horizon Europe project “NextGEM: Next Gen-eration Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electro-magnetic Field Exposure and Health”, funded under Horizon Europe, HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01-Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health. The selected candidate will work, along with the other project partners, on the design and implementation of NextGEM Innovation and Knowledge Hub for data preservation collection, processing and sharing.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 02-08-2022
Closing date: 25-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΡΑ469ΗΚΥ-ΤΣ2)
[ICS-1899] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μηχανικός λογισμικού) στο πλαίσιο της Πράξης SocioCoast του Εργαστηρίου ISL του ΙΠ-ΙΤΕ
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης • Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχος και διορθώσεις
Laboratory: ISL
Date of announcement: 02-08-2022
Closing date: 17-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚΩ3469ΗΚΥ-Φ04)
[ICS-1898] Call for expression of interest for one (1) full time position, for a Facilitator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a full-time facilitator with strong communication skills. The candidate will participate in the activities of our team at FORTH in the area of online safety in the context of projects SI4Kids2 and BIA.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 12-07-2022
Closing date: 27-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΨΑΓ469ΗΚΥ-ΧΝΘ)
Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας
Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ (Βήτα) βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Date of announcement: 06-07-2022
Closing date: 05-09-2022
tsintari@ics.forth.gr,chrys@ics.forth.gr
[ICS-1896] Call for expression of interest for a position of Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BorderUAS project. We are looking for a software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement a multi-sensing technical framework in order to integrate and fuse different input data streams from sensing modalities that will be acquired automatically via sensorics based on a set of “context information”.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 28-06-2022
Closing date: 13-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛΠΥ469ΗΚΥ-ΩΜΙ)
[ICS-1895] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-06-2022
Closing date: 06-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΡΝΝ469ΗΚΥ-ΡΧ4)
[ICS-1894] Call for expression of interest for one (1) position of Hardware RTL Design and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Hardware RTL Design and Test Engineer for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-06-2022
Closing date: 05-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ9Ε9469ΗΚΥ-ΡΑΘ)
[ICS-1893] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής /Επιστήμης Υπολογιστών
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης. Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχο και διορθώσεις. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των παραδοτέων: 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-06-2022
Closing date: 04-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΥΚΙ469ΗΚΥ-20Γ)
[ICS-1892] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης. Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχο και διορθώσεις. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των παραδοτέων: 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-06-2022
Closing date: 04-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 964Ξ469ΗΚΥ-ΕΟΛ)
[ICS-1891] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακού φοιτητή) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Έξυπνης Δημόσιας Συγκοινωνίας», Ακρωνύμιο: SmartCityBus, με ΟΠΣ (MIS) 5069129
• Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ΙοΤ • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πλατφόρμας ΙοΤ
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-06-2022
Closing date: 04-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΝΦ469ΗΚΥ-5ΡΟ)
[ICS-1890] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Έξυπνης Δημόσιας Συγκοινωνίας», Ακρωνύμιο: SmartCityBus, με ΟΠΣ (MIS) 5069129
• Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ΙοΤ • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πλατφόρμας ΙοΤ
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-06-2022
Closing date: 04-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΞΑΩ469ΗΚΥ-ΖΝΦ)
[ICS-1889] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ΙοΤ. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πλατφόρμας ΙοΤ.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-06-2022
Closing date: 04-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 977Β469ΗΚΥ-ΣΥΔ)
[ICS-1888] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ελληνικού ΑΕΙ είτε Πανεπιστημίου του εξωτερικού με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ
Προγραμματισμός συστήματος, τύπου FMC, πολυκάναλης δειγματοληψίας πολύ υψηλού ρυθμού σε πλατφόρμα με πολλαπλές υπολογιστικές μονάδες [CPU, FPGA, GPU]. Παραμετροποίηση συστήματος υλικού και λογισμικού. Βελτιστοποίηση μεταφοράς και επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-06-2022
Closing date: 04-07-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΖΚΟ469ΗΚΥ-ΓΤ9)
[ICS-1887] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας ή συναφών τμημάτων
Υλοποίηση προσομοιώτή εξέλιξης γονιδιωμάτων σε συνθετικούς και πραγματικούς χάρτες. Ανάλυση αποτελεσμάτων στοχαστικών διαδικασιών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 09-06-2022
Closing date: 24-06-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΞ7Μ469ΗΚΥ-ΜΚΥ)
[ICS-1886] Call for expression of interest for a position of Population Genetics expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the PhD-candidate level. In the context of NEOMATRIX project, FORTH is responsible for research and innovation activities that include computational analysis of ancient and modern DNA data, inference of population history and natural selection.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-06-2022
Closing date: 20-06-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧ6Ν469ΗΚΥ-Δ6Ρ)
[ICS-1885] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιολογία με ειδίκευση στη Μοριακή Διαγνωστική
Συλλογή κλινικών δεδομένων ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που έχουν υποβληθεί σε αξονική τομογραφία θώρακος. Ανάλυση των δεδομένων με εργαλεία βιοστατιστικής ανάλυσης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 30-05-2022
Closing date: 14-06-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧ4Ι469ΗΚΥ-ΜΣΡ)
[ICS-1884] Call for expression of interest for a position of Population Genetics expert PhD Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a PhD Student, in the context of NEOMATRIX project, as FORTH is responsible for research and innovation activities that include computational analysis of ancient and modern DNA data, inference of population history and natural selection.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-05-2022
Closing date: 14-06-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 61ΣΣ469ΗΚΥ-3ΡΥ)
[ICS-1883] Call for expression of interest for one (1) full‐time (ESR) PhD Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The position is a full‐time PhD student position and is funded by the European Commission, under the H2020 Marie Skłodowska‐Curie Doctoral Network program RAICAM. The central scientific goal of RAICAM is to conduct research into the underlying technologies in Robotics and AI that will unlock the capability for a fleet of robots to conduct coordinated sampling campaigns in industrial facilities with varying levels of autonomy. The project will investigate how to undertake robotic sampling using a multi‐disciplinary approach that will fuse fundamental research with systems‐ level engineering. The RAICAM Doctoral Network will train the next generation of robotic systems engineers who will develop creative and innovative multi‐disciplinary skills, enhancing their inter‐ sectoral mobility.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 26-05-2022
Closing date: 31-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω3ΞΠ469ΗΚΥ-260)
[ICS-1882] Call for expression of interest for one (1) position of Computer Scientist or Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Computer Scientist or Engineer (BSc or Msc holder) in Machine Learning with background. in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of EDIDP 2020-MSC-NS-2020 project “USSPs – Development of Unmanned Semi-fixed Sea Platforms” (EDIDP-MSC-NS-2020-117-USSPS), funded under EDIDP 2020-MSC-NS-2020, and will work on Machine Learning and Sensory data processing related aspects.
Director Decision of extension till 30/06/2022 (.pdf)
Director Decision of extension till 31/08/2022 (.pdf)
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-05-2022
Closing date: 31-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 90ΝΙ469ΗΚΥ-ΨΙΥ)
[ICS-1881] Call for expression of interest for one (1) position of Postdoc ‐ Experienced Researcher in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) for the USSPs EDIDP 2020 project
We seek one Postdoc ‐ Experienced researcher in Machine Learning with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH‐ICS in the context of EDIDP 2020‐MSC‐NS‐ 2020 project “USSPs – Development of Unmanned Semi‐fixed Sea Platforms” (EDIDP‐MSC‐NS‐2020‐ 117‐USSPS), funded under EDIDP 2020‐MSC‐NS‐2020, and will work on Machine Learning and Sensory data processing related aspects. The project “Development of Unmanned Semi‐fixed Sea Platforms for Maritime Surveillance” (USSPS) will develop the backbone of an advanced C5ISTAR federated system of systems. USSPS will integrate legacy assets and systems with innovative solutions, aiming to improve maritime surveillance capabilities, reduce high value asset utilization and mission related costs, and provide cross‐domain persistent and permanent maritime situational awareness. The project will develop an unmanned highly autonomous, energy efficient and miniaturized oil rig technology‐based platform capable to integrate a wide range of air, surface and underwater sensors. The platforms will enable deployment in any geographical region, including all types of sea‐beds and deep‐sea regions, and operation under adverse environmental conditions. The candidate will contribute in tasks regarding the environmental perception and situational awareness of unmanned vehicles.
Director Decision of extension till 30/06/2022 (.pdf)
Director Decision of extension till 31/08/2022 (.pdf)
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-05-2022
Closing date: 31-08-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ε9Σ469ΗΚΥ-Ω7Ζ)
[ICS-1880] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BNL project. We seek one MSc student to participate in the research activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “BNL – Brain Networks in Learning”, funded under Horizon 2020 H2020-MSCA-IF-2019. The candidate will develop statistical models of connectivity between cortical brain areas using Dynamic Bayesian Networks applied on data from fMRI experiments acquired from human subjects performing a verbal learning task.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-05-2022
Closing date: 03-06-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΛΠΥ469ΗΚΥ-ΛΞ7)
[ICS-1879] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά στην συντήρηση, σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών δεδομένων για την διαδικτυακή πλατφόρμα LifeWatchGreece portal.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-05-2022
Closing date: 02-06-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗΠΦ469ΗΚΥ-Ω6Π)
[ICS-1878] Call for expression of interest for one (1) full time position, for a Facilitator and Consultant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a full-time facilitator-consultant with strong communication skills. The candidate will participate in the activities of our team at FORTH in the area of online safety in the context of projects SI4Kids1, Google and BIA.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 10-05-2022
Closing date: 25-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 96Γ7469ΗΚΥ-4Ν6)
[ICS-1877] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InterRecycle»
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμμάτων για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου», Ακρωνύμιο: InterRecycle, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047863, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (κάτοχο ΜΔΕ σε τομείς Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος) με αντικείμενο: • Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης περιβ/κης συνείδησης • Διάχυση καινοτόμων επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων • Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές συστήματος ρομποτικής διαλογής • Έλεγχος εξοπλισμού και εγκατάσταση λογισμικού κ.α.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 06-05-2022
Closing date: 23-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΔΡΡ469ΗΚΥ-ΒΩΖ)
[ICS-1876] Call for expression of interest for one (1) position of Postdoc -Experienced Researcher in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Postdoc - experienced researcher in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of H2020 project “FELICE - FlExible assembLy manufacturIng with human-robot Collaboration and digital twin modEls”, funded under Horizon 2020, H2020-ICT-2020-2 and will work on Computer Vision related aspects.The candidate will contribute in tasks regarding the visual perception of human parameters and action monitoring during assembly task execution.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 03-05-2022
Closing date: 18-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 99Τ4469ΗΚΥ-ΣΝΨ)
[ICS-1875] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική με ειδίκευση στη βαθιά / μηχανική μάθηση
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων για την αναγνώριση και εξόρυξη επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας με χρήση τεχνολογιών βαθιάς μάθησης. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών με χρήση της γλώσσας Python. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 28-04-2022
Closing date: 13-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΡΔΑ469ΗΚΥ-9ΟΥ)
[ICS-1874] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής/ Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ανάλυση των δεδομένων και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων, Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας, Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-04-2022
Closing date: 05-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΟΟΗ469ΗΚΥ-ΡΦΚ)
[ICS-1873] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-04-2022
Closing date: 04-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9336469ΗΚΥ-ΒΦ9)
[ICS-1872] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πέντε (5) θέσεις Μηχανικών Λογισμικού / Προγραμματιστών στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
- Ανάπτυξη λογισμικών (full stack developer), όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. - Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή. - Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών κ.α.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 18-04-2022
Closing date: 18-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Υ3Ω469ΗΚΥ-57Α)
[ICS-1871] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και επεξεργασίας VR 360 και 3D εικόνας και βιντεο, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάλυση και επεξεργασία VR 360 και 3D εικόνας και βιντεο
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-04-2022
Closing date: 29-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΓ9469ΗΚΥ-ΣΚ0)
[ICS-1870] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου IDAOLOGY του ΙΠ-ΙΤΕ
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων πολυμέσων και διαδικτυακών εφαρμογών
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-04-2022
Closing date: 29-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΜ3Χ469ΗΚΥ-Η7Φ)
[ICS-1869] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer for machine learning techniques in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a Collaborating researcher to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine-learning models. The candidate will design and implement a framework enabling efficient and effective data mining and machine learning techniques for heterogeneous and multi-scale personal health data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-04-2022
Closing date: 29-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω5ΤΝ469ΗΚΥ-ΞΔ9)
[ICS-1868] Call for expression of interest for a position of PhD Student – Psychologist in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “CardioCare” project. We are looking for a PhD Student in psychology who will work in a multidisciplinary team and will contribute at the design of computing systems (Apps) to be used for the Cognitive Stimulation and the Psychological Support of patients participating in the CardioCare clinical study.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-04-2022
Closing date: 29-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 96ΛΠ469ΗΚΥ-ΡΧΠ)
[ICS-1867] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Tεχνική υποστήριξη 2ου επιπέδου και παρακολούθηση της υποδομής του συστήματος.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 08-04-2022
Closing date: 26-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΟΔ469ΗΚΥ-ΛΔΘ)
[ICS-1866] Call for expression of interest for one (1) Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS)– (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Associate, with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COLLABS: A COmprehensive cyber-intelligence framework for resilient coLLABorative manufacturing Systems”, funded under H2020-ICT-2018-20.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-04-2022
Closing date: 26-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΜΗ2469ΗΚΥ-0Κ4)
[ICS-1865] Call for expression of interest for one (1) position of an Electronic Engineer with expertise in Computer Networks in the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
We seek an experienced member for our team, with a background in Electronic Engineering and Computer Science with focus on computer networks. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the projects ASCAPE: “Artificial intelligence Supporting Cancer Patients across Europe”, funded under H2020-SC1-DTH-2018-2020/H2020-SCI-DTH-2019 and MARVEL: “Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments” MARVEL Project, funded under H2020-SU-ICT-2018-2020/H2020-SU-ICT-2020-1 and “SESAME: Secure and Safe Multi-Robot Systems, funded under H2020-ICT-2018-20.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-04-2022
Closing date: 26-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ν50469ΗΚΥ-Β2Δ)
[ICS-1864] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Υλοποίηση συστήματος ελέγχου κίνησης υψηλής ακρίβειας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 06-04-2022
Closing date: 21-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΤΩΘ469ΗΚΥ-ΣΚΧ)
[ICS-1863] Call for expression of interest for an MSc holder in Linguistics, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the Postgraduate level with a background in Linguistics. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Versatile artificial intelligence investigative technologies for revealing online cross-border financing activities of terrorism” (Anti-FinTer), funded under ISF-Police Action Grant 2020 (ISFP-2020-AG-TERFIN).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 06-04-2022
Closing date: 21-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΨΨ0469ΗΚΥ-Τ7Β)
[ICS-1862] Call for expression of interest for a position of a Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member to join our team with a background in research and development in the areas of trusted execution environments and secure information exchange. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project PUZZLE: Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service”, funded under H2020-SU-DS-2018-2019-2020/H2020-SU-DS-2019. In the context this project, FORTH, along with the project’s partners, will study and develop security, performance enhancement mechanisms for ICT enabled systems, as well as web-based applications. The work of the selected candidate will assist the development of a marketplace of security solutions for SMEs based on blockchain technologies.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 05-04-2022
Closing date: 20-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 61Η8469ΗΚΥ-ΩΣΨ)
[ICS-1861] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης. Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχο και διορθώσεις
Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 03/05/2022 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-03-2022
Closing date: 03-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΨΙΠ469ΗΚΥ-ΑΛ1)
[ICS-1860] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης. Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχο και διορθώσεις.
Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 03/05/2022 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-03-2022
Closing date: 03-05-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΛΧ8469ΗΚΥ-0Υ5)
[ICS-1859] Call for expression of interest for one (1) position of a junior Software Engineer for biomedical data analysis in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “ODIN” project. We are looking for a junior Software engineer for biomedical data analysis to be part of the team designing, implementing and testing a variety of machine learning algorithms and deep learning techniques using state-of-the-art tools for bioinformatics and biomedical data analysis in the context of the Hospital of the future.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 23-03-2022
Closing date: 07-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΩΩΥ469ΗΚΥ-ΟΝ8)
[ICS-1858] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
1. Ανάλυση των δεδομένων και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων 2. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 3. Συμμετοχή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε συνέδρια, και σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 4. Ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-03-2022
Closing date: 04-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΨΔ5469ΗΚΥ-ΗΑ7)
[ICS-1857] Call for expression of interest for one (1) position of a Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member to join our team with a background in research and development in the areas of trusted execution environments and secure information exchange. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project PUZZLE.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 17-03-2022
Closing date: 01-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΣ1Ι469ΗΚΥ-0ΒΟ)
[ICS-1856] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-03-2022
Closing date: 31-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘΗ4469ΗΚΥ-4Ω2)
[ICS-1855] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης των Υπολογιστών ή σχετικoύ τομέα
Το αντικείμενο του έργου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται εντός της Πρόσκλησης.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 15-03-2022
Closing date: 30-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΔΠΠ469ΗΚΥ-ΡΡ8)
[ICS-1854] Call for expression of interest for one (1) Post‐doctoral research associate, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Post‐doctoral research associate for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUPEX: The EUPEX consortium aims to design, build, and validate the first EU platform for HPC, covering end-to-end the spectrum of required technologies with European assets: from the architecture, processor, system software, development tools to the applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 14-03-2022
Closing date: 29-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΙΚ469ΗΚΥ-Ο6Ψ)
[ICS-1853] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) MSc holder in Information Systems in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, and specifically a MSc holder in Information Systems, with background in European RTD Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “Morphemic – Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic applications for Holistic Execution and adaptation of Models In The Cloud”, funded under Horizon 2020, H2020-ICT-2018-2020/H2020-ICT-2019-2 and will work on Software Engineering and Knowledge/Database Management tasks of the project.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-03-2022
Closing date: 24-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 96ΦΑ469ΗΚΥ-ΑΟ0)
[ICS-1852] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο STREAMSTORE
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελαστική και Προβλέψιμη Αποθήκευση Δεδομένων Τύπου NoSQL για Κλιμακώσιμες Εφαρμογές Επεξεργασίας Ροών (STREAMSTORE)» με Κωδικό 1998 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν μεταδιδάκτορα, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή μίσθωσης έργου, για την ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων πρόβλεψης απόδοσης υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές φόρτου εργασίας ροών δεδομένων καθώς και την ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 02-03-2022
Closing date: 17-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65ΡΟ469ΗΚΥ-Ι2Φ)
[ICS-1851] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, ή σε συναφές πεδίο
Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων (μη γραμμικής) ανάλυσης δεδομένων σε μορφή χρονοσειρών.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-02-2022
Closing date: 08-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΙΤ469ΗΚΥ-8Η8)
[ICS-1850] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής
Ολοκλήρωση παραγωγικού συστήματος καταγραφής και ανάλυσης σημάτων ΗΕΓ για την πειραματική εφαρμογή διεπαφών ανθρώπου-μηχανής.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-02-2022
Closing date: 04-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΜ9Υ469ΗΚΥ-61Ι)
[ICS-1849] Call for expression of interest for one (1) position of a Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will carry out assisting duties for the project Artemis II, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-02-2022
Closing date: 04-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΣΡ469ΗΚΥ-Ο15)
[ICS-1848] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ολοκλήρωση παραγωγικού συστήματος καταγραφής και ανάλυσης σημάτων ΗΕΓ για την πειραματική εφαρμογή διεπαφών ανθρώπου-μηχανής.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-02-2022
Closing date: 04-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΝΦΡ469ΗΚΥ-Α4Ρ)
[ICS-1847] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής
Ολοκλήρωση τελικού συστήματος καταγραφής βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-02-2022
Closing date: 04-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΓΔΡ469ΗΚΥ-04Π)
[ICS-1846] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-02-2022
Closing date: 03-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Χ3Δ469ΗΚΥ-9ΡΓ)
[ICS-1845] Call for expression of interest for one (1) position of a MSc Student for bioinformatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “ODIN” project. We are looking for an MSc Student to be part of the team designing, implementing and testing a number of algorithmic approaches for bioinformatics based on deep learning models.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-02-2022
Closing date: 01-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧ6Σ469ΗΚΥ-Υ3Λ)
[ICS-1844] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Computer Science/ Electrical and Computer Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the graduate level. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services.
Extension of applications until 4 April 2022 Director Decision of extension(.pdf)
Laboratory: HCI
Date of announcement: 14-02-2022
Closing date: 04-04-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Π8Π469ΗΚΥ-ΔΟΔ)
[ICS-1843] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science/ Electrical and Computer Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the graduate level, with a degree in Computer science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 14-02-2022
Closing date: 04-03-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΒΕΕ469ΗΚΥ-14Τ)
[ICS-1842] Call for expression of interest for one position for a student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one student enrolled to a University MSc Program for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CYBERSPACE”.
Ανάκληση προκήρυξης θέσης ICS-1842 (.pdf)
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 11-02-2022
Closing date: 21-02-2022
[ICS-1841] Call for expression of interest for one (1) Senior Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Senior Research Collaborator (full‐time), with strong background in European Research Projects. The candidate will participate in activities of FORTH in the area of cybersecurity and mobile forensics in the context of the projects “FORMOBILE”, “CC‐DRIVER”, “CyberSPACE”, and “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 10-02-2022
Closing date: 25-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΜΘ7469ΗΚΥ-5Η0)
[ICS-1840] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Αρχαιολόγου) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διάχυτη Νοημοσύνη» του ΙΠ-ΙΤΕ
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά την έρευνα, συλλογή, καταγραφή και παραγωγή πληροφοριακού υλικού από αρχαιολογικούς χώρους.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 09-02-2022
Closing date: 24-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔ47469ΗΚΥ-Ν4Ο)
[ICS-1839] Call for expression of interest for a position of Software Engineer for Knowledge Discovery Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “ODIN” project. We are looking for a Software Engineer to be part of the team designing, implementing and testing computational tools and services and enabling efficient and effective data mining of heterogeneous and multi-scale biomedical data with the end goal to maximize information and enhance knowledge generation for the ODIN platform.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-02-2022
Closing date: 23-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Θ42469ΗΚΥ-ΘΓ8)
[ICS-1838] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to a University MSc Program, in the context of the project DEEP-SEA
We seek two (2) students enrolled to a University MSc Program for our team. The candidates will contribute to the coordination and management of R&D activities of FORTH-ICS, in a full-time (preferred) or part-time capacity, particularly in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The 3-year Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021, and is co-funded by the European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) and the Greek General Secretariat for Research and Innovation. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 08-02-2022
Closing date: 23-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΝΚ4469ΗΚΥ-ΙΓ0)
[ICS-1837] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγος μηχανικός), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο: WATERWAYS, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Τεχνολογική υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.
Laboratory: SYSADMIN
Date of announcement: 03-02-2022
Closing date: 18-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΨΗ469ΗΚΥ-ΣΩΔ)
[ICS-1836] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (μηχανικός πληροφορικής), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο: WATERWAYS, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Τεχνολογική υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.
Laboratory: SYSADMIN
Date of announcement: 03-02-2022
Closing date: 18-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ζ96469ΗΚΥ-ΑΑΩ)
[ICS-1835] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάπτυξη λογισμικών (full stack developer). Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή. Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών για επαναπρογραμματισμό, ενημέρωση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών. Ανάπτυξη τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για την ακριβή αναπαράσταση του σχεδιασμού και του κώδικα της εφαρμογής. Ανάπτυξη, έλεγχος αλλά και τεκμηρίωση των λύσεων λογισμικού που παραδίδει προς τελικό έλεγχο και αποδοχή από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (UAT) - ακολουθώντας πάντα τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τις πολιτικές του εργαστηρίου. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικών.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 01-02-2022
Closing date: 16-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΟΒ0469ΗΚΥ-ΒΤΥ)
[ICS-1834] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 28/02/2022 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Laboratory: HCI
Date of announcement: 28-01-2022
Closing date: 28-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΒΧ0469ΗΚΥ-ΡΓΩ)
[ICS-1833] Call for expression of interest for one (1) position of a Post-graduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek a student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Science for our team with a background in research and development in the areas of trusted execution environments and browser automation frameworks. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project PUZZLE: Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service”, funded under H2020-SU-DS-2018-2019-2020/H2020-SU-DS-2019. In the context this project, FORTH, along with the project’s partners, will study and develop security, performance enhancement mechanisms for ICT enabled systems, as well as web-based applications. The work of the selected candidate will assist the development of a marketplace of security solutions for SMEs based on blockchain technologies.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 27-01-2022
Closing date: 11-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΓΧΒ469ΗΚΥ-ΙΓ1)
[ICS-1832] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου i-AMA του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και ανάλυσης μη επεμβατικών σημάτων με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων διεπαφών ανθρώπου‐μηχανής
Laboratory: CBML
Date of announcement: 20-01-2022
Closing date: 04-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΑΧΒ469ΗΚΥ-07Ι)
[ICS-1831] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πτυχιούχου Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρ. Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών (μερικής απασχόλησης) στο πλαίσιο του έργου x (επι) ΒΛΕΨΙΣ του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ-ΙΤΕ
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 20-01-2022
Closing date: 04-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΒ0Κ469ΗΚΥ-ΓΒ8)
[ICS-1830] Call for expression of interest for a position of MSc Student ‐ Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “CardioCare” project. We are looking for an MSc Student, who will work in a multidisciplinary team to design and implement mobile computing systems (Apps) for the Android OS, to be used for the assessment of the psycho‐emotional status of an individual.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-01-2022
Closing date: 03-02-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ6ΡΨ469ΗΚΥ-ΦΓΕ)
[ICS-1829] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Research Assistant in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Experienced Research Assistant, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “neuronsXnets – Network Analysis in Neocortex during Passive and Active Learning”, funded under Horizon 2020 H2020-MSCA-RISE-2020. Specifically, the candidate will be responsible for helping in the planning and overseeing project related activities and events, such as steering committee meetings, workshop organization etc. The candidate will also assist in reporting and communication with EU Commission, budgeting and monitor progress of the secondments in co-operation with PI .
Laboratory: TNL
Date of announcement: 14-01-2022
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Α19469ΗΚΥ-ΠΘ5)
[ICS-1828] Call for expression of interest for one (1) Postdoc – Experienced Researcher position in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an Postdoc – Experienced Researcher for our team with a strong background in machine learning and/or statistical analysis. The candidate will participate in our exciting new computational neuroscience project entitled “Neuronal Networks in Epilepsy−Deciphering the Role of Activity Patterns in Focal Cortical Seizures” funded by the Fondation Santé.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 14-01-2022
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 93ΜΛ469ΗΚΥ-2ΙΥ)
[ICS-1827] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Απασχόληση στο πακέτο εργασίας του έργου ΠΕ2 «Ανάπτυξη – κατασκευή – Εκπαίδευση του Συστήματος – Δοκιμή του συστήματος». Συγκεκριμένα, συμμετοχή στην δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας (software/hardware) για την ταξινόμηση της φρεσκότητας ψαριών μέσω την εφαρμογής εκπαιδευμένων αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης (inference) σε υπερφασματικής εικόνες, καθώς και της αλληλεπίδρασης της πλατφόρμας με το σύστημα αποθετηρίου. Συμμετοχή σε δράσης δημοσιότητας ΠΕ3.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 14-01-2022
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97ΖΡ469ΗΚΥ-ΜΦ9)
[ICS-1826] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Science expert, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the Post-doctoral level with a background in Computer Science / Information Systems. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Versatile artificial intelligence investigative technologies for revealing online cross-border financing activities of terrorism” (Anti-FinTer), funded under ISF-Police Action Grant 2020 (ISFP-2020-AG-TERFIN).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 14-01-2022
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘΚΡ469ΗΚΥ-7ΨΥ)
[ICS-1825] Call for expression of interest for one (1) position – Computer Science MSc Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will carry out assisting duties for the project, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist in software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 14-01-2022
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ921469ΗΚΥ-ΕΘΧ)
[ICS-1824] Call for expression of interest for one(1) position of a Software Engineer for computational infrastructure in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “ODIN” project. We are looking for a junior Software Engineer to be part of the team designing, implementing and testing computational tools and services and the technical infrastructure of the ODIN platform.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 13-01-2022
Closing date: 28-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΠΓ3469ΗΚΥ-23Μ)
[ICS-1823] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος Επόπτης χρησιμοποιώντας βέλτιστες τεχνικές.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 13-01-2022
Closing date: 28-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Η23469ΗΚΥ-ΙΥΤ)
[ICS-1822] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναλυτή Δεδομένων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής.
1. Ανάλυση των δεδομένων και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων 2. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 3. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 4. Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Laboratory: TNL
Date of announcement: 24-12-2021
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚΓ2469ΗΚΥ-ΒΙ4)
[ICS-1821] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Neural Networks in Alzheimer’s Disease» («NEUROGRAMS») στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
1. Ανάλυση των δεδομένων και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων 2. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 3. Συμμετοχή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε συνέδρια, και σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 4. Ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Laboratory: TNL
Date of announcement: 24-12-2021
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Θ28469ΗΚΥ-2ΕΡ)
[ICS-1820] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the graduate level. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 22-12-2021
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΠ8Β469ΗΚΥ-4Λ8)
[ICS-1819] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the MSc level, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Deep AR Law Enforcement Ecosystem” (DARLENE), funded under Horizon 2020, SU-FCT02-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 22-12-2021
Closing date: 31-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΞΟ469ΗΚΥ-7Γ4)
[ICS-1818] Call for expression of interest for one (1) position of an Experienced RTL Design and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Experienced RTL Design and Test Engineer for our team. The candidate should have proven multi-year experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-12-2021
Closing date: 07-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ1ΝΑ469ΗΚΥ-9ΦΖ)
[ICS-1817] Call for expression of interest for one(1) position of a Collaborating Researcher expert in Artificial Intelligence in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a Collaborating researcher to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, deep learning and other machine-learning models. The candidate will design and implement deep learning and computer vision techniques for heterogeneous and multi-scale personal health data modelling with emphasis on imaging data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2021
Closing date: 05-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΞΚΤ469ΗΚΥ-ΘΑΟ)
[ICS-1816] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μηχανικού λογισμικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ
Δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού αποθετηρίου μέσω της ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των δεδομένων, όπως αυτή θα προκύψει από τις αναλυτικές τεχνικές διάγνωσης με τη χρήση των νέων καινοτόμων συστημάτων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 17-12-2021
Closing date: 03-01-2022
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΜΒ1469ΗΚΥ-ΝΔΙ)
[ICS-1815] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική
Χαρακτηρισμός προβλημάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη πληροφορίας στο σύνολο των δεδομένων. Έλεγχος μεθοδολογιών ανάκτηση της ελλιπούς πληροφορίας. Συνδυασμός αρχαίων και μοντέρνων γενετικών δεδομένων. Αναλύσεις πληθυσμιακής γενετικής. Εκτίμηση αποτελεσμάτων με προσομοιώσεις και πραγματικά δεδομένα.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-12-2021
Closing date: 30-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69Φ9469ΗΚΥ-Τ5Ε)
[ICS-1814] Call for expression of interest for one(1) position of a MSc Student for Bioinformatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “ODIN” project. We are looking for an MSc Student to be part of the team designing, implementing and testing a number of algorithmic approaches for bioinformatics based on deep learning models.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-12-2021
Closing date: 30-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω2Ν3469ΗΚΥ-ΜΑΚ)
[ICS-1813] Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες σε Μεταπτυχιακό Τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ
Σχεδιασμός και υλοποίηση μεθοδολογίας αυτόνομης πλοήγησης, χαρτογράφησης και σχεδιασμού μονοπατιού για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Σχεδιασμός και υλοποίηση μεθοδολογίας θερμικής χαρτογράφησης και επεξεργασίας θερμικών εικόνων. Σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφής ελέγχου του μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 15-12-2021
Closing date: 30-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΧΧΓ469ΗΚΥ-ΤΣΟ)
[ICS-1812] Call for expression of interest for one (1) position of an experienced Project Manager, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced project manager with background in European Research Projects. The candidate will contribute to the coordination and management of R&D activities of FORTH-ICS, in a full-time (preferred) or part-time capacity, particularly in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 09-12-2021
Closing date: 24-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΠΘ469ΗΚΥ-707)
[ICS-1811] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς της Πληροφορικής
Ανάπτυξη εφαρμογών και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.
Laboratory: SYSADMIN
Date of announcement: 06-12-2021
Closing date: 21-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ1ΨΔ469ΗΚΥ-0Γ9)
[ICS-1810] Call for expression of interest for a position of Molecular Biologist in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the GenoMed4All project. We are looking for a molecular biologist that will work in a multidisciplinary team to assist the design of genomic data analyses regarding hematological diseases.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 02-12-2021
Closing date: 17-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΜΞ2469ΗΚΥ-ΙΑΡ)
[ICS-1809] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχους/ες Επιστήμης των Υπολογιστών ή συναφές αντικειμένου
Ανάπτυξη λογισμικών (full stack developer), όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας, Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή, Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών για επαναπρογραμματισμό, ενημέρωση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, Ανάπτυξη τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για την ακριβή αναπαράσταση του σχεδιασμού και του κώδικα της εφαρμογής, Ανάπτυξη, έλεγχο αλλά και τεκμηρίωση των λύσεων λογισμικού που παραδίδει προς τελικό έλεγχο και αποδοχή από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (UAT) - ακολουθώντας πάντα τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τις πολιτικές του εργαστηρίου,Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικών.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 01-12-2021
Closing date: 16-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ψ61469ΗΚΥ-ΝΝ6)
[ICS-1808] Call for expression of interest for a position of a Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BorderUAS project. We are looking for a software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement a multi-sensing technical framework in order to integrate and fuse different input data streams from sensing modalities that will be acquired automatically via sensorics based on a set of “context information”. The fused information will then be used to study and develop data processing methods and tools for feature extraction and de-noising methods adapted to all of the sensors and operating modes considered in the project integrated in a set of software libraries.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 29-11-2021
Closing date: 14-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69ΤΔ469ΗΚΥ-ΘΡΜ)
[ICS-1807] Call for expression of interest for a position of Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the BorderUAS project. We are looking for a software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement a multi-sensing technical framework in order to integrate and fuse different input data streams from sensing modalities that will be acquired automatically via sensorics based on a set of “context information”. The fused information will then be used to study and develop data processing methods and tools for feature extraction and de-noising methods adapted to all of the sensors and operating modes considered in the project integrated in a set of software libraries.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-11-2021
Closing date: 13-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΒΧΤ469ΗΚΥ-1ΕΘ)
[ICS-1806] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-11-2021
Closing date: 13-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ6ΡΦ469ΗΚΥ-Γ9Ν)
[ICS-1805] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικού ή Φυσικού) στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη (x (επι) ΒΛΕΨΙΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5031820
Ολοκλήρωση συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-11-2021
Closing date: 13-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω1Ο6469ΗΚΥ-Ι6Ν)
[ICS-1804] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ) στο πλαίσιο της Πράξης i-AMA, με κωδικό MIS 5030728
Ανάπτυξη διεπαφής ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με αναπηρία
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-11-2021
Closing date: 13-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΙΒ469ΗΚΥ-5Σ2)
[ICS-1803] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών) στο πλαίσιο της Πράξης i-AMA, με κωδικό MIS 5030728
Ολοκλήρωση διεπαφής ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με αναπηρία
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-11-2021
Closing date: 13-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ1Θ6469ΗΚΥ-ΩΦ6)
[ICS-1802] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «BBMRI-GR», με κωδικό MIS 5028275
Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υποστήριξη βιο‐ϊατρικών οντολογιών
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-11-2021
Closing date: 13-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ9ΟΧ469ΗΚΥ-ΣΩΕ)
[ICS-1801] Call for expression of interest for five (5) positions for Ph.D., M.Sc. or B.Sc. holders in Computer Science or Electrical Engineering or Mechanical Engineering, in the Institute of Computer Science–FORTH
The candidates will participate in the R&D work of the Computational Vision and Robotics Laboratory of the Institute of Computer Science – FORTH within one of the projects: DECISMAR, ALISTRATIS, USSPs. We seek to attract highly motivated members to our team that are Computer Scientists or Electrical Engineers or Mechanical Engineers.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 23-11-2021
Closing date: 20-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Μ7Μ469ΗΚΥ-ΚΩΛ)
[ICS-1800] Call for expression of interest for one position for a student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one student enrolled to a University MSc Program for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “CC-DRIVER”, “CYBERSPACE” and “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 22-11-2021
Closing date: 07-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘΘΧ469ΗΚΥ-ΒΙΚ)
[ICS-1799] Call for expression of interest for one (1) position of Ph.D Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Ph.D Student in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of H2020 project “sustAGE – Smart environments for person-centered sustainable work and well-being”, funded under Horizon 2020, SC1-DTH-2018-2020 and will work on Computer Vision related aspects.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-11-2021
Closing date: 06-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ307469ΗΚΥ-ΡΩ4)
[ICS-1798] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Σχεδίαση, υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης με στόχο την παρακολούθηση και κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης και δραστηριότητας. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-11-2021
Closing date: 06-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΙΠ469ΗΚΥ-Θ37)
[ICS-1797] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program with physical presence at ICS-FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) graduate student enrolled in a University MSc Program, to join our team contributing to the DEEP-SEA project. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-11-2021
Closing date: 03-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΛΚΚ469ΗΚΥ-ΜΩ3)
[ICS-1796] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης Επόπτης, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048465, του εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Μηχανισμός αποκεντρωμένης διαχείρισης δεδομένων και αυτοματοποιημένης παρακολούθησης.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-11-2021
Closing date: 02-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΛΑΝ469ΗΚΥ-2ΔΜ)
[ICS-1795] Call for expression of interest for one (1) position of a MSc Student in Computer Science at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will carry out assisting duties for the project ARTEMIS, covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist in software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-11-2021
Closing date: 02-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒ38469ΗΚΥ-ΡΜΩ)
[ICS-1794] Call for expression of interest for a position of a post-doctoral Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek for one post-doctoral research associate for our team with a background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project “Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments”, funded under H2020-SU-ICT-2018-2020/H2020-SU-ICT-2020-1. The candidate will assist in the research and development activities of MARVEL project, including adaptive architecture distribution and optimisation, resource management, testing, validation, as well as producing research results.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 15-11-2021
Closing date: 30-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω8Θ1469ΗΚΥ-1Α0)
[ICS-1793] Call for expression of interest for one (1) position of a BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the graduate level, with a degree in Computer science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 10-11-2021
Closing date: 25-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΕΦΩ469ΗΚΥ-8ΩΝ)
[ICS-1792] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος
Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές συστήματος ρομποτικής διαλογής,Έλεγχος εξοπλισμού και εγκατάσταση λογισμικού,Σχεδίαση και ανάπτυξη οπτικού συστήματος,Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος,Συνδυαστική βελτιστοποίηση επιμέρους μονάδων,Πιλοτική εφαρμογή στην Κυπριακή επικράτεια,Πιλοτική εφαρμογή στην Ελληνική επικράτεια,Αξιολόγηση λειτουργικότητας συστημάτων εντός των πεδίων εφαρμογής,Σύστημα διεπαφής και οδηγίες χρήσης συστήματος,Μελέτη Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας Συστήματος,Στρατηγική αξιοποίησης αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα συστήματος.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 10-11-2021
Closing date: 25-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΗΣΨ469ΗΚΥ-ΟΡΟ)
[ICS-1791] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου
Preparation Activities, Πλαίσιο διαχείρισης έργου, συναντήσεις εταίρων, εκθέσεις δράσεων και οικονομικής κατάστασης, Ημερίδες προβολής έργου στο ευρύ κοινό, Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης περιβ/κης συνείδησης, Ιστοσελίδα και προώθηση έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ανάπτυξη υλικού προώθησης και δημοσιότητας, Διάχυση καινοτόμων επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 10-11-2021
Closing date: 25-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω0ΝΙ469ΗΚΥ-Ψ0Δ)
[ICS-1790] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων για την αναγνώριση και εξόρυξη επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας με χρήση τεχνολογιών βαθιάς μάθησης. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών με χρήση της γλώσσας Python. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-11-2021
Closing date: 24-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Τ8Η469ΗΚΥ-6ΛΖ)
[ICS-1789] Call for expression of interest for one (1) position of a Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the “CardioCare” project. We are looking for a junior software engineer who will work in a multidisciplinary team to design and implement systems enabling a number of algorithmic for predicting cardiotoxicity based on temporal healthcare data (both imaging and non-imaging).
Laboratory: CBML
Date of announcement: 09-11-2021
Closing date: 24-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΣΣΚ469ΗΚΥ-ΔΝ8)
[ICS-1788] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διάχυτη Νοημοσύνη»
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Διάχυτη Νοημοσύνη» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, δύο (2) Μηχανικούς Λογισμικού με αντικείμενο απασχόλησης που θα αφορά α) τη σχεδίαση υλοποίηση και υποστήριξη γραφικών εφαρμογών τρισδιάστατης αναπαράστασης 3D (αντικείμενο θέσης 1) και β) τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη εφαρμογών για φορητές συσκευές iOS (αντικείμενο θέσης 2).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 03-11-2021
Closing date: 03-12-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Τ3Σ469ΗΚΥ-Π11)
[ICS-1787] Call for expression of interest for one (1) position for a student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science
We seek one student enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “CC-DRIVER” and “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 01-11-2021
Closing date: 16-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓ6Ρ469ΗΚΥ-Ν17)
[ICS-1786] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Τεχνολογική υποστήριξη εφαρμογών και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.
Laboratory: SYSADMIN
Date of announcement: 21-10-2021
Closing date: 05-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ε8Γ469ΗΚΥ-6ΔΗ)
[ICS-1785] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Μηχανικών Λογισμικού) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) Μηχανικούς Λογισμικού με αντικείμενο τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΜΦΝ469ΗΚΥ-9ΣΤ)
[ICS-1784] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ
Εκπόνηση έρευνας σε θέματα υπολογιστική όρασης και επεξεργασίας εικόνων, με σκοπό την αντιστοίχιση και συρραφή τους σε μωσαϊκά εικόνων,στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων- ΠΡΩΤΕΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069984 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω1Η6469ΗΚΥ-ΝΚΞ)
[ICS-1783] Call for expression of interest for two (2) positions, one (1) BSc holder in Computer Science and one (1) Technical Scientist in the field of Microelectronics, Control Systems, Robotics and Automation, in ICS-FORTH)
We seek two experienced members for our team, one at the BSc level, with a background in Computer Science and one Technical Scientist in the field of Microelectronics, Control Systems, Robotics and Automation. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Deep AR Law Enforcement Ecosystem” (DARLENE), funded under Horizon 2020, SU-FCT02-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω8Δ5469ΗΚΥ-ΗΣΨ)
[ICS-1782] Call for expression of interest for two (2) positions, one (1) MSc holder in Electronic and Computer Engineering and one (1) BSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two experienced members for our team, with a background in Electronic and Computer Engineering and Computer Science. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization” (OPTIMAI), funded under Horizon 2020, DT-FOF-11-2020 Quality control in smart manufacturing (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΚΜ0469ΗΚΥ-6Ξ0)
[ICS-1781] Call for expression of interest for one (1) MFA holder in Visual Studies, Film or equivalent in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the graduate level, with a degree in Visual Studies, Film or equivalent and experience with script writing. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media. COPA EUROPE is coordinated by Worldline Iberia and FORTH-ICS is a member of the project consortium. The project aims to address the exploding demand for non-linear sports consumption (live and eSports) by leveraging Over The Top streaming and combining it with new set of media technologies that will democratise the consumer experience, enable cost-sensitive live video from anywhere, and personalize the distribution to change the experience of each viewer individually. COPA EUROPE will deliver a cloud-based infrastructure for harvesting, accommodating, transmitting and distributing digital media with regard to sport and competitive events, including the infrastructure needed to allow content creators and producers of live coverage to react to live outcomes, via innovative workflows.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 20-10-2021
Closing date: 04-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 94ΗΥ469ΗΚΥ-9Θ8)
[ICS-1780] Call for expression of interest for one (1) position of Technical Support Personnel for Advanced Electronics, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) person to support the operations of our advanced electronics laboratory, with duties such as the repair and/or design and test of digital and analog electronics, selection of materials/components to be purchased, project‐related internal and external reporting. Degree from University School of Sciences or Engineering, with basic background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-10-2021
Closing date: 02-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΘΥΑ469ΗΚΥ-1ΦΚ)
[ICS-1779] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions (EVO-NMDΑ)» του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ
Ειδικός επιστήμονας σε θέματα Υλοποίησης αλγορίθμων ανάλυσης γενετικών δεδομένων
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-10-2021
Closing date: 02-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Τ7Λ469ΗΚΥ-ΚΡΚ)
[ICS-1778] Call for expression of interest for one (1) position of a MSc Student in Computer Science at the Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will carry out assisting duties for the project ARTEMIS, funded by the RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC), covering general research support. For the project’s technical aspects, he/she is expected to assist is software maintenance tasks, indicatively handling tasks such as overlooking the execution of distributed simulations/emulations, automating processes and assisting in writing reports.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 15-10-2021
Closing date: 01-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΦΑΡ469ΗΚΥ-6ΗΖ)
[ICS-1777] Call for expression of interest for one (1) Post‐doctoral research associate, at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH).
We seek one (1) Post‐doctoral research associate for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA started in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-10-2021
Closing date: 01-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΦΧΩ469ΗΚΥ-ΜΘΗ)
[ICS-1776] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete for the duration of the position at FORTH-ICS
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 14-10-2021
Closing date: 29-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΟΛΙ469ΗΚΥ-Ν5Η)
[ICS-1775] Call for expression of interest for one (1) experienced R&D professional, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced R&D professional for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-10-2021
Closing date: 27-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΦΩΩ469ΗΚΥ-ΤΚΗ)
[ICS-1774] Call for expression of interest for one (1) Post‐doctoral research associate, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Post‐doctoral research associate for our team, with background in research and development, including European Research projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 12-10-2021
Closing date: 27-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΒΘ469ΗΚΥ-6Ι5)
[ICS-1773] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Υλοποίηση αλγορίθμων αναγνώριση παραμέτρων βάδισης, αναπνοής και ύπνου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 29-09-2021
Closing date: 14-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63Φ0469ΗΚΥ-0ΒΙ)
[ICS-1772] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με εμπειρία σε Backend development, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 01/11/2021 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf) <
Laboratory: HCI
Date of announcement: 22-09-2021
Closing date: 01-11-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΜΦ3469ΗΚΥ-Π1Ι)
[ICS-1771] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με εμπειρία σε Front‐end development, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 22-09-2021
Closing date: 07-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΧΜ469ΗΚΥ-53Λ)
[ICS-1770] Call for expression of interest for one (1) system infrastructure engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) system infrastructure engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP‐SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP‐SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher‐level, hardware‐agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 21-09-2021
Closing date: 06-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 656Α469ΗΚΥ-ΑΥΤ)
[ICS-1769] Call for expression of interest for one (1) position of a technical contributor with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) technical contributor for our team. The candidate should have proven experience in system software, integration and validation, with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 21-09-2021
Closing date: 06-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑ7Γ469ΗΚΥ-Γ71)
[ICS-1768] Call for expression of interest for one (1) position of a student enrolled to a University PhD Program, with physical presence at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2021
Closing date: 05-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ48Ε469ΗΚΥ-ΧΟΨ)
[ICS-1767] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to a University MSc Program, with physical presence at ICS-FORTH
We seek two (2) students enrolled to a University MSc Program for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-09-2021
Closing date: 05-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΕΤΡ469ΗΚΥ-Α69)
[ICS-1766] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής βέλτιστης διαχείρισης ως υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων» του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας δικτύων ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ852469ΗΚΥ-2ΩΕ)
[ICS-1765] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi‐Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285
- Machine Learning - Signal Processing - Data analytics
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ξ1Ζ469ΗΚΥ-ΞΜ3)
[ICS-1764] Call for expression of interest for a position of one (1) MSc Student in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one MSc student in Computer Science, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “neuronsXnets – Network Analysis in Neocortex during Passive and Active Learning”, funded under Horizon 2020 H2020-MSCA-RISE-2020. Specifically, the candidate will work on the design and development of the web site of the project, for both the front and back-end. The candidate will also connect the web site with social media/accounts and curate the structure of the content.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 61ΩΜ469ΗΚΥ-ΨΨΞ)
[ICS-1763] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποψήφιος Διδάκτορας) στο πλαίσιο της Πράξης MIRAGE του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
- Eρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά έρευνας και ανάπτυξης advanced ARTEMIS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης advanced ARTEMIS - Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά αξιολόγησης Integrated ARTEMIS
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΟΚ5469ΗΚΥ-ΒΣΡ)
[ICS-1762] Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Έρευνας και Δικτύων Η/Υ) στο πλαίσιο του έργου MIRAGE του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά έρευνας και ανάπτυξης advanced ARTEMIS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης advanced ARTEMIS Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”) Τεχνική αναφορά αξιολόγησης Integrated ARTEMIS
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-09-2021
Closing date: 04-10-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65ΓΚ469ΗΚΥ-ΕΟΣ)
[ICS-1761] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων με τεχνολογίες βαθιάς μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 13-09-2021
Closing date: 28-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω5ΔΣ469ΗΚΥ-ΩΩΧ)
[ICS-1760] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική/Μηχανική Υπολογιστών/Ηλεκτρονική Υπολογιστών/Ηλεκτρολογία Υπολογιστών/Μαθηματικά/Φυσική
Υλοποίηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπολογιστικής νοημοσύνης για πολυτροπική αστροφυσική τομογραφία.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 13-09-2021
Closing date: 28-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΚΙ469ΗΚΥ-ΞΦΠ)
[ICS-1759] Call for expression of interest for a position of one (1) BSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one full‐time experienced software engineer, holding a BSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the activities of FORTH‐ICS in the context of the CEF project “SI4Kids1 – Continuing and advancing the operation of the Greek Safer Internet Centre SaferInternet4Kids”, funded under CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) ‐ TELECOMMUNICATIONS SECTOR. The candidate will work with: (a) supporting the webpages of the project and (b) supporting process management system of the online meetings (c) creating awareness material and making presentations about cybersecurity and safety online (d) designing and implementing mobile applications for children.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 02-09-2021
Closing date: 17-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 94ΖΑ469ΗΚΥ-ΣΣΡ)
[ICS-1758] Call for expression of interest for two (2) positions of FPGA Engineers, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) Experienced FPGA Engineers for our team. The candidates should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC-V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy-efficient (low power), extreme-scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on-chip and/or off-chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-08-2021
Closing date: 06-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ7ΘΧ469ΗΚΥ-ΑΘ8)
[ICS-1757] Call for expression of interest for one (1) position of a Hardware System Integration and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH)
We seek one (1) Experienced Hardware System Integration and Test Engineer for our team. The candidate should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC-V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy-efficient (low power), extreme-scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on-chip and/or off-chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-08-2021
Closing date: 06-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΓΘ9469ΗΚΥ-ΛΟΓ)
[ICS-1756] Call for expression of interest for one (1) position of a System Software Engineer with a degree in Computer Science or Computer Engineering, with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) System Software Engineer with a Computer Science or Computer Engineering degree. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 20-08-2021
Closing date: 06-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Β1Σ469ΗΚΥ-Ζ0Ω)
[ICS-1755] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων με πτυχίο ΑΕΙ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285 του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» με Κωδικό 2285 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν Μηχανικό Ανάπτυξης/ Αναλυτή Δεδομένων με πτυχίο ΑΕΙ, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Laboratory: TNL
Date of announcement: 19-08-2021
Closing date: 03-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓΖΜ469ΗΚΥ-85Η)
[ICS-1754] Call for expression of interest for two (2) positions of Hardware & RTL Design and Test Engineers, with University degree in Science or Engineering with physical presence at FORTH
We seek two (2) Hardware & RTL Design and Test Engineers for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-08-2021
Closing date: 03-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΚΡ1469ΗΚΥ-Ρ26)
[ICS-1753] Call for expression of interest for one (1) position of a System Software developer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) system software developer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP‐SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP‐SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher‐level, hardware‐agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-08-2021
Closing date: 02-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ8Μ1469ΗΚΥ-ΨΥΘ)
[ICS-1752] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Ανάπτυξης/ Αναλυτής Δεδομένων) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» και Κωδικό 2285 του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Dissecting Multi‐Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» με Κωδικό 2285 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν Μηχανικό Ανάπτυξης/ Αναλυτή Δεδομένων, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο την Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Laboratory: TNL
Date of announcement: 18-08-2021
Closing date: 02-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Φ7Β469ΗΚΥ-ΙΔ8)
[ICS-1751] Call for expression of interest for one (1) position, for a student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering
We seek one student enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CC‐DRIVER”.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 18-08-2021
Closing date: 02-09-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ε8Κ469ΗΚΥ-ΚΑΨ)
[ICS-1750] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μηχανικό με γνώσεις Σχεδίασης
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-08-2021
Closing date: 25-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΘΓΗ469ΗΚΥ-ΘΔΞ)
[ICS-1749] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Postdoctoral Researcher in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Postdoctoral Researcher in Computer Science, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “AI4EU – A European AI On Demand Platform and Ecosystem”, funded under Horizon 2020 H2020-ICT-2018-2020. The candidate will work on the design and implementation of a goal-oriented chatbot that will allow the exploration of the various resources of the AI4EU platform. The goal-oriented chatbot will be based on the faceted-search interaction paradigm.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 02-08-2021
Closing date: 17-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ω24469ΗΚΥ-ΟΙ5)
[ICS-1748] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφιακού διαδραστικού χάρτη.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 27-07-2021
Closing date: 11-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΗΓ469ΗΚΥ-ΔΩΙ)
[ICS-1747] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σύνταξη εκθέσεων δράσεων διάδοσης και προβολής, Συμμετοχή στην διαδικασία ανάλυσης δεδομένων βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρικών και ωκεανογραφικών δεδομένων, Συμμετοχή στον σχεδιασμό αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας γνώσης, Σχεδιασμός, και υλοποίηση, συστήματος αναφορών προβλημάτων για παρατηρούμενα φαινόμενα, καθώς επίσης και στην δοκιμαστική χρήση, έλεγχο και διορθώσεις, Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 21-07-2021
Closing date: 05-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 62ΦΙ469ΗΚΥ-Η7Μ)
[ICS-1746] Call for expression of interest for one (1) position of a student enrolled to a University MSc Program related to Bioinformatics with physical presence at FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program to become a member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large‐scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High‐Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. EVOLVE aims to build a large‐scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 16-07-2021
Closing date: 02-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ο3Θ469ΗΚΥ-ΟΥΓ)
[ICS-1745] Call for expression of interest for one (1) position of a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek for an experienced member for our team with a strong research background in Computer Science and/or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project “CyberSANE: Cyber Security Incident Handling, Warning and Response System for the European Critical Infrastructures”, funded under H2020-SU-ICT-2018-2020/H2020-SU-ICT-2018. The candidate will assist in the research and development activities of CyberSANE, including platform testing and validation of the platform as well as producing research results.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 09-07-2021
Closing date: 26-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97Λ1469ΗΚΥ-Θ38)
[ICS-1744] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών ή Μηχανικού Υπολογιστών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-07-2021
Closing date: 23-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 60ΧΝ469ΗΚΥ-Ρ33)
[ICS-1743] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
  • Ανάπτυξη λογισμικών (full stack developer), όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας.
  • Συμμετοχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης εφαρμογών, από τη σύλληψη ως την εφαρμογή.
  • Συγγραφή πηγαίου κώδικα υψηλής ποιότητας αλλά και αποτελεσματικών API εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών για επαναπρογραμματισμό, ενημέρωση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.
  • Ανάπτυξη τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για την ακριβή αναπαράσταση του σχεδιασμού και του κώδικα της εφαρμογής.
  • Ανάπτυξη, έλεγχο αλλά και τεκμηρίωση των λύσεων λογισμικού που παραδίδει προς τελικό έλεγχο και αποδοχή από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (UAT) - ακολουθώντας πάντα τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τις πολιτικές του εργαστηρίου.
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικών.

Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31/08/2021 Απόφαση Διευθυντή
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 30-06-2021
Closing date: 31-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔΣΧ469ΗΚΥ-5ΘΥ)
[ICS-1742] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και Πρόδρομων Μορφών τους και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 22-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΦΩΦ469ΗΚΥ-005)
[ICS-1741] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου και Εφαρμογής Καταγραφής Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και Πρόδρομων Μορφών τους και Αποθετηρίου Γονιδιακών Δεδομένων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 22-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΤ6Ρ469ΗΚΥ-2ΒΚ)
[ICS-1740] Call for expression of interest for one (1) BSc holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the graduate level, with a degree in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT‐44‐2020 ‐ Next Generation Media. COPA EUROPE is coordinated by Worldline Iberia and FORTH‐ICS is a member of the project consortium. The project aims to address the exploding demand for non‐linear sports consumption (live and eSports) by leveraging Over The Top streaming and combining it with new set of media technologies that will democratise the consumer experience, enable cost‐sensitive live video from anywhere, and personalize the distribution to change the experience of each viewer individually. COPA EUROPE will deliver a cloud‐based infrastructure for harvesting, accommodating, transmitting and distributing digital media with regard to sport and competitive events, including the infrastructure needed to allow content creators and producers of live coverage to react to live outcomes, via innovative workflows.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ6ΧΒ469ΗΚΥ-6ΕΩ)
[ICS-1739] Call for expression of interest for one (1) position of Hardware Design and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Hardware Design and Test Engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 65Κ5469ΗΚΥ-Ω56)
[ICS-1738] Call for expression of interest for one (1) position of an Experienced RTL Design and Test Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Experienced RTL Design and Test Engineer for our team. The candidate should have proven experience on hardware RTL design, integration and validation with a background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EuroHPC JU project eProcessor. The eProcessor project combines open source software (SW)/hardware (HW) to deliver the first completely open source European full stack ecosystem based on a new RISC‐V CPU coupled to multiple diverse accelerators that target traditional HPC and extend into mixed precision workloads for High Performance Data Analytics (HPDA), (AI, ML, DL and Bioinformatics). eProcessor will be extendable (open source), energy‐efficient (low power), extreme‐scale (high performance), suitable for uses in HPC and embedded applications, and extensible (easy to add on‐chip and/or off‐chip components).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ7Ω7469ΗΚΥ-Ψ76)
[ICS-1737] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Hardware & RTL Design and FPGA engineer for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED‐SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED‐SEA started in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power‐efficient accelerators and compute units, and support wide‐spread and emerging datacentric and AI‐related applications. The RED‐SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production‐proven European Interconnect, as well as results from a number of EU‐funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 18-06-2021
Closing date: 06-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ0ΓΡ469ΗΚΥ-ΡΘ3)
[ICS-1736] Call for expression of interest for one (1) position of a Population Genetics expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the PhD-candidate level. In the context of NEOMATRIX project, FORTH is responsible for research and innovation activities that include computational analysis of ancient and modern DNA data, inference of population history and natural selection.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-06-2021
Closing date: 30-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΨΥΝ469ΗΚΥ-ΦΝ7)
[ICS-1735] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή αντίστοιχο
Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων με προχωρημένες μεθόδους μηχανικής μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 15-06-2021
Closing date: 30-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΩΡΕ469ΗΚΥ-ΤΡΛ)
[ICS-1734] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-06-2021
Closing date: 30-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞ9Ζ469ΗΚΥ-7Χ2)
[ICS-1733] Call for expression of interest for one (1) position of a Software Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in software engineering and Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains”. In this context project, the candidate will participate in the design and implementation of a holistic framework for advanced end-to-end assurance and protection of business service chains that will be able to detect of attacks and identify of new threats by means of network monitoring, packet inspection, log collection and system call tracing.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-06-2021
Closing date: 23-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΒΓΧ469ΗΚΥ-0Ξ7)
[ICS-1732] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Engineer in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member to join our team, preferably with strong background in full stack development. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “SPIDER: a cyberSecurity Platform for vIrtualiseD 5G cybErRange services”. In this context, FORTH, along with the project’s partners, will assist on the finalization of the proposed solution the creation of validation scenarios and tests both for the developed components of FORTH and the SPIDER platform. Also, the candidate needs to be able to assist in the development of the frontend components of the framework. As such, prior experience in systems programming and software engineering.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 08-06-2021
Closing date: 23-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΒΖΕ469ΗΚΥ-ΧΓΛ)
[ICS-1731] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.

Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31/08/2021 Απόφαση Διευθυντή
Laboratory: HCI
Date of announcement: 07-06-2021
Closing date: 31-08-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω809469ΗΚΥ-ΚΑΣ)
[ICS-1730] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 07-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΤ9Φ469ΗΚΥ-ΤΚΜ)
[ICS-1729] Call for expression of interest for one (1) position of an Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system integrating the final toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security-by-design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be mainly involved in the adaptation and integration of an iris based biometric solution as part of a cybersecurity framework implemented in the project.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΗ1469ΗΚΥ-Ο64)
[ICS-1728] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχου Πληροφορικής/Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), στο πλαίσιο του έργου Επόπτης του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη μηχανισμού για την διαχείριση και οπτικοποίηση της πλατφόρμας
Laboratory: TNL
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΟΣΦ469ΗΚΥ-Υ6Γ)
[ICS-1727] Call for expression of interest for one (1) recent graduate position, with University degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at ICS-FORTH
We seek one (1) recent graduate member. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).

Extension of applications until 7 July 2021 Director Decision of extension
Laboratory: CARV
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 07-07-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΔΡΒ469ΗΚΥ-ΠΘΟ)
[ICS-1726] Call for expression of interest for three (3) positions of System Software Engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH
We seek three (3) software engineers for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6104469ΗΚΥ-Ο5Θ)
[ICS-1725] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο/α Διδάκτορα σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Σχεδίαση, υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης με στόχο την παρακολούθηση και κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης και δραστηριότητας. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6655469ΗΚΥ-ΝΣ7)
[ICS-1724] Call for expression of interest for one (1) position of an Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system integrating the final toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security‐by‐design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be mainly involved in the verification phase.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 03-06-2021
Closing date: 18-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66Δ4469ΗΚΥ-ΓΞ9)
[ICS-1723] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University PhD Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at ICS-FORTH
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP‐SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP‐SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher‐level, hardware‐agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΙΓ469ΗΚΥ-ΒΚΕ)
[ICS-1722] Call for expression of interest for four (4) positions of students enrolled to University MSc Programs in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek four (4) students enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗ4Ρ469ΗΚΥ-ΘΥ1)
[ICS-1721] Call for expression of interest for three (3) positions of students enrolled to a University MSc Program, in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at ICS-FORTH
We seek three (3) students enrolled to a University MSc Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED‐SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED‐SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power‐efficient accelerators and compute units, and support wide‐spread and emerging datacentric and AI‐related applications. The RED‐SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production‐proven European Interconnect, as well as results from a number of EU‐funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ1ΒΣ469ΗΚΥ-Υ34)
[ICS-1720] Call for expression of interest for two (2) positions of students enrolled to University Phd Programs in Computer Science or Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) students enrolled to a University PhD Program for our team, with background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΚΕΒ469ΗΚΥ-1ΗΕ)
[ICS-1719] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Σημασιολογικό πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικών αναλύσεων / Σημασιολογικό Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση και υποστήριξη ροής των εργασιών και δεδομένων των φυσικοχημικών εξετάσεων που θα εφαρμοσθούν.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 94ΒΚ469ΗΚΥ-ΠΛ9)
[ICS-1718] Call for expression of interest for one (1) person with PhD in Computer Science or Engineering for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks at ICS-FORTH
We seek one (1) person, under a possibly-part-time contract, for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks for our team, with a PhD degree and background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA started in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΘ3469ΗΚΥ-ΒΙ0)
[ICS-1717] Call for expression of interest for one (1) position of a Ph.D Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Ph.D Student in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of H2020 project “FELICE - FlExible assembLy manufacturIng with human-robot Collaboration and digital twin modEls”, funded under Horizon 2020, H2020-ICT-2020-2 and will work on Computer Vision related aspects.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 24-05-2021
Closing date: 08-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΒΜΣ469ΗΚΥ-ΖΒ1)
[ICS-1716] Call for expression of interest for one (1) person with PhD in Computer Science or Engineering for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks at ICS-FORTH
We seek one (1) person, under a possibly-part-time contract, for Research on Low-Latency Network Interfaces for Interconnection Networks for our team, with a PhD degree and background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA started in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
CANCELATION
Laboratory: CARV
Date of announcement: 17-05-2021
Closing date: 01-06-2021
[ICS-1715] Call for expression of interest for one (1) position of Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS)– (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced developer to be part of the team designing and implementing a system integrating the final toolkits of the PANACEA project, namely a dynamic risk assessment & mitigation tool, a secure information sharing tool for the protection of data, a security‐by‐design & certification tool, and a tool for identification & authentication. The candidate will be mainly involved in the verification phase.
CANCELATION
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-05-2021
Closing date: 01-06-2021
[ICS-1714] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά, Νευροεπιστήμες ή σε συναφές πεδίο
Machine Learning, Signal Processing, Data analytics.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 14-05-2021
Closing date: 01-06-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙΝΣ469ΗΚΥ-09Μ)
[ICS-1713] Call for expression of interest for one (1) position of Information Systems Expert in the Institute of Computer Science (ICS)– (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the Panacea project. We are looking for an experienced software engineer to be part of the team designing and implementing an analysis framework enabling healthcare information secure sharing, cross-border, focusing on authentication, interoperability aspects. The candidate will be also involved in performing dynamic analysis of cybersecurity frameworks in EU healthcare.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-05-2021
Closing date: 31-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 63ΞΗ469ΗΚΥ-24Π)
[ICS-1712] Call for expression of interest for one (1) position of a MSc holder in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS)- (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the postgraduate level, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Deep AR Law Enforcement Ecosystem” (DARLENE), funded under Horizon 2020, SU-FCT02-2018-2019-2020.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 13-05-2021
Closing date: 28-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΘΖ9469ΗΚΥ-ΘΥΛ)
[ICS-1711] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Science Expert in the Institute of Computer Science (ICS)-(FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the Post-doctoral level and a background in Computer Science / Information Systems. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 13-05-2021
Closing date: 28-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ692469ΗΚΥ-ΣΓΧ)
[ICS-1710] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 10-05-2021
Closing date: 25-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 66ΓΕ469ΗΚΥ-5ΩΙ)
[ICS-1709] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Υλοποίηση μηχανισμών διαχείρισης συσκευών ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 10-05-2021
Closing date: 25-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω000469ΗΚΥ-ΒΙΥ)
[ICS-1708] Call for expression of interest for one (1) position of a System Hardware Engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS)-FORTH
We seek one (1) hardware engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project RED-SEA: “Network Solution for Exascale Architectures”. The EuroHPC Research & Innovation project RED-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. The next generation of Exascale systems will critically require an efficient network, that will support massively parallel processing systems (hundreds of thousands of nodes, millions of cores), provide a set of features allowing applications to scale efficiently at Exascale level and beyond, be prepared for power-efficient accelerators and compute units, and support wide-spread and emerging datacentric and AI-related applications. The RED-SEA consortium pursues this target, leveraging key European competences & background, including BXI, the key production-proven European Interconnect, as well as results from a number of EU-funded projects on interconnects and HPC systems.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 29-04-2021
Closing date: 14-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΔΞΟ469ΗΚΥ-99Ι)
[ICS-1707] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-04-2021
Closing date: 12-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚΦΝ469ΗΚΥ-0ΞΨ)
[ICS-1706] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Ακτινοφυσική
Σχεδιασμός πειραμάτων αξιολόγησης λογισμικού MRI για την ποσοτικοποίηση του σιδήρου και ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 27-04-2021
Closing date: 12-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗΦ8469ΗΚΥ-6Χ7)
[ICS-1705] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακό) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Loock Me του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων με τεχνολογίες βαθιάς μάθησης
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΑΤ469ΗΚΥ-ΠΥ1)
[ICS-1704] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Διαχείριση και επεξεργασία σύνθετων συμβάντων (CEP) και συσχετίσεων συμβάντων προερχόμενων από πλατφόρμα ΙοΤ. Ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για ανίχνευση μοτίβων σε ροές συμβάντων (event pattern detection) προερχόμενων από πλατφόρμα ΙοΤ.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΖΙΨ469ΗΚΥ-ΞΨ9)
[ICS-1703] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακό) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Loock Me του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΚ7Ο469ΗΚΥ-ΒΧ4)
[ICS-1702] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Loock Me του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων πολυμέσων και διαδικτυακών εφαρμογών
Laboratory: CBML
Date of announcement: 26-04-2021
Closing date: 11-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΧΛ9469ΗΚΥ-27Α)
[ICS-1701] Call for expression of interest for one (1) position of a Junior Software Engineer for the development of AI-based predictive models of cognitive decline in the Institute of Computer Science (ICS)- FORTH
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the LETHE project. We are looking for a junior software engineer that will work in a multidisciplinary team to implement and test a number of algorithmic approaches for a) the development of an evidence-based model for the prediction and prevention of cognitive decline, by utilizing big data, data analytics and machine learning methods and b) implementation of novel AI and ML algorithms to be utilised for analysing the target group daily living activities based on streaming data from wearable sensors.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-04-2021
Closing date: 06-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ7ΚΞ469ΗΚΥ-01Ω)
[ICS-1700] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική με ειδίκευση στη μηχανική μάθηση
Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και της ανάπτυξης λογισμικού. Έλεγχος του παραγόμενου λογισμικού και συμμετοχή στην ανάπτυξη της εφαρμογής για τη διαχείριση του πολυμεσικού υλικού με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και οντολογιών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-04-2021
Closing date: 06-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Τ8Δ469ΗΚΥ-5Τ0)
[ICS-1699] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Επιστήμονα/Μηχανικού λογισμικού) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο V4-ICARUS του ΙΠ-ΙΤΕ
Το καινοτόμο παράδειγμα του V4-ICARUS προχωράει πολύ πέρα από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τόσο στην επεξεργασία σημάτων όσο και στη μηχανική μάθηση, όπου οι εξειδικευμένες, για το εκάστοτε όργανο παρατήρησης, μέθοδοι λαμβάνονται υπόψη κατά τη διεκπεραίωση μονολιθικών διεργασιών όπως η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση. Στο πλαίσιο του έργου, σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας σήματος (π.χ. αραιοποιημένες αναπαραστάσεις, συμπλήρωση τανυστών), μηχανικής μάθησης (π.χ. βαθιά μάθηση), και κατανεμημένων υπολογισμών (π.χ. ανάλυση εντός μνήμης) θα αλληλοσυνδεθούν και θα εξελιχθούν ώστε να καλύψουν τα χαρακτηριστικά περίπλοκων Μεγάλων Δεδομένων από αισθητήρες (π.χ. μη γραμμικότητα, υψηλή διάσταση, θορυβώδεις παραμορφώσεις, χωρο-χρονικά εξελισσόμενες συμπεριφορές). Τα προβλεπόμενα μοντέλα θα καταλήξουν σε ένα μαθηματικά αυστηρό, και υπολογιστικά αποδοτικό, πλαίσιο για τον επιλεκτικό συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικές, και πιθανώς ανομοιογενείς, ροές δεδομένων, οι οποίες λαμβάνονται στα πλαίσια εφαρμογών (α) για την παρατήρηση της Γης, και (β) αστρονομίας και αστροφυσικής. Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα είναι η Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευής - πιλότου και πληροφοριακού συστήματος – και επίδειξη συστήματος/εγχειρίδιο χρήσης. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 και ΠΕ4.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 16-04-2021
Closing date: 05-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛ3Μ469ΗΚΥ-ΝΙΘ)
[ICS-1698] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Βιοπληροφορική
Αναβάθμιση της διαδικτυακής πλατφόρμας του εργαλείου AMYLPRED2 και συγκεκριμένα βελτίωση της διαχείρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από́ τις επερωτήσεις των χρηστών.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 13-04-2021
Closing date: 28-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘΣΨ469ΗΚΥ-Ε01)
[ICS-1697] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φιλοσοφία ή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης ή στη Γλωσσολογία/Σημασιολογία
Επικαιροποίηση του περιεχόμενου των ηλεκτρονικών οδηγών με τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα και εργαλεία, συνέχεια της συνεργασίας με το Thesaurus Maintance Working Group του DARIAH EU.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-04-2021
Closing date: 28-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Ι45469ΗΚΥ-Τ5Ο)
[ICS-1696] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering with physical presence at FORTH, Heraklion, Crete
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EVΟLVE: HPC and Cloud Enhanced Testbed for Extracting Value from Large-scale Diverse Data. The EVOLVE project is a pan European Innovation Action introducing important elements of High-Performance Computing (HPC) and Cloud in Big Data platforms taking advantage of recent technological advancements to allow existing and emerging applications to keep up with the unprecedented data growth we are experiencing. The EVOLVE aims to build a large-scale testbed by integrating technology from the HPC, Big Data, and Cloud worlds.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 13-04-2021
Closing date: 28-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ο68469ΗΚΥ-ΤΙΗ)
[ICS-1695] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού Ανάπτυξης/ Αναλυτή Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Dissecting Multi-Neuronal Modules of Computation in the Neocortex» του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: • Data Analytics • Machine Learning • Signal Processing
Laboratory: TNL
Date of announcement: 09-04-2021
Closing date: 05-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Γ88469ΗΚΥ-ΟΦΗ)
[ICS-1694] Call for expression of interest for a Research Associate in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) in the context of the H2020 “SESAME" project
We seek for an experienced member for our team with a strong research background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the project “SESAME: Secure and Safe Multi‐Robot Systems, funded under H2020‐ICT‐2018‐20”. The candidate will participate in the development of novel robot‐specific methods for threat modelling and vulnerability assessment of Multi Robot Systems (MRS) missions supporting the identification of security hazards and the enactment of potential countermeasures while also considering potential safety implications.
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 09-04-2021
Closing date: 26-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΗΕΚ469ΗΚΥ-ΒΡΦ)
[ICS-1693] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Postdoctoral Researcher in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) in the context of the H2020 “4CH " project
We seek one Postdoctoral Researcher in Computer Science, who will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020 project “4CH – Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage”, funded under Horizon 2020 DT-TRANSFORMATIONS-20-2020. The candidate will work with the design and implementation of a searchable knowledge base for cultural heritage. H2020 4CH aims to set up the methodological, procedural, and organizational framework of a Competence Centre being a major point of European reference for transnational and interdisciplinary networking in the preservation of Cultural Heritage and providing national and regional Cultural Institutions with advice, support and services focused on the preservation and conservation of historical monuments and sites using state-of-the-art ICT technologies.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 08-04-2021
Closing date: 23-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 617Τ469ΗΚΥ-ΦΞ3)
[ICS-1692] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 31-03-2021
Closing date: 04-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ3Σ3469ΗΚΥ-ΛΝΒ)
[ICS-1691] Call for expression of interest for one (1) position of an experienced Project Manager, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced project manager with background in European Research Projects. The candidate will contribute to the coordination and management of R&D activities of FORTH-ICS, in a full-time (preferred) or part-time capacity, particularly in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 31-03-2021
Closing date: 04-05-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔ92469ΗΚΥ-7ΓΙ)
[ICS-1690] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Προγραμματιστής) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Hellenic Digital Health Cluster», του Εργαστηρίου CEHA του ΙΠ
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 22-03-2021
Closing date: 06-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Ο4Ε469ΗΚΥ-ΖΚΧ)
[ICS-1689] Call for expression of interest for one (1) experienced system software engineer, with a degree in Computer Science or Computer Engineering, at the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) experienced system software engineer for our team, with background in European Research Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project DEEP-SEA: “DEEP – SOFTWARE FOR EXASCALE ARCHITECTURES”. The EuroHPC Research & Innovation project DEEP-SEA starts in April 2021 and will last for 3 years. It aims at improving software support for highly heterogeneous systems, which combine different processing units and diverse memory technologies. DEEP-SEA adopts the modular supercomputing architecture (MSA), and considers heterogeneity and performance at both the node level and at the system cluster level. Composability, programmability, portability, malleability, and reliability are targeted with a comprehensive system software and programming environment, which combines traditional models (MPI, OpenMP, OmpSs, GASPI) with higher-level, hardware-agnostic approaches (NabLab, DaCe).
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ21Λ469ΗΚΥ-ΟΨΒ)
[ICS-1688] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχος Πληροφορικής), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων του ΙΠ-ΙΤΕ
• Υλοποίηση βάσης και διεπαφής χρήσης συστήματος σημασιολογικού δικτύου • Συγγραφή οδηγιών λειτουργίας των συστημάτων
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΨ1Λ469ΗΚΥ-ΝΙΘ)
[ICS-1687] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχιούχος Πληροφορικής), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων του ΙΠ-ΙΤΕ
• Αντιστοίχιση XML σχημάτων μεταδεδομένων στο CIDOC CRM • Εισαγωγή μεταποιημένων δεδομένων στο αποθετήριο ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων • Έλεγχος και διορθώσεις του συστήματος ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων του ψηφιακού αποσφραγίσματος • Συγγραφή οδηγιών λειτουργίας των συστημάτων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΡ01469ΗΚΥ-Θ0Μ)
[ICS-1686] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο vipGPU, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο:Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 95ΘΝ469ΗΚΥ-Χ5Ω)
[ICS-1685] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακός φοιτητής τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο vipGPU, του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 19-03-2021
Closing date: 05-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΡΠΩΗ469ΗΚΥ-ΜΨ6)
[ICS-1684] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποψήφιος Διδάκτωρ με εμπειρία στη δημιουργία συνόψεων RDF/S δεδομένων) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο iQARuS του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Δημιουργία συνόψεων για διασυνδεδεμένα δεδομένα μεγάλου όγκου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-03-2021
Closing date: 02-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΖΘΞ469ΗΚΥ-7Ξ6)
[ICS-1683] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Επιστήμης Υπολογιστών με εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο IDAology του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου πολιτισμικής τεκμηρίωσης βασισμένο σε οντολογίες
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-03-2021
Closing date: 02-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΨΖΘ469ΗΚΥ-ΛΝΕ)
[ICS-1682] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Σχεδίαση μηχανισμού για την ασφαλή μετάδοση και λήψη δεδομένων από συσκευές ΙοΤ.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΞΧΜ469ΗΚΥ-Ο27)
[ICS-1681] Call for expression of interest for one (1) position of a Computer Science expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, at the Postgraduate / MSc level and a background in Information Systems. The candidate will participate in the R&D and Project Management activities of FORTH in the context of the project “5G experimentation environment for 3rd party media services – 5GMediaHUB”, funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, “5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services”.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓΩΒ469ΗΚΥ-ΣΧΞ)
[ICS-1680] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Technology and Innovation Management, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one experienced member for our team, at the postgraduate level. The candidate will participate in the project management and R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Π8Ψ469ΗΚΥ-ΚΨΣ)
[ICS-1679] Call for expression of interest for one (1) position of Software Engineer as personal health record expert in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the MyPal project. We are looking for an experienced software engineer to design and implement systems enabling efficient and effective self-management mobile applications for cancer patient and the respective platform for personal health record.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ω13Κ469ΗΚΥ-ΝΘΣ)
[ICS-1678] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-03-2021
Closing date: 01-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΑΙ2469ΗΚΥ-ΡΛΛ)
[ICS-1677] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087).
Απόφαση Ματαίωσης
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 29-03-2021
[ICS-1676] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή UI UX DESIGNER
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού.Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 12-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Α2Η469ΗΚΥ-8Ν6)
[ICS-1675] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή Web Mobile
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 12-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑ1Η469ΗΚΥ-0ΑΧ)
[ICS-1674] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 23-02-2021
Closing date: 10-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΓΨΙ469ΗΚΥ-Κ9Θ)
[ICS-1673] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποιημένη ανάλυση και κατηγοριοποίηση βίντεο και εικόνων καθώς και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 22-02-2021
Closing date: 09-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 927Κ469ΗΚΥ-8ΝΞ)
[ICS-1672] Call for expression of interest for a position of one (1) Software Engineer, MSc holder in Computer Science & Informatics in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one part-time experienced software engineer, holding an MSc in Computer Science & Informatics, with background in European and/or National ICT RTD projects. The candidate will participate in the activities of FORTH-ICS in the context of the CEF project “SI4Kids1 – Continuing and advancing the operation of the Greek Safer Internet Centre SaferInternet4Kids”, funded under CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR. The candidate will work part-time with: (a) supporting an existing Django Web Framework application and (b) designing and implementing the migration to a new web application management information system that will handle Safeline’s reports.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 19-02-2021
Closing date: 08-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΛΜ5469ΗΚΥ-3ΜΦ)
[ICS-1671] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-02-2021
Closing date: 04-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97ΜΛ469ΗΚΥ-ΑΥ0)
[ICS-1670] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ή αντίστοιχου Τμήματος
Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων. Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων επεξεργασίας μεγάλων ροών συμβάντων.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-02-2021
Closing date: 03-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΩΞ469ΗΚΥ-ΨΤΩ)
[ICS-1669] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού Λογισμικού) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα επιθεώρησης και βελτιστοποίησης απόδοσης φωτοβολταϊκών σταθμών, ΥΠΕΡΙΩΝ» του ΙΠ-ΙΤΕ
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ ή συναφούς τμήματος με αντικείμενο α) το σχεδιασμό και υλοποίηση κατανεμημένης εφαρμογής για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών, καθώς και β)το σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφής και εφαρμογής διαχείρισης και διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 11-02-2021
Closing date: 26-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Γ2Ξ469ΗΚΥ-Υ53)
[ICS-1668] One (1) position of Research Engineer
We seek one Experienced Researcher in Computer Vision with background in RTD projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH‐ICS in the context of H2020 project “sustAGE ‐ Smart environments for person‐centered sustainable work and well‐being”, funded under Horizon 2020, SC1‐DTH‐2018‐2020 and will work on Computer Vision related aspects. 2 sustAGE is coordinated by FORTH‐ICS and aims towards a smart person‐centered solution that will function in real environments inside and outside the workplace providing: (i) workplace and health surveillance monitoring, (ii) personalized recommendations for physical and mental health improvement and (iii) decision support in optimizing workforce productivity via human to task/job allocation. The manifold contribution focuses on the support of the employment and later retirement of older adults from work and the optimization of the workforce management. sustAGE explores two industry domains with significant challenges and requirements: a) Manufacturing supported by Centro Ricerche Fiat (CRF) responsible for the research activities of Fiat Chrysler Automobiles (FCA), one of the largest European automotive industries and b) Transportation & logistics supported by Heraklion Port Authority S.A. (HPA) that manages the second most popular Greek port in passenger traffic. The candidate will contribute in tasks regarding the visual perception of user behaviors and actions in indoor environments.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 09-02-2021
Closing date: 24-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΓΤΣ469ΗΚΥ-Γ13)
[ICS-1667] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Φυσική, Μαθηματικά, Νευροεπιστήμες ή σε συναφές πεδίο
Machine Learning, Signal Processing, Data analytics.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 05-02-2021
Closing date: 01-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΛΟΠ469ΗΚΥ-7ΛΧ)
[ICS-1666] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας.Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΒΡΒ469ΗΚΥ-Ξ3Λ)
[ICS-1665] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή με Πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ανάπτυξη συστήματος για την αυτοματοποιημένη δημιουργία και εγκατάσταση έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).
Laboratory: TNL
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ3Λ6469ΗΚΥ-Δ7Ψ)
[ICS-1664] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Σχεδίαση λογισμικού για ασφαλή λήψη δεδομένων και εξυπηρέτησης αιτημάτων.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΔΔΝ469ΗΚΥ-ΓΜΥ)
[ICS-1663] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 03-02-2021
Closing date: 18-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΙ5Β469ΗΚΥ-33Ξ)
[ICS-1662] Call for expression of interest for one (1) position of MSc Student in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, a Research Assistant, with strong background in visualization of large amounts of network information (e.g. IP datasets). The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “CC-DRIVER”.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 01-02-2021
Closing date: 16-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΓ7Μ469ΗΚΥ-ΚΨΡ)
[ICS-1661] Call for expression of interest for one (1) position of a Software Engineer expert in Data Management
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer‐I project. We are looking for an experienced Software Engineer to be part of the team designing, implementing and testing a number of applications managing personal information of patients regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and machine‐learning models. The candidate will design and implement a framework enabling efficient and effective data mining and machine learning techniques for heterogeneous and multi‐scale personal health data. The candidate will also be involved in activities related to the FAIRification of personal health Data.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 25-01-2021
Closing date: 09-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΔΡ7469ΗΚΥ-ΩΛΠ)
[ICS-1660] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφής επιστήμης
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων κλιμακώσιμης, ελαστικής, και υψηλά διαθέσιμης κατανεμημένης επεξεργασίας ροών δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 25-01-2021
Closing date: 09-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΗΖΗ469ΗΚΥ-4Η8)
[ICS-1659] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) software engineer for our team, to participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EUROCC: “National Competence Centres in the framework of EuroHPC ”. The EUROCC project aims to elevate the participating countries to a common high level in the fields of HPC, HPDA and artificial intelligence (AI). To this end, the EuroCC project will establish a network of National Competence Centres (NCCs), which will be responsible for surveying and documenting the core HPC, HPDA, and AI activities and competencies in their respective countries. All of this to support and increase the national strengths of High Performance Computing (HPC) competences as well as High Performance Data Analytics (HPDA) and Artificial Intelligence (AI) capabilities and to close existing gaps to increase usability of these technologies in the different states and thus provide a European excellence baseline.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2021
Closing date: 08-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΠΠΡ469ΗΚΥ-ΣΚΧ)
[ICS-1658] Call for expression of interest for two (2) positions, one (1) Electrical and Computer Engineering Post-Doctoral fellow and one (1) MSc holder in Pervasive Computing Systems
We seek two experienced members for our team, at the postgraduate level. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud-nativE Netapps for public proTection and disaster Relief” (5G-EPICENTRE), funded under Horizon 2020, ICT-41-2020, 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services. 5G-EPICENTRE is coordinated by AIRBUS DS SLC and FORTH-ICS is a member of the project consortium. The project aims to deliver an open end-to-end experimentation 5G platform focusing on software solutions that serve the needs of PPDR. The envisioned platform will enable SMEs and developers to acquire knowledge with regard to the latest 5G applications and approaches for first responders and crisis management, as well as to build up and experiment with their solutions. The 5G-EPICENTRE platform will be based on an open Service oriented Architecture, following the current best DevOps practices (containerization of micro-services) and will be able to accommodate and provide open access to 5G networks’ resources, acting this way as a 5G open source repository for PPDR NetApps.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-01-2021
Closing date: 05-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Τ7Ψ469ΗΚΥ-46Χ)
[ICS-1657] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
Τεχνική υποστήριξη προγράμματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΛΡΗ469ΗΚΥ-ΚΩΣ)
[ICS-1656] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Υπολογιστών ή αντίστοιχο
Ανάλυση ιατρικής εικόνας και ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας εικόνας για την ενίσχυση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων ποσοτικοποίησης μετρήσεων σιδήρου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΑΞΡ469ΗΚΥ-ΜΚΗ)
[ICS-1655] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Υπολογιστών ή Μαθηματικά ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη πλατφόρμας ενσωμάτωσης και επεξεργασίας δεδομένων με προχωρημένες μεθόδους μηχανικής μάθηση.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 19-01-2021
Closing date: 03-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΧΣΠ469ΗΚΥ-7Υ6)
[ICS-1654] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών
Εκπόνηση έρευνας σε θέματα υπολογιστική όρασης και επεξεργασίας εικόνων, με σκοπό την αντιστοίχιση και συρραφή τους σε μωσαϊκά εικόνων. Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-01-2021
Closing date: 02-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘΠΛ469ΗΚΥ-ΝΜΕ)
[ICS-1653] Call for expression of interest for two (2) positions for MSc holders in Computer Science, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Description We seek two experienced members for our team, at the postgraduate level, with a background in Computer Science. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization” (OPTIMAI), funded under Horizon 2020, DT-FOF-11-2020 Quality control in smart manufacturing (IA).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 18-01-2021
Closing date: 02-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΞΖΣ469ΗΚΥ-1ΩΤ)
[ICS-1652] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
Δοκιμή υπαρχουσών τεχνικών Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) για Ανάλυση Οντοτήτων (Entity Resolution), με έμφαση σε Αλγορίθμους Αναπαράστασης Γράφων σε Διανυσματικούς Χώρους (Graph Embeddings). Επέκταση μεθόδων Ανάλυσης Οντοτήτων με στόχο την ικανοποίηση κριτηρίων δικαιοσύνης (fairness) ή/και διαύγειας (transparency). Μελέτη ερευνητικών εργασιών σχετικές με τα παραπάνω θέματα. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και αλγορίθμων σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-01-2021
Closing date: 02-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69ΓΨ469ΗΚΥ-Σ62)
[ICS-1651] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική
Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του Έργου. Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-01-2021
Closing date: 01-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 67ΒΜ469ΗΚΥ-Λ9Π)
[ICS-1650] Call for expression of interest for one (1) MSc holder in Computer Science in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one member for our team at the postgraduate level, with a background in Computer Science. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project “COllaborative Platform for trAnsmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events” (COPA EUROPE), funded under Horizon 2020, ICT-44-2020 - Next Generation Media.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 15-01-2021
Closing date: 01-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΘ01469ΗΚΥ-1ΝΘ)
[ICS-1649] Call for expression of interest for one (1) position of an Electronic Engineer with expertise in Computer Networks in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in Electronic engineering and Computer Science with focus in computer networks. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the projects «GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains» and “SMART-BEAR: Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home.
Laboratory: DiSCS
Date of announcement: 13-01-2021
Closing date: 28-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 69ΨΘ469ΗΚΥ-4ΘΓ)
[ICS-1648] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο Υποψήφιο/α Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων για την αναγνώριση και εξόρυξη επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας με χρήση τεχνολογιών βαθιάς μάθησης. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των παραπάνω μεθοδολογιών με χρήση της γλώσσας Python. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων σε πραγματικό περιβάλλον.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 13-01-2021
Closing date: 28-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΞΚΨ469ΗΚΥ-2ΡΧ)
[ICS-1647] Call for expression of interest for one (1) part-time position of Dissemination and Content Creator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
The candidate will participate in the Dissemination activities of FORTH within the BOUNCE and ProCAncer-I project. We are looking for an experienced content creator who will support all the dissemination and communication activities that FORTH has undertaken within the H2020 funded projects BOUNCE and ProCAncer-I.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 08-01-2021
Closing date: 25-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΕΣΗ469ΗΚΥ-ΕΗΡ)
[ICS-1646] Call for expression of interest for one (1) position of an Engineer of Computer Science or Engineering Department in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one Hardware & RTL Design and FPGA engineer for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project EPI: “European Processor Initiative”. The EPI SGA1 project will be the first phase of the European Processor Initiative Framework Partnership Agreement, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 05-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΘΚ4469ΗΚΥ-92Η)
[ICS-1645] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Διδακτορικού Φοιτητή με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας και μεθοδολογιών μηχανικής και βαθιάς μάθησης.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 05-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΞΚ0469ΗΚΥ-9ΕΠ)
[ICS-1644] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 05-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙΡ2469ΗΚΥ-1Ο4)
[ICS-1643] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Σχεδίαση και ανάπτυξη πληθοποριστικής υποδομής για την συλλογή ανοικτών δεδομένων & Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 20-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΠΧΝ469ΗΚΥ-ΨΨΧ)
[ICS-1642] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικού Λογισμικού
Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 21-12-2020
Closing date: 20-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΩΗ7469ΗΚΥ-ΖΝΦ)
[ICS-1641] One (1) position of PhD Student for deep learning and machine learning models with application in medical imaging within the ProCancer-I project
The candidate will participate in the R&D work of FORTH within the ProCAncer-I project. We are looking for a PhD Student to be part of the team designing, implementing and testing a number of algorithmic approaches regarding Prostate Cancer diagnosis and prognosis, by utilizing big data, data analytics and deep learning and machine-learning models. Also, the candidate will need to develop solutions for data augmentation to increase the robustness of the proposed solutions.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 18-11-2020
Closing date: 04-01-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΝΜΖ469ΗΚΥ-Δ2Σ)
[ICS-1640] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, για συμμετοχή στην υλοποίηση συστημάτων υποστήριξης της μάθησης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στον γραπτό ή/και τον προφορικό λόγο.
Laboratory: HCI
Date of announcement: 16-12-2020
Closing date: 31-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΥΛ6469ΗΚΥ-ΘΤΣ)
[ICS-1639] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ.
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την ανάπτυξη εικονικού μουσειακού ξεναγού στη νοηματική γλώσσα.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 15-12-2020
Closing date: 30-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΙΒΔ469ΗΚΥ-ΖΓΝ)
[ICS-1638] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο/Υποψήφια Διδάκτορα σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μηχανικής μάθησης για την αποτύπωση του βυθού παράκτιων περιοχών.
Laboratory: CVRL
Date of announcement: 15-12-2020
Closing date: 30-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ599469ΗΚΥ-ΧΞΛ)
[ICS-1637] One (1) position of a MSc holder in Computer Science / Computer Engineering in the context of the contract between ICS-FORTH and Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM)
We seek one experienced member for our team, and specifically an MSc holder in Computer Science / Computer Engineering, with background in European RTD Projects. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the contract between ICS-FORTH and Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM), under the name “Extension of “DMS-OVS” software to integrate and support the “Prints and Drawings” department’s data and workflows and the implementation of a collaboration mechanism with WissKI – VRE installations”. The main work will include (a) the integration and migration of the already existing data of the Prints & Drawings department, created and managed for more than two decades in a Hilda/Midas database, (b) the support-integration within the DMS-OVS, of the specific workflows followed by the Prints & Drawings department along with their relevant data that was mainly maintained in analog means i.e. physical Accession Books following a different workflow compared to the rest of the departments and finally (c) the implementation of a data exchange mechanism among DMS-OVS and WissKI system for the communication support of DMS-OVS with the scholarly object documentation data produced in project specific WissKI – VRE installations.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-12-2020
Closing date: 24-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘΜΒ469ΗΚΥ-0Μ3)
[ICS-1636] Μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού για την ανάπτυξη μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SoCoLA – Towards Socio-Cognitive Logic-based Agents» και Κωδικό 188 του ΙΠ-ΙΤΕ
Αντικείμενο: • Εξοικείωση και ενασχόληση με πλατφόρμες (Machine Learning) Μηχανικής Μάθησης και (Deep Learning) Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης. • Δοκιμή υπαρχουσών τεχνικών Υπολογιστικής Όρασης, Μηχανικής Μάθησης και Βαθιάς Μάθησης για προβλήματα Υπολογιστικής Όρασης όπως (ενδεικτικά) η χρονική τμηματοποίηση video (temporal video segmentation) και η αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων (human action recognition). • Μελέτη ερευνητικών εργασιών σχετικές με τα παραπάνω θέματα. • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και αλγορίθμων σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα
Laboratory: ISL
Date of announcement: 09-12-2020
Closing date: 24-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9ΩΘ9469ΗΚΥ-ΧΜΥ)
[ICS-1635] One (1) position of an Electronic Engineer with expertise in Computer Networks in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek an experienced member for our team, with a background in Electronic engineering and Computer Science with focus in computer networks. The candidate will participate in the R&D and Management activities of FORTH in the context of the projects «GUARD: A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains» and “SMART‐BEAR: Smart Big Data Platform to Offer Evidence‐based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home. In the context of the GUARD project, the candidate will participate in the design and implementation of a holistic framework for advanced end‐to‐end assurance and protection of business service chains that will be able to detect of attacks and identify of new threats by means of network monitoring, packet inspection, log collection and system call tracing. In the context of SMART‐BER the candidate will participate in the development and deployment of a participant monitoring, environment sensing, data collection platform that will support decision making and personalized intervention enhancing the well‐being and independent living of participants.
Decision to cancel position
Laboratory: DISCS
Date of announcement: 08-12-2020
Closing date: 23-12-2020
[ICS-1633] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Y
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη του LIMS (Laboratory Information Management System) και Biobank (Σύστημα Αποθήκης Δειγμάτων)
Laboratory: ISL
Date of announcement: 30-11-2020
Closing date: 15-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΘ8Χ469ΗΚΥ-2Ι5)
[ICS-1632] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη του LIMS (Laboratory Information Management System) και Biobank (Σύστημα Αποθήκης Δειγμάτων).
Laboratory: ISL
Date of announcement: 30-11-2020
Closing date: 15-12-2020
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΥΣΘ469ΗΚΥ-ΞΡ7)
[ICS-1631] Call for expression of interest for one (1) full-time (ESR) PhD Student on Provenance Management
The position is a full-time position and is funded by the European Commission under the Marie Curie Initial Training Network (ITN) program KnowGraphs. The main goal of KnowGraphs is to scale Knowledge Graphs to be accessible to a wide audience of users across multiple domains including (1) companies (in domains including Industry 4.0, bio-medicine, finance, law) of all sizes and even (2) end users (e.g., through personal assistants and web search). Addressing this goal demands a mix of works from the theoretical foundations to the exploitation and economic repercussions of Knowledge Graphs. KnowGraphs focuses on addressing four of the facets of Knowledge Graph management: (F1) representation, (F2) construction and maintenance, (F3) operation and (F4) exploitation. The project will address these pillars by researching an