Πιστοποιήσεις

Το Μάιο του 2021 το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση  ISO 27799:2016 για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζει για την υλοποίηση έργων πληροφορικής στον τομέα της Υγείας.

 

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας είναι επίσης πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στην Υγεία, ενώ η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζεται από Σύστημα Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 27001.

 

  

Αναφορά στον Τύπο: patris.gr (02/10/2014): Πιστοποίηση ISO 27001 σε Ινστιτούτο του ΙΤΕ (άρθρο στο Διαδίκτυο)

 

 


 

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει φέρουν «Σφραγίδα Ποιότητας» από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec.

 

Αναφορά στον Τύπο: Ε&Τ (Νοέμβριος 2011): Πανευρωπαϊκή αναγνώριση για τον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» του ΙΤΕ