Πιστοποιήσεις

 Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στην Υγεία, ενώ η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζεται από Σύστημα Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 27001.

 

  

Αναφορά στον Τύπο: patris.gr (02/10/2014): Πιστοποίηση ISO 27001 σε Ινστιτούτο του ΙΤΕ (άρθρο στο Διαδίκτυο)


 

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει φέρουν «Σφραγίδα Ποιότητας» από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec.

 

Αναφορά στον Τύπο: Ε&Τ (Νοέμβριος 2011): Πανευρωπαϊκή αναγνώριση για τον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» του ΙΤΕ