Έργα του HCI

Logo for adas and me project
HCI Lab
ADAS&ME (Grant Agreement no. 688900)
Adaptive ADAS to support...

HCI Lab
InCulture MIS 5030451, ΤΙΕΔΚ-03060
Παρουσιάζοντας την προφορική...

HCI Lab
CONNEXIONs
Interconnected next...

logo for mingei project
HCI Lab
MINGEI (Grant Agreement no. 822336)
Representation and...

Έργα σε ισχύ HCI

Ολοκληρωμένα Έργα