Μέλη του HCI

Επικεφαλής Εργαστηρίου

Κύριοι Ερευνητές

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό

Μηχανικοί Έρευνας & Ανάπτυξης

Διδακτορικοί Φοιτητές (PhD)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές (MSc)

Προπτυχιακοί φοιτητές