Μέλη του HCI

Επικεφαλής Εργαστηρίου

Κύριοι Ερευνητές

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Μετα-διδακτορικοί Ερευνητές

Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό

Διδακτορικοί Φοιτητές (PhD)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές (MSc)

Προπτυχιακοί φοιτητές