Impact

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι πρωτοβουλίες του Επικεφαλής και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου έχουν συνεισφέρει ενεργά στην εξέλιξη της Έρευνας και Ανάπτυξης για τη δημιουργία μιας «Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους», που αναδεικνύει τη συμπερίληψη και προωθεί τη θετική επίδραση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία.

Δραστηριότητες με σημαντικό διεθνές και εθνικό αποτύπωμα περιλαμβάνουν τη συγγραφή Λευκών Βίβλων και μονογραφιών, την επιμέλεια συλλογικών τόμων, την ίδρυση και αρχισυνταξία έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, την ίδρυση και διοργάνωση σειράς διεθνών συνεδρίων και workshops, την ανάληψη εκτέλεσης ανταγωνιστικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλους διεθνείς ή εθνικούς φορείς, κλπ.

To Εργαστήριο πρωτοπορεί στην προώθηση της καινοτομίας στην επιστημονική κοινότητα και στη διασύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του με την κοινωνία. Μέχρι σήμερα, το Εργαστήριο έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστική χρηματοδότηση για περισσότερα από 200 ερευνητικά έργα, ενώ έχει παραγάγει περισσότερες από 1000 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ο Επικεφαλής και μέλη του Εργαστηρίου έχουν προσκληθεί να δώσουν διακεκριμένες ομιλίες και έχουν λάβει διακρίσεις για τις δημοσιεύσεις τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Εργαστηρίου έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερων από 130 διαδραστικών συστημάτων τα οποία διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσω περισσότερων από 50 εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε μουσεία και χώρους πολιτισμού, αεροδρόμια, λιμάνια, εκθεσιακούς χώρους, τράπεζες και καταστήματα προωθώντας την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, κ.α.

Ο Επικεφαλής του Εργαστηρίου υπήρξε συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας (EDeAN) και ο ιδρυτής του αντίστοιχου Εθνικού Δικτύου GR-DeAN. Ήταν επίσης ο Αρχισυντάκτης της Λευκής Βίβλου που σκιαγράφησε τον οδικό χάρτη για μελλοντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αναφορικά με τον στόχο της «Σχεδίασης για Όλους», την ψηφιακή προσβασιμότητα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων στην «Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης».

Επιπλέον, ο Επικεφαλής συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είτε ως μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, είτε ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε Διαχειριστικές Επιτροπές διαδοχικών Προγραμμάτων-Πλαισίων για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).

Παράλληλα, ο Επικεφαλής του Εργαστηρίου συνεισέφερε στην εισαγωγή του κλάδου στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οργάνωσε τη διδασκαλία των πρώτων μαθημάτων στο επιστημονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human - Computer Interaction) σε ελληνικά Πανεπιστήμια (Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ), ενώ κατά την τελευταία δεκαετία, είναι ο υπεύθυνος Καθηγητής για το Summer School on ‘Human Computer Interaction’ που διοργανώνεται ετησίως από το ΙΠ-ΙΤΕ για φοιτητές του Πανεπιστημίου York του Καναδά. Έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών διατριβών (16), μεταπτυχιακών εργασιών (67) και διπλωματικών εργασιών (123).

Λευκές Βίβλοι και μονογραφίες

Garibay, O.O., Winslow, B., Andolina, S., Antona, M., Bodenschatz, A., Coursaris, C., Falco, G., Fiore, S.M., Garibay, I., Grieman, K., Havens, J.C., Jirotka, M., Kacorri, H., Karwowski, W., Kider, J., Konstan, J., Koon, S., Lopez-Gonzalez, M., Maifeld-Carucci, I., McGregor, S., Salvendy, G., Shneiderman, B., Stephanidis, C., Strobel, C., Holter, C.T., & Xu, W. (2023). Six Human-Centered Artificial Intelligence Grand Challenges. International Journal of Human–Computer Interaction, 39(3), White Paper, Open Access Article, published online: 2 January 2023.
Stephanidis, C., Salvendy, G., Antona, M., Chen, J.Y.C., Dong, J., Duffy, V.G., Fang, X., Fidopiastis, C., Fragomeni, G., Fu, L.P., Guo, Y., Harris, D., Ioannou, A., Jeong, K., Konomi, S., Krömker, H., Kurosu, M., Lewis, J.R., Marcus, A., Meiselwitz, G., Moallem, A., Mori, H., Nah, F.F-H., Ntoa, S., Rau, P-L.P., Schmorrow, D., Siau, K., Streitz, N., Wang, W., Yamamoto, S., Zaphiris, P., & Zhou, J. (2019). Seven HCI Grand Challenges. International Journal of Human-Computer Interaction, 35(14), 1229-1269, White Paper, Open Access Article, published online: 1 July 2019.
Monograph: Design for All
Stephanidis, C. (2014). In M. Soegaard & R.F. Dam (Eds.), The Encyclopedia of Human-Computer Interaction (2nd ed.). Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation.
Klironomos, I., Antona, M., Basdekis, I., Stephanidis, C., Aalykke, S., Adams, R., Allen, B., Aspelund, H., Bergerud, Buene, T., Broeders, M., Bühler, C., Emiliani, P.-L., Engelen, J., Gappa, H., Kempainen, E., Knops, H., Lepp, Ü., Lhotska, L., Loide, E., Mathiassen, N.E., Miesenberger, K., O'Neill, H., Pacenka, L., Pereira, C., Pustisek, M., Restall, B., Rodriguez–Porrero, C., Sidaras, S., Lányi, C.S., Šimšík, D., Soede, T., Sundblad, Y., Tahkokallio, P., Tjader, C., Whitney, G., Wiman, R., Winberg, F., Velasco, C., & Vigoroux, N. (2006). White Paper: Promoting Design for All and e-Accessibility in Europe. Universal Access in the Information Society, 5(1), 105-119.
Stephanidis, C., Salvendy, G., Akoumianakis, D., Arnold, A., Bevan, N., Dardailler, D., Emiliani, P.-L., Iakovidis, I., Jenkins, P., Karshmer, A., Korn, P., Marcus, A., Murphy, H.J., Oppermann, C., Stary, C., Tamura, H., Tscheligi, M., Ueda, H., Weber, G., & Ziegler, J. (1999). Toward an Information Society for All: HCI challenges and R&D recommendations. International Journal of Human-Computer Interaction, 11(1), 185-28, White Paper, published online: 13 November 2009.
Stephanidis, C., Salvendy, G., Akoumianakis, D., Bevan, N., Brewer, J., Emiliani, P.-L., Galetsas, A., Haataja, S., Iakovidis, I., Jacko, J.A., Jenkins, P., Karshmer, A., Korn, P., Marcus, A., Murphy, H.J., Stary, C., Vanderheiden, G., Weber, G., & Ziegler, J. (1998). Toward an Information Society for All: An International R&D Agenda. International Journal of Human-Computer Interaction, 10(2), 107-134, White Paper
White paper: Report of the Strategic Requirements Board
Charlier, P., Delvaux, A., Devlies, J.H., Eriksson, H., Gremy, F., Hickey, K.J., Micossi, P., Monteagudo, J.L., Rossing, N., Sanderson, G., Sannes, I., Smedema, K., Stephanidis, C., Tolppanen, E-M., Van Bemmel, J.H., Van Eimeren , W, Vöge, K., Healy, J.C., Karp, P., Lacombe, J., Atkinson, P., Martinelli, L., & Baig, S.S. (1997). Report of the Strategic Requirements Board. Telematics Applications Programme, Sector Health Care.
White paper: Universal Access to Telecommunication Services in Europe - The Guy Cobut report
Stephanidis, C. (1994). Universal Access to Telecommunication Services in Europe - The Guy Cobut report. Brussels, Belgium: European Commission DG XIII COST 219 project (58 pages).
White paper: Access to Graphical User Interfaces by blind people
Stephanidis, C., Savidis, A., Homatas, G., Spyridou, N., Sfyrakis, M., & Weber, G. (1991). Access to Graphical User Interfaces by blind people. Sponsored by the European Commission DG XII Concerted Action Programme on Technology and Blindness of the COMAC-BME. UK: RNIB (ISBN 0-901797-64-2, 68 pages).

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

Book Series "Human-Computer Interaction: Foundations and Advances”
Editors: Constantine Stephanidis, Gavriel Salvendy
Set ISBN: 9781032750842, Expected Publication Date: July 2024
BOOK#1 FOUNDATIONS AND FUNDAMENTALS IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION
[ISBN: 9781032369921]
Book Series "Human-Computer Interaction: Foundations and Advances”
Editors: Constantine Stephanidis, Gavriel Salvendy
Set ISBN: 9781032750842, Expected Publication Date: July 2024
BOOK#2 DESIGNING FOR USABILITY, INCLUSION AND SUSTAINABILITY IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION
[ISBN: 9781032370019]
Book Series "Human-Computer Interaction: Foundations and Advances”
Editors: Constantine Stephanidis, Gavriel Salvendy
Set ISBN: 9781032750842, Expected Publication Date: July 2024
BOOK#3 USER EXPERIENCE METHODS AND TOOLS IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION
[ISBN: 9781032370026]
Book Series "Human-Computer Interaction: Foundations and Advances”
Editors: Constantine Stephanidis, Gavriel Salvendy
Set ISBN: 9781032750842, Expected Publication Date: July 2024
BOOK#4 INTERACTION TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION
[ISBN: 9781032370033]
Book Series "Human-Computer Interaction: Foundations and Advances”
Editors: Constantine Stephanidis, Gavriel Salvendy
Set ISBN: 9781032750842, Expected Publication Date: July 2024
BOOK#5 HUMAN-COMPUTER INTERACTION IN INTELLIGENT ENVIRONMENTS
[ISBN: 9781032370040]
Book Series "Human-Computer Interaction: Foundations and Advances”
Editors: Constantine Stephanidis, Gavriel Salvendy
Set ISBN: 9781032750842, Expected Publication Date: July 2024
BOOK#6 HUMAN-COMPUTER INTERACTION IN VARIOUS APPLICATION DOMAINS
[ISBN: 9781032370057]
Dong, J., Fu, P., Rau, P., Stephanidis, C., & Salvendy, G. (Eds.) (2021). Human-Computer Interaction - 6th Ed. (in Chinese). P.R. China: Tsinghua Press (398 pages, ISBN: 978-7-302-58948-8).
Stephanidis, C. (Ed.). (2009). The Universal Access Handbook. Boca Raton, FL: Taylor & Francis (ISBN: 978-0-8058-6280-5, 1.034 pages).
Publisher: CCRC Press Taylor & Francis Group
ISBN: 978-0-8058-6280-5 June 2009
Stephanidis, C. (Ed.). (2001). User Interfaces for All - Concepts, Methods, and Tools. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN 0-8058-2967-9, 760 pages)

Αρχισυνταξία Διεθνών επιστημονικών περιοδικών

International journal of Human-Computer Interaction published by Taylor & Francis since 1984, co-edited by Constantine Stephanidis and Gavriel Salvendy, ISSN: 1044-7318 (Print) ISSN: 1532-7590 (Online). Impact Factor 4.920 (2021)
International journal "Universal Access in the Information Society" Springer published by Springer since 2001 , ISSN: 1615-5289 (Paper) 1615-5297 (Online), indexed by ISI Thomson from 2009. Impact Factor 2.629 (2021).

Διοργάνωση σειράς διεθνών workshops και συνεδρίων

International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International), the largest International Conference in the domain of HCI, with more than 2000 participants from all over the world.
"Universal Access in Human-Computer Interaction" Conference, held (since 2001) in conjunction with the HCI International Conference series. Editorship of the related Conference Proceedings published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series.