Ερευνητικές και Αναπτυξιακές Δραστηριότητες

 

Ψηφιακή προσβασιμότητα, Σχεδίαση για Όλους και Καθολική Πρόσβαση
Σχεδίαση Εμπειρίας Χρήσης
Σχεδίαση Ευφυών Περιβαλλόντων
Ανθρωποκεντρική Σχεδίαση Τεχνητής Νοημοσύνης
Εκτεταμένη Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστή
Εφαρμοσμένη Έρευνα, Παραγωγικές Δραστηριότητες και Διασύνδεση με την κοινωνία και τη βιομηχανία
Γλώσσες Προγραμματισμού και Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Διεπαφών