Ολοκληρωμένα Έργα

Ολοκληρωμένα Έργα του  CVRL

 • MuseLearn
  09/07/2018 - 08/07/2021
  Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας
 • Co4Robots
  01/01/2017 - 31/12/2019
  Co4Robots
 • ACANTO
  01/02/2015 - 31/07/2018
  ACANTO
 • WEARHAP
  01/03/2013 - 28/02/2017
  WEARHAP
 • RoboHow
  01/02/2012 - 31/01/2016
  RoboHow
 • BioLegRob
  01/07/2012 - 01/09/2015
  BioLegRob
 • HYDRO-ROB
  01/03/2012 - 30/03/2015
  HYDRO-ROB
 • MATHESIS
  01/01/2006 - 31/12/2009
  MATHESIS
 • BIOLOCH
  01/05/2002 - 31/10/2005
  BIOLOCH
 • DRIVER
  01/06/1999 - 30/11/2000
  DRIVER
 • NAVIGATOR
  01/01/1996 - 31/12/1997
  NAVIGATOR