Ε & Α Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής στοχεύουν στην εύρεση απαντήσεων αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων στα ακόλουθα θεωρητικά, υπολογιστικά και σχεδιαστικά προβλήματα.

Perceptual capabilities:

Ποιά είναι η μέγιστη πληροφορία που μπορεί να αποκτήσει ένα ρομπότ για το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες του; Επιπλέον, τι είδος πληροφορίας χρειάζεται ένα ρομπότ σε σχέση με το περιβάλλον προκειμένου να επιδείξει συγκεκριμένες επιθυμητές και πιθανώς νοήμονες συμπεριφορές;

Robot behaviors and sensory-motor coordination:

Με ποιό τρόπο οι θεμελιώδεις γνωστικές δυνατότητες μπορούν να συνδυαστούν με στρατηγικές ελέγχου ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές συμπεριφορές του ρομπότ; Σ'αυτή τη διαδικασία τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και οι μηχανικές ιδιότητες του ρομπότ;

Μάθηση:

Πως μπορεί ένα ρομπότ να αναπτύσει δυνατότητες μέσω της επαφής του με το περιβάλλον; Με ποιό τρόπο η συσσωρευμένη εμπειρία μπορεί να το βοηθήσει να βελτιώσει τις ικανότητές του;