Σχετικά με το CVRL

CVRL

Το εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής ιδρύθηκε το 1985. Οι δραστηριότητες της ομάδας αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της Υπολογιστικής Όρασης και των αυτόνομων κινούμενων robot με "'έξυπνη" συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατανόηση της πληροφορίας από την εικόνα, στα δυναμικά χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου κόσμου (βάθος, σχήμα, χρώμα, κίνηση), παρακολούθηση αντικειμένου, πλοήγηση του robot, και μοντελοποίηση συμπεριφορών. Επιπλέον, η ομάδα διερευνά τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης σε εφαρμογές ρομποτικής. Σ'αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι reinforcement learning και γεννετικοί αλγόριθμοι ώστε το robot να βελτιώσει τις ικανότητες του και να αποκτήσει καινούργιες. Ένας άλλος ερευνητικός τομέας αφορά στη μελέτη παράλληλων υλοποιήσεων των ήδη αναπτυγμένων αλγορίθμων. Τέτοια θέματα είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη αυτόνομων robots που θα είναι ικανα να επιδείξουν συγκεκριμένες συμπεριφορές σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, διευρευνόνται θέματα που σχετίζονται με επικοινωνία μέσω εικόνων και video. Επιπλέον της παραπάνω έρευνας, το ΕΥΟΡ στοχεύει στην εφαρμογή μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων που αναπτύσει σε περιοχές όπως η βιομηχανική αυτοματοποίηση, η υποστήριξη ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, παρακολούθηση και ασφάλεια χώρων, αυτοματισμός σπιτιού, κ.λ.π