Προσλήψεις

Δεν υπάρχουν ενεργές προκυρήξεις. Τo περιεχόμενο ανανεώνεται συνεχώς.

Archive

[ICS-1676] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή UI UX DESIGNER
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού.Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 12-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6Α2Η469ΗΚΥ-8Ν6)
[ICS-1675] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή Web Mobile
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 12-03-2021
Closing date: 12-04-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΑ1Η469ΗΚΥ-0ΑΧ)
[ICS-1671] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Τεχνολογική υποστήριξη οικοσυστήματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 17-02-2021
Closing date: 04-03-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 97ΜΛ469ΗΚΥ-ΑΥ0)
[ICS-1666] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας.Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 04-02-2021
Closing date: 19-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΒΡΒ469ΗΚΥ-Ξ3Λ)
[ICS-1663] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας. Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού. Έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Laboratory: CEHA
Date of announcement: 03-02-2021
Closing date: 18-02-2021
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΩΙ5Β469ΗΚΥ-33Ξ)

Pages