Κοινωνικά και Γνωστικά Ευφυή Συστήματα

Συντονιστής: Θεοδωρος Πάτκος

Σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεπερνάει τα όρια εργαστηριακών ή βιομηχανικών περιβαλλόντων και αρχίζει να επιδρά σε τομείς της καθημερινής μας ζωής, η εφαρμοσμένη έρευνα σε αυτή την περιοχή καλείται να υλοποιήσει αυτόνομα συστήματα εφοδιασμένα με γνωσιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Η συμβίωση ανθρώπων με ευφυή συστήματα φέρνει στο προσκήνιο ένα πλήθος ερευνητικών προκλήσεων, όπως την αντιληπτική ικανότητα αντιμετώπισης μη γνώριμων καταστάσεων, την επικοινωνία  με τον άνθρωπο με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους αλληλεπίδρασης, την επίδειξη προβλέψιμης συμπεριφοράς με εκφάνσεις κοινής λογικής, καθώς τη μάθηση σχέσεων αιτιότητας σε ανοιχτά, μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Χτίζοντας πάνω στην πρόοδο που επιτυγχάνεται στην ερευνητική δραστηριότητα της Συμβολικής ΤΝ, καθώς και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμόζει ώριμα θεωρητικά αποτελέσματα και μεθοδολογίες σε πεδία, όπως:

Προϊόντα και Υπηρεσίες
 


Διαλεκτικά Συστήματα και Συστήματα Επιχειρηματολογίας

  • Apopsis - Mια διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης για την ανάλυση διαλόγων στον Κοινωνικό Ιστό (demo).
  • MeThinks - Διαχείριση και ανάλυση σχολίων στο Διαδίκτυο, με έμφαση σε σχόλια και κριτικές προϊόντων και υπηρεσιών (website, demo-consumer, demo-analyst)
     

Ευφυή και Επεξηγήσιμα Συστήματα

  • Le Sommelier  - Σύστημα συστάσεων για την επιλογή ενός ή περισσότερων μπουκαλιών κρασιού που συνδυάζονται αρμονικά με διαφορετικές επιλογές φαγητών (website, demo, video)
     

Μέθοδοι Πληθοπορισμού για την αξιοποίηση της Συλλογικής Νοημοσύνης

  • Caprice - Μια κοινότητα που στοχεύει στη βελτίωση της ψηφιακής ιδιωτικότητας (website, game, video)
  • CAP-A Portal - Ένα πόρταλ πληθοπορισμού που ενσωματώνει εργαλεία που αξιοποιούν τη συλλογική νοημοσύνη για την βελτίωση της ιδιωτικότητας σε εφαρμογές κινητών (project website, CAP-A tools, video)

    > Δείτε περισσότερα για μεθόδους πληθοπορισμού για την αξιοποίηση της Συλλογικής Νοημοσύνης