Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής (ΚΠΠ)

Επίτιμος Επικεφαλής του Κέντρου: Dr. Martin Doerr
Επικεφαλής του Κέντρου: Καθ. Ιωάννης Τζίτζικας

  Γραφτείτε στο κανάλι μας   |    Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

 E&A Δραστηριότητες   |   Προϊόντα & Υπηρεσίες   |   Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες   |   Συνεργασίες    |    Μέλη   |   Projects   |   Δημοσιεύσεις

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής είναι μια εξειδικευμένη μονάδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία ακολουθεί διεπιστημονική προσέγγιση και επιδιώκει να καλύψει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πολιτισμικής πληροφορίας και τις διεργασίες τεκμηρίωσης, με σκοπό την υποστήριξη της διατήρησης, μελέτης και διάχυσης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Παρέχει μια εξειδικευμένη προσέγγιση σε συσχετιζόμενες δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πληροφοριακών συστημάτων και το πλαίσιο συνεργασίας με πολιτισμικούς οργανισμούς και με επιστήμονες του πεδίου των ανθρωπιστικών επιστημών. Το πλαίσιο αυτών των συνεργασιών κυμαίνεται από ερευνητικά θέματα έως σε θέματα ανάπτυξης πραγματικών εφαρμογών.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής συνδυάζουν ειδικές γνώσεις στην αναπαράσταση γνώσης, μηχανική οντολογιών, συστήματα οργάνωσης γνώσης, βάσεις δεδομένων και τεχνολογία παγκοσμίου ιστού με γνώσεις στην αρχαιολογία, επιστημονική τεκμηρίωση και διαχείριση μουσειακών αντικειμένων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, συντήρηση έργων τέχνης, διαχείριση αρχείων και βιβλιοθηκών, διαχείριση θησαυρών όρων και λεξιλογίων και άλλους πολιτισμικούς κλάδους.

 

Ε&Α Δραστηριότητες


Οι δραστηριότητες του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής αναπτύσσονται σε τρεις κατευθύνσεις:

1. σε έρευνα η οποία επικεντρώνεται στην τυπική αναπαράσταση των πληροφοριακών δομών και του επιστημονικού πεδίου των ανθρωπιστικών επιστημών, για την υποστηριζόμενη από υπολογιστές επικοινωνία και για την σημασιολογική διαλειτουργικότητα.
2. στην ανάπτυξη κοινοτήτων για την προώθηση προτύπων, ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την δημιουργία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και παρουσίαση της πολιτισμικής πληροφορίας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου.
3. στη ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούν μια επιστημονική πρόκληση ή εφαρμογή επιστημονικής έρευνας σε πραγματικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν:

Εκτός των παραπάνω, το ΚΠΠ δραστηριοποιείται ως αρμόδιο κέντρο για τo CIDOC-CRM (ISO 21127), με την ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με συμβουλευτικό ρόλο προς τους ερευνητές και υλοποιητές, και με την συμβολή του στην διάδοση, συντήρηση και εξέλιξη του προτύπου (σχετικό δελτίο τύπου).

Μια λίστα με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει το Κεντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής βρίσκεται εδώ.

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες


Tο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα Πολιτισμικής Πληροφορικής, Μοντελοποίησης δεδομένων, Μοντέλων και Προτύπων δεδομένων, Διαχείριση Υλικού Πηγών, Ορολογικών συστήματων, κ.α. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Συνεργασίες


  • Το ΚΠΠ και το  Γερμανικό Εθνικό Μουσείο - Νυρεμβέργη διατηρούν μια γενική συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην διαχείριση της πολιτισμικής-ιστορικής πληροφορίας και στην διεπιστημονική έρευνα.
  • Το ΚΠΠ φιλοξενεί το CIDOC-CRM Special Interest Group
  • Το ΚΠΠ έχει παράσχει υπηρεσίες σε οργανισμούς όπως το Γερμανικό Μουσείο – Μόναχο, το Ινστιτούτο για Museumskunde – Βερολίνο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Αθήνα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) – Θεσσαλονίκη

 

Μέλη του ΚΠΠ


Μέλη Επιτροπής Κέντρου

 

Μέλη