Ε & Α Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων εστιάζονται στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και της συλλογιστικής, των συστημάτων βάσεων δεδομένων, των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, και της εννοιολογικής μοντελοποίησης. Η μεγάλη ερευνητική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι να πετύχει τη μετάβαση από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης ροής, στα σημασιολογικά πλούσια, μεγάλης κλίμακας, προσαρμοστικά πληροφοριακά συστήματα. Τέτοια συστήματα θα χαρακτηρίζονται από ευρεία σημασιολογική διαλειτουργικότητα, μαζική κατανομή, ή /και ένα υψηλό επίπεδο αυτονομίας και αυτό-προσαρμογής.

Εκτός από τη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας στους προαναφερόμενους τομείς, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων επιτελεί εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία σε διάφορες περιοχές εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής πληροφορικής, της βιοϊατρικής πληροφορικής, της ηλεκτρονικής μάθησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Η εργασία σε αυτές τις περιοχές έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την πτυχή της κατανόησης της αντίστοιχης περιοχής και της διαμόρφωσης της μέσω μιας κατάλληλης μοντελοποίησης.

Συνολικά, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων στοχεύει να παράγει τεχνολογίες υποδομής για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας και μιας οικονομίας της γνώσης.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων είναι δομημένες γύρω από τέσσερα κύρια ερευνητικά θέματα:

 

και τρεις βασικές περιοχές εφαρμογής:

Δραστηριότητες ανάπτυξης συστημάτων

 

Εφαρμογές

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Επιστημονική, τεχνική και legal τεκμηρίωση και βάσεις γνώσεων
  • Community Web portals
  • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ταμιευτήρες, Ολοκλήρωση Δεδομένων