Άνθρωποι

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ
Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI)
Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης
Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ICS)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ 70013, Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Θ 1385

Τηλέφωνο: +30 2810 391741
FAX: +30 2810 391799
Κινητό: : +30 6947 000176
E-mail: csATics.forth.gr

 

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή και του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ (2004-2016), ενώ από τον Δεκέμβριο 2016 είναι Διακεκριμένο Μέλος του ΙΤΕ.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι πρωτοβουλίες και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρυτή και Επικεφαλής του Εργαστηρίου HCI, Καθηγητή Κωνσταντίνου Στεφανίδη, έχουν συνεισφέρει ενεργά στην εξέλιξη της Έρευνας και Ανάπτυξης στον ευρύτερο διεπιστημονικό τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, για τη δημιουργία μιας «Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους» που αναδεικνύει τη συμπερίληψη και προωθεί τη θετική επίδραση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις σημαντικότερες δραστηριότητές του κατά τα τελευταία 35 χρόνια.

I. Το Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης και η Κτηριακή (Ερευνητική) Υποδομή

Το 2004 ο κ. Στεφανίδης ίδρυσε και έκτοτε ηγείται του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο, οριζόντιο, διεπιστημονικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία και εφαρμογή πρωτοποριακών ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για συνεργατική έρευνα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και μελέτης συναφών τεχνολογιών, καθώς και της αξιολόγησης των επιπτώσεών τους τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον επιδίωξη του Προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες, την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών στις διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής.

Ο κύριος στόχος αυτής της ερευνητικής κατεύθυνσης είναι να μελετήσει τις τεχνολογίες Διάχυτης και Τεχνητής Νοημοσύνης και την εφαρμογή τους σε συνθήκες της καθημερινής ζωής, ακολουθώντας τις προσεγγίσεις της Ανθρωποκεντρικής Σχεδίασης και της Καθολικής Πρόσβασης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι άνθρωποι προσαρμόζονταν συνεχώς στο περιβάλλον τους, προκειμένου να επιβιώσουν, αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Σήμερα, οι τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευφυή περιβάλλοντα, ικανά να προσαρμόζονται στις ανθρώπινες ανάγκες προενεργώντας για αυτούς, καθώς και να εξυπηρετούν τους στόχους και τις επιθυμίες τους, στο πλαίσιο διαφόρων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, ενσωματώνοντας αισθητήρες, επεξεργαστική ισχύ, μηχανισμούς συλλογιστικής, εγκαταστάσεις δικτύωσης, εφαρμογές και υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόμενο και ενεργοποιητές, και όλα αυτά κατανεμημένα στο περιβάλλον. Το βασικό όραμα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω της δημιουργίας και της παροχής ασφαλών, αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη τεχνολογιών, οι οποίες υποστηρίζουν και καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε χρήστη, με απρόσκοπτο, διακριτικό και «αόρατο» τρόπο.

Ο κ. Στεφανίδης επιβλέπει την ανάπτυξη νέων πλαισίων και μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού για τη δημιουργία εφαρμογών, υπηρεσιών, προϊόντων και διαδραστικών συστημάτων που στοχεύουν στην παροχή φυσικής, διαισθητικής και υψηλής ποιότητας αλληλεπίδρασης με Ευφυή Περιβάλλοντα, μέσω μιας ποικιλίας συσκευών εισόδου/εξόδου και τεχνικών αλληλεπίδρασης. Οι τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται υιοθετούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις και ενσωματώνουν την αναγνώριση και την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το περιβάλλον, την κατανεμημένη επεξεργασία, τους μηχανισμούς συλλογιστικής, τα δίκτυα υπολογιστών, τα δίκτυα αισθητήρων και ενεργοποιητών και τις τεχνικές πολυτροπικής αλληλεπίδρασης. Επιβλέπει επίσης μελέτες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των τεχνολογιών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας, καθώς και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων αυτών των τεχνολογιών σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται στο κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης, μια Ερευνητική Υποδομή που κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψή του με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει χαρακτηριστεί ως εμβληματικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει χώρους προσομοίωσης (πειραματικά περιβάλλοντα μικρής κλίμακας που προσομοιώνουν ρεαλιστικές συνθήκες της καθημερινής ζωής) κατάλληλους για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών και διαδραστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα στο κτήριο υπάρχουν: ένα σπίτι, μια αίθουσα διδασκαλίας, ένας χώρο αναψυχής, μια έκθεση, ένα θερμοκήπιο και ένα "λευκό δωμάτιο". Η υποδομή κάθε χώρου αποτελείται από έναν συνδυασμό σύγχρονου εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά και εξειδικευμένων αντικειμένων που ενισχύονται τεχνολογικά μέσω ειδικού υλικού και εξειδικευμένου λογισμικού -που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του χώρου προσομοίωσης σε ένα ολοκληρωμένο ευφυές περιβάλλον, προσαρμόσιμο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη αλλά και στο πλαίσιο χρήσης. Συνεπώς, οι ολοκληρωμένες πιλοτικές λύσεις μπορούν να δοκιμαστούν σε εργαστηριακό περιβάλλον (in vitro), πριν μεταφερθούν και εφαρμοστούν σε πραγματικά περιβάλλοντα στο πεδίο (in vivo).

II. Συντόνισε και επιμελήθηκε τη συγγραφή Λευκών Βίβλων που δημοσιεύτηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία ως συστάσεις πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη προς μια «Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους» και αξιοποιήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς φορείς και τη βιομηχανία:

 

III. Στο πλαίσιο των πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πεδίο της Ανθρωποκεντρικής Σχεδίασης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, συνεισέφερε ενεργά στη συγγραφή της Λευκής Βίβλου:

 

IV. Υπήρξε συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας (EDeAN) και ο ιδρυτής του αντίστοιχου Εθνικού Δικτύου GR-DeAN. Ήταν επίσης ο Αρχισυντάκτης της Λευκής Βίβλου που σκιαγράφησε τον οδικό χάρτη για μελλοντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αναφορικά με τον στόχο της «Σχεδίασης για Όλους», την ψηφιακή προσβασιμότητα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων στην «Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης»:

 

V. Έχει δημοσιεύσει συνολικά πάνω από 800 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και ημερίδων, κεφάλαια σε εγκυκλοπαίδειες, handbooks, συλλογικούς τόμους, κλπ.

VI. Έχει πρωταγωνιστήσει στη συγκρότηση και ανάπτυξη (nurturing) της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας στην περιοχή της Σχεδίασης για Όλους (Design for All) και της Καθολικής Πρόσβασης (Universal Access), στο πλαίσιο του διεπιστημονικού τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή (Human–Computer Interaction), μέσω σειράς πρωτοβουλιών, όπως:

 • Την ίδρυση και οργάνωση διεθνών workshops και συνεδρίων:
  • Του ERCIM Workshop series ‘User Interfaces for All’ (1995 - 2006).
  • Του International Conference series on ‘Universal Access in HCI’ (από το 2001), συνδεδεμένου με το Διεθνές διαθεματικό συνέδριο HCI International (τη Γενική Προεδρία του οποίου ανέλαβε το 2007).
 • Την ίδρυση και αρχισυνταξία (από το 2000) του έγκριτου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Universal Access in the Information Society του εκδοτικού οίκου Springer.
 • Τη συν-αρχισυνταξία (από το 2016) του έγκριτου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού "International Journal of Human Computer Interaction" του εκδοτικού οίκου Taylor & Francis.
 • Τη δημοσίευση της μονογραφίας «Design for All», που περιλαμβάνεται στην on-line Encyclopedia of Human-Computer Interaction (Interaction Design Foundation).
 • Τη συνολική επιμέλεια της έκδοσης και τη (συν)συγγραφή πλήθους κεφαλαίων του Handbook "User Interfaces for All - concepts, methods and tools" (Lawrence Erlbaum Associates, 2001) που αναφέρονται αφενός στις δραστηριότητες και στα ερευνητικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου και αφετέρου σε συναφείς δράσεις διεθνώς.
 • Τη συνολική επιμέλεια της έκδοσης και τη (συν)συγγραφή πλήθους κεφαλαίων του Handbook "The Universal Access Handbook" (CRC Press - Taylor & Francis Group, 2009), που αναφέρονται αφενός στις δραστηριότητες και στα ερευνητικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου και αφετέρου σε συναφείς δράσεις διεθνώς.
 • Την κύρια επιμέλεια και τη (συν)συγγραφή κεφαλαίων της σειράς βιβλίων "HUMAN-COMPUTER INTERACTION: FOUNDATIONS AND ADVANCES" (CRC Press - Taylor & Francis Group, 2024), μιας συλλογής 6 βιβλίων με συνολικά 90 κεφάλαια που παρέχουν εκτεταμένη και σε βάθος κάλυψη του διεπιστημονικού τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI), αναφέροντας τόσο τις θεωρητικές πτυχές όσο και τις βέλτιστες πρακτικές του τομέα αυτού. Η προσέγγιση που ακολουθούν τα βιβλία είναι σε συνάφεια με τις σύγχρονες εξελίξεις τεχνολογιών αιχμής, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αναδυόμενες καινοτομίες αναδιαμορφώνουν το επιστημονικό αυτό πεδίο, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με την τεχνολογία, αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη και προάγουν την αποδοχή των νέων τεχνολογιών. H μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στα βιβλία, αλλά και η ανάλυση των μελλοντικών εξελίξεων που περιγράφουν, αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν και να κινητοποιήσουν τον αναγνώστη για εμπεριστατωμένη μελέτη των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά και στην αναζήτηση βαθύτερης γνώσης για το πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή. Η σειρά των βιβλίων παρέχει πολύτιμο υλικό για ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου. ISBN: 9781032750842

 

VII.Έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση ερευνητικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:.

Συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είτε ως μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, είτε ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε Διαχειριστικές Επιτροπές διαδοχικών Προγραμμάτων-Πλαισίων για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ειδικότερα στον τομέα της Καθολικής Πρόσβασης, οι μελέτες της Ομάδας Εργασίας του ERCIM «Διεπαφές για Όλους», του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ «Προς μια Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους» που ίδρυσε και συντόνισε, είχαν επηρεάσει καθοριστικά την ερευνητική πορεία και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τόσο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(1999) 687 final) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (eEurope: an Information Society for All, Lisbon, 2000) όσο και από πλευράς του National Science Foundation (nsf03612 Universal Access | NSF).

Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Ευρωπαϊκού έργου INTERLINK (2006-2009) εκπροσωπώντας το ERCIM-EEIG, στο οποίο συμμετέχει το ΙΠ-ΙΤΕ. Το έργο αυτό είχε αναλύσει, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τις μελλοντικές ερευνητικές προκλήσεις στα «συστήματα εντατικής ανάπτυξης και νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα», στα «διάχυτα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα», και στα «ευφυή και γνωσιακά συστήματα», οριοθετώντας στους αναδυόμενους αυτούς τομείς μια ερευνητική ατζέντα για διεθνείς συνεργασίες.

VIII. Συμμετείχε ως Μέλος Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων σε Διεθνείς Οργανισμούς:

 • Μέλος του Advisory Committee of the World Wide Web Consortium - W3C (1995-2001) και μέλος του W3C - Web Accessibility Initiative – WAI (1997 – 2001).
 • Μέλος του Advisory Board of the Centre on Disabilities, California State University, Northridge, USA (1999-2001).
 • Μέλος του ISO TC 159, Sub-Committee SC4, Ergonomics of Human System Interaction, Working Group WG5 (1997 – 1999).
 • Μέλος του CEN TC224 WG6, “CENELEQ Technical Committee on Man-Machine Interface, Working Group on Machine Readable Cards” (1992 – 1993).
 • Μέλος του European Telecommunications Standardization Institute - ETSI STC HF2 “Technical Committee on human factors for people with special needs” (1991 – 1996) και Technical Committee Human Factors - STC HF 1.1 “Evaluation of Pictograms in Video telephony” (1991-1992).

 

IX. Συνεισέφερε στην εισαγωγή του διεπιστημονικού τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση:

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οργάνωσε τη διδασκαλία των πρώτων μαθημάτων στο επιστημονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human - Computer Interaction) σε ελληνικά Πανεπιστήμια (Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ). Έκτοτε, η διεπιστημονική αυτή περιοχή αναγνωρίστηκε ως εξαιρετικά σημαντική και δυναμικά εξελισσόμενη, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς (διδάσκονται συναφή μαθήματα σε όλα τα Τμήματα Πληροφορικής, σε πολλά ως υποχρεωτικά). Στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον τομέα αυτό, διδάσκονται ανελλιπώς μέχρι σήμερα δύο προπτυχιακά μαθήματα και ένα μάθημα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών διατριβών (16), μεταπτυχιακών εργασιών (67) και διπλωματικών εργασιών (123) στον τομέα αυτό.

Κατά την τελευταία δεκαετία, είναι ο υπεύθυνος Καθηγητής για το Summer School on ‘Human Computer Interaction’ που διοργανώνεται ετησίως από το ΙΠ-ΙΤΕ για φοιτητές του Πανεπιστημίου York του Καναδά.

 

X. Προσκλήθηκε ως Distinguished Lecturer σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, στο πλαίσιο "Ομιλιών από Διακεκριμένους Επιστήμονες":

 • Stephanidis, C. (1999). “Universal Design in the Information Society: A utopia or a challenge?”, Michael J. Ellis Distinguished Annual Lecture on Disability Science and Practice, University of Illinois at Urbana - Champaign, USA, 23 April.
 • Stephanidis, C. (2001). Universal Access in the Information Society: Achievements, Challenges and Promises. Distinguished Speaker Series 2000-2001, Institute for Software Research, University of California, Irvine, USA, 23 March.

 

XI. Έχει προσκληθεί ως κύριος ομιλητής σε μεγάλα διεθνή συνέδρια

 • Stephanidis, C. (2023, 27-28 September). Paradigm shifts towards an inclusive society: from the Desktop to Human-Centered Artificial Intelligence. In the Proceedings of CHIGREECE '23: the 2nd International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter. Article No.: 2, pp. 1–4. New York: ACM Digital Library. DOI: https://doi.org/10.1145/3609987.3610109
 • Stephanidis, C. (2023, 26 May). Inclusive Society: Digital Accessibility and Human-Centered Artificial Intelligence. 9th International Scientific Conference of the Institute of Humanities and Social Sciences (Greece), Heraklion, Crete, Greece, 26-28 May 2023.
 • Stephanidis, C. (2020, 21 October). Interacting in a World of Graphics. 37th Computer Graphics International Conference, CGI 2020, Geneva, Switzerland, 20–23 October 2020.
 • Stephanidis, C. (2019, 30 October). Building the intelligent classroom. XIV Latin American Conference on Learning Objects (LACLO 2019), San Jose Del Cabo, BCS, Mexico, 30 October - 1 November.
 • Stephanidis, C. (2018, 5 September). Serious Games in Intelligent Environments. The 10th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS Games 2018), Würzburg, Germany, 5-7 September.
 • Stephanidis, C. (2011, 4 October). Natural Interaction in Ambient Intelligent Environments. The 29th ACM International Conference on Design of Communication (ACM SIGDOC'11), Pisa, Italy, 3-5 October.
 • Stephanidis, C. (2010, 24 June). Ambient Intelligence Environments for the Aging Population. The 3rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA2010), Samos, Greece, 23-25 June.
 • Stephanidis, C. (2009). Designing for All in Ambient Intelligence Environments. Key-note speech in the plenary session “The Technology Challenge: Technology Integration for an Enabling Environment”, in the context of the Tenth (10th) Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE 2009), Florence, Italy, 31 August – 2 September.
 • Stephanidis, C. (2008). Universal Access and Ambient Intelligence: new research paths. In M. Lozano and J. A. Gallud (Eds.), Proceedings of the IX Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador (Interacción 2008), Albacete, Spain, 9-11 June (pp. 13). Albacete, Spain: Universidad de Casilla-La Mancha.
 • Stephanidis, C. (2006). Universal Access and Design for All in the evolving Information Society. CIRCUA@CWUAAT Workshop (theme "Universal access to ambient intelligence and ubiquitous computing"), in the context of the 3rd Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology (CWUAAT 06), Cambridge, United Kingdom, 10-12 April.
 • Stephanidis, C. (2005). Universal Access to eLearning in the Information Society. 3rd Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW), Athens, Greece, 22-24 June.
 • Stephanidis, C. (2002). The Disappearing Computer: opportunities and challenges for Universal Access in the Information Society. In I. Aedo Cuevas, P. Diaz Pérez, & C. Fernández Llamas (Eds.), Proceedings of the III Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador (Interacción 2002), Madrid, Spain, 8-10 May (pp. IV). Madrid, Spain: AIPO – Asociación Interacción Persona-Ordenador.
 • Stephanidis, C. (2001). Human - Computer Interaction in the age of the Disappearing Computer. In N. Avouris, & N. Fakotakis (Eds), "Advances in Human-Computer Interaction I", Proceedings of the Panhellenic Conference with International Participation on Human-Computer Interaction (PC-HCI 2001), Patras, Greece, 7-9 December (pp. 15-22). Patras, Greece: Typorama Publications.
 • Stephanidis, C. (2001). From User Interfaces for all to an Information Society for All: challenges and opportunities. In H. Oberquelle, R. Oppermann, J. Krause (Eds), Proceedings of the Conference on Human and Computer 2001, Bad Honnef, Bonn, Germany, 05-08 March (pp. 17-18). Stuttgart: B.G. Teubner. [Mensch & Computer 2001, Fachübergreifende Konferenz, Gemeinsame Factangung de German Chapter of the ACM und der Gesellschaft für Informatik (GI), fachausschluss Mensch-Computer-Interaktion, vom 5. bis 8. März 2001 in Bad Honnef (Bonn)].
 • Stephanidis, C. (1997). User Interfaces for All: Developing Interfaces for Diverse User Groups. In A. Jameson, C. Paris, & C. Tasso (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on User Modeling (UM ’97), Chia Laguna, Italy, 2-5 June (pp. 443-444). Series: CISM International Centre for Mechanical Sciences. NR. 383. Berlin: Springer-Verlag.

 

XII. Σε αναγνώριση της συνεισφοράς του έχει λάβει διεθνή βραβεία και διακρίσεις:

 • Το 1999 έλαβε το βραβείο “ERCIM Information and Communication Science and Technology Award” (ICST 1999) για το ερευνητικό του έργο όπως περιγράφεται στη μονογραφία: "Designing for all in the Information Society: Challenges towards universal access in the information age" (38 pages).
 • Το 2000 τιμήθηκε με το Βραβείο του ERCIM για τα επιτεύγματά του ως ιδρυτή και προέδρου της Ομάδας Εργασίας του ERCIM “User Interfaces for All”.
 • Το 2010, εκλέχτηκε μέλος του τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea (Τhe European Academy of Humanities, Letters and Sciences).
 • Το 2011, στο Orlando, Florida, USA, έλαβε το βραβείο “CIRCUA Torchbearer Award” - in recognition of his Visionary Leadership and Outstanding Contributions to Science and the Information Society.
 • Το 2016, του απονεμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ ο τιμητικός τίτλος του "Διακεκριμένου Μέλους του ΙΤΕ".
 • Το 2023, βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) για τη διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή του στην "ανάπτυξη της Aνθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διαμόρφωση δομών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου και Υπολογιστή".
 • Τα ερευνητικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου που επιβλέπει έλαβαν πλήθος βραβείων και διακρίσεων σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις τεχνολογίας και καινοτομίας.

 

XIII. Έχει αναλάβει σημαντικές διοικητικές θέσεις:

 • Από το 2004 έως το 2016 διετέλεσε Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.
 • Από το 2001 έως το 2015 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος από το 2003 έως το 2010.
 • Από το 2006 έως το 2012 υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Είχε συμβάλλει ενεργά (από το 2002) στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στη διεκδίκηση της έδρας και στη φιλοξενία του στην Κρήτη. Ήταν μέλος της μόνιμης διυπουργικής επιτροπής για τον ENISA (2006-2012) και συν-διοργανωτής τεσσάρων ENISA-FORTH Summer Schools on Network & Information Security (2008-2011).
 • Από το 2016 έως το 2020, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας FORTHnet, τεχνοβλαστού του ΙΠ-ΙΤΕ, εκπροσωπώντας το ΙΤΕ.
 • Από τον Ιανουάριο του 2017 διατελεί Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)- ο πρώτος που εξελέγη στη θέση αυτή με την ίδρυση του θεσμού.
 • Τον Μάιο του 2021 επιλέχθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής, ως ο πρώτος Πρόεδρος της νεοσύστατης Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και διατηρεί από τότε τη θέση αυτή.

 

XIV. Προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες στην πολιτεία και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ως:

 • Εθνικός Εκπρόσωπος σε Διαχειριστικές Επιτροπές Προγραμμάτων-Πλαισίων στον τομέα των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (1989 -2015).
 • Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Καθολική Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Οικονομικών. Αρχισυντάκτης της Αναφοράς προς το Υπουργείο (2002-2004).
 • Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) για την Πληροφορική του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Υπουργείο Ανάπτυξης (2008-2009).
 • Συντονιστής της Πενταμελούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του Σχεδίου Νόμου – Πλαισίου (ν. 4310/2014) για την Έρευνα και Καινοτομία (2013-2014).
 • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Υπουργείο Παιδείας (2014-2016).
 • Μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ (2021-2027).
 • Εθνικός Εκπρόσωπος (εμπειρογνώμων) της Ελλάδος στην 16η Διάσκεψη Κρατών-Μερών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη, 13-15 Ιουνίου 2023): (α) στο στρογγυλό τραπέζι της Διάσκεψης με θέμα την «Ψηφιακή προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία», (β) στην παράπλευρη εκδήλωση που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (γ) στο πρόγευμα εργασίας που οργάνωσε στο πλαίσιο της Διάσκεψης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εθνικός Εκπρόσωπος (εμπειρογνώμων) της Ελλάδος στην 17η Διάσκεψη Κρατών-Μερών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη, 11-13 Ιουνίου 2024), στο στρογγυλό τραπέζι της Διάσκεψης με θέμα «International cooperation to promote technology innovations and transfer for an inclusive future», για την εισαγωγή του θέματος της «Ψηφιακής προσβασιμότητας στο πλαίσιο της Ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης».

 

XV. Επιβλέπει ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα:

Από το 1988, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος της συμμετοχής του ΙΠ-ΙΤΕ σε άνω των 180 έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από εθνικά προγράμματα και τη διεθνή βιομηχανία.

Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος της συμμετοχής του ΙΠ-ΙΤΕ στα ακόλουθα τρέχοντα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • 5G EPICENTRE (Grant Agreement no. 101016521)
  01/01/2021 - 30/06/2024
  5G ExPerimentation Infrastructure hosting Cloud‐nativE Netaps for public proTection and disaster Relief
  https://www.5gepicentre.eu/
 • TENSOR ( Grant Agreement no. 101073920)
  01/10/2022 - 30/09/2025
  Reliable biomeTric tEhNologies to asSist Police authorities in cOmbating terrorism and oRganized crime
  https://tensor-horizon.eu/
 • CEASEFIRE (Grant Agreement no. 101073876)
  01/10/2022 - 30/09/2025
  Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected cross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking
  "https://ceasefire-project.eu/
 • SHIFT (Grant Agreement no. 101060660)
  01/10/2022 - 30/09/2025
  MetamorphoSis of cultural Heritage Into augmented hypermedia assets For enhanced accessibiliTy and inclusion
  https://shift-europe.eu/
 • FIDAL (Grant Agreement no. 101096146)
  01/01/2023 - 31/12/2025
  Field Trials beyond 5G
  https://fidal-he.eu/
 • GreenInCities (Grant Agreement no.101139730)
  01/01/2024 - 31/12/2027
  Green in cities Demonstrating Holistic Data-driven Co-Creative Approaches in Nature-Based Solutions towards climate Adaptation and Mitigation

 

Β. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε τρέχοντα Ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής της κοινοπραξίας για την εθνική εμβληματική δράση «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» (15 Μαΐου 2023 – 14 Σεπτεμβρίου 2025). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με συμμετοχή Ελληνικών Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και μεγάλων πόλεων της χώρας και αποσκοπεί στη δημιουργία μίας καθολικής πλατφόρμας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) για τη συλλογή και παρουσίαση δεδομένων που παράγονται από υφιστάμενα καθετοποιημένα συστήματα έξυπνων πόλεων, εξασφαλίζοντας σημασιολογική συμβατότητα μεταξύ δεδομένων και υπηρεσιών, και στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των πόλεων μέσω της παροχής μιας νέας γενιάς προϊόντων και υπηρεσιών. https://www.smartcitiesecosystem.gr/
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης» (Μάρτιος 2016 – Ιανουάριος 2021). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ασχολήθηκε με την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τη διαχείριση ραντεβού και ουρών αναμονής στις υπηρεσίες μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης και έδρασε ως προπομπός του εθνικού έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», έχοντας αναπτύξει τις πρώτες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για διαδικασίες αδειών οδήγησης που εφαρμόστηκαν πιλοτικά στην Περιφέρεια Κρήτης. https://gdme.crete.gov.gr/
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Μάιος 2021 – Ιούλιος 2025). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. https://drivers-vehicles.services.gov.gr/
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Smart Cities» (2016 - 2021) που χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Το έργο αφορούσε τη δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη ενός Οικοσυστήματος Ανοικτών Δεδομένων και Διαδικτύου των Αντικειμένων για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς και την ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων καινοτόμων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών, μέσω δράσεων που αφορούν τη Βιώσιμη Κινητικότητα, την προώθηση της ευρείας χρήσης των πληροφοριών του Δήμου μέσω ανοικτής πρόσβασης (Open Data), την Έξυπνη Επιχειρηματικότητα / Οικονομία, την παρακολούθηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, κλπ. https://smartcity.heraklion.gr/el/home/

Κατάλογος Έργων