Μέθοδοι Πληθοπορισμού για την Αξιοποίηση της Συλλογικής Νοημοσύνης

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Γιάννης Χρυσάκης, Θεόδωρος Πάτκος, Γιώργος Φλουρής

Στο ψηφιακό κόσμο, με τις όλο και περισσότερες διασυνδέσεις, οι πολίτες παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, πολλά από τα οποία είναι πολύτιμα καθώς  σημαντικό μέρος αυτών είναι προσωπικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος του ποιος μπορεί να συλλέξει την πληροφορία αυτή, ο περιορισμός των δυνατοτήτων χρήσης κι ανάλυσής της, και ο καθορισμός του βέλτιστου τρόπου προστασίας της, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

 Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΣ συντηρεί και υποστηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία CAPrice η οποία στοχεύει στην παροχή μιας σειράς  εργαλείων πληθοπορισμού (crowdsourcing) που επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση πληροφορίας που σχετίζεται με την ιδιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης και των προσδοκιών των πολιτών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας.

Ο απώτερος στόχος είναι να προωθηθεί η συλλογική νοημοσύνη και η συν-δημιουργία λύσεων, καθώς και να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω μιας ανοικτής αρχιτεκτονικής, επιτρέποντας έτσι νέες χρήσεις του περιεχομένου που σχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικότητας.

 Τελικά, επιδιώκουμε την ενίσχυση του δεσμού εμπιστοσύνης μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των χρηστών, ενθαρρύνοντας έτσι την καινοτομία, και αποσκοπούμε στο να δώσουμε την δυνατότητα στους χρήστες να εκφράσουν τις προσδοκίες τους σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ως ποσοτικοποιήσιμο αίτημα που δημιουργείται από την κοινότητα.

Ένα σύντομο βίντεο που συνοψίζει την ιδέα του CAPrice υπάρχει σε αυτόν τον σύνδεσμο.
 

Ειδικότερα, το ΕΠΣ ασχολείται με τις ακόλουθες πτυχές του προβλήματος:

 • Την ανάπτυξη και ενεργοποίηση της κοινότητας CAPrice.
 • Την ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων που θα επιτρέπουν το σχολιασμό των εγγράφων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών (Terms of Service), επιτρέποντας έτσι το γρήγορο εντοπισμό σημαντικών πληροφοριών τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές (π.χ CAP-A tools)
 • Την ανάπτυξη εργαλείων για την καταγραφή των προσδοκιών των χρηστών για την ιδιωτικότητα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή εφαρμογές (π.χ CAP-A tools)
 • Την ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέψουν την ανάλυση των δεδομένων πληθοπορισμού, με σκοπό τον εντοπισμό  μοτίβων συμπεριφοράς, τόσο σχετικών με τις εφαρμογές/υπηρεσίες όσο και σχετικών με τους χρήστες (π.χ CAP-A tools)
 • Την εμπλοκή διαφόρων σχετιζόμενων ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την υποστήριξη του δεσμού εμπιστοσύνης μεταξύ προγραμματιστών και χρηστών, για την προώθηση καινοτομίας φιλικής προς την ιδιωτικότητα

  Τελευταίες Δραστηριότητες

  Η κοινότητα CAPrice Community διοργανώνει ή συμμετέχει αρκετές δράσεις για την ευασθητοποίηση του κοινού σε θέματα ψηφιακής ιδιωτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε αυτόν τον σύνδεσμο.

  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

  Follow the CapriceCommunity’s activity on social media:

    Like us on Facebook   Follow us on Twitter  Follow us on Instagram    Subscribe to our Youtube channel

  Eπιλεγμένες Δημοσιεύσεις (peer reviewed)

  • Ioannis Chrysakis, Giorgos Flouris, Maria Makridaki, Theodore Patkos, Yannis Roussakis, Georgios Samaritakis, Nikoleta Tsabanaki, Elias Tzortzakakis, Elisjana Ymeralli, Tom Seymoens, Anastasia Dimou and Ruben Verborgh: A Rewarding Framework for Crowdsourcing to Increase Privacy Awareness. 35th Annual IFIP WG 11.3 Conference on Data and Applications Security and Privacy (DBSec 2021), Calgary, Canada (Online) 19-20 July, 2021. Best Paper Award.
  • Ioannis Chrysakis, Giorgos Flouris, Theodore Patkos and George Ioannidis: CAP-A – Raising Privacy Awareness Depends on Us! ERCIM NEWS 126,Special Theme: Privacy-Preserving Computation, July 2021
  • Ioannis Chrysakis, Giorgos Flouris, George Ioannidis, Maria Makridaki, Theodore Patkos, Yannis Roussakis, Georgios Samaritakis, Alexandru Stan, Nikoleta Tsabanaki, Elias Tzortzakakis and Elisjana Ymeralli: Evaluating the data privacy of mobile applications through crowdsourcing. 33rd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2020), December 9-11, Online, 2020.
  • Ioannis Chrysakis, Giorgos Flouris, George Ioannidis, Maria Makridaki, Theodore Patkos, Yannis Roussakis, Georgios Samaritakis, Alexandru Stan, Nikoleta Tsabanaki, Elias Tzortzakakis and Elisjana Ymeralli: CAP-A: a Suite of Tools for Data Privacy Evaluation of Mobile Applications. 33rd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2020), Demo Session, December 9-11, Online, 2020.
  • Ioannis Chrysakis Giorgos Flouris, Theodore Patkos, Anastasia Dimou and Ruben Verborgh: REWARD: Ontology for reward schemes . In the 17th International Conference, ESWC 2020, Heraklion, Crete, Greece, May 31–June 4, 2020, ESWC 2020: The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events pp 56-60, 2020.
  • Giorgos Flouris, Theodore Patkos, Ioannis Chrysakis, Ioulia Konstantinou, Nikolay Nikolov, Panagiotis Papadakos, Jeremy Pitt, Dumitru Roman, Alexander Stan, Chrysostomos Zeginis: Towards A Collective Awareness Platform for Privacy Concerns and Expectations, 6th International Conference on Cooperative Information Systems, Malta 22-26, October, 2018. In book: On the Move to Meaningful Internet Systems, pp 135-152, OTM 2018 Conferences, Springer
    

  Oμιλίες, Παρουσιάσεις και Αφίσες

  • Ioannis Chrysakis. We need to enable trust between developers and users of applications. Interview in the greek magazine netweek, March 2021.
  • Ioannis Chrysakis. Data Protection, Privacy and Android Apps. Presentation and live hands on event at the DevStaff Meetup which focused on Privacy. December 10, Online, 2020.
  • Ioannis Chrysakis. Open Data for Better Life and Privacy. Open Data Webinar: what, why, when & how. Organized by the Region of Crete and the Greek Open Source Community “ΕΛΛΑΚ” in the frame of ODEON project. December 1-2, Online, 2020
  • Ioannis Chrysakis. The CAP-A Best Practice: Towards Enabling a Privacy-Friendly Apps Market by Applying a Crowdsourcing-Based Evaluation Approach. Cybersecurity Leadership Summit 2020 (CCLS 2020), organized by KuppingerCole Analysts, 9-11 November, Online, 2020
  • Ioannis Chrysakis. Innovative Online Tools for Controlling your Personal Data. Interview in the greek magazine startupper.gr. November, 2020.
  • Ioannis Chrysakis. Mobile apps and Privacy Policies. What do I know as customer? How Much is Your Opinion Worth? #CPDE, Campus Party Digital Edition in Greece, 9-11, July, Online, 2020.
  • Alexandru Stan, Konstantina Geramani, George Ioannidis, Ioannis Chrysakis, Giorgos Flouris, Maria Makridaki, Theodore Patkos, Yannis Roussakis, Georgios Samaritakis, Nikoleta Tsampanaki, Elias Tzortzakakis and Elisjana Ymeralli: CAP-A: A community-driven approach to privacy awareness. 12th edition of the NEM Summit 2020, 30 June – 2 July, Online, 2020.
  • Ioannis Chrysakis. How citizens can help improving personal data protection policies.Invited talk at a full-day workshop regarding GDPR and data protection that organized by Directorate of Secondary and Primary Education of Chania in collaboration with FORTH. 14 February 2020, Chania.
  • Ioannis Chrysakis. The Wisdom of Crowds as a solution to the Data Surveillance. Invited talk at the third Greek Media Literacy Week - Disinformation in Cyberspace: Media literacy meets Artificial Intelligence Conference. 15 November 2019, Athens.
  • Ioannis Chrysakis. The CAPrice Initiative and the CAP-A project: A bottom-up solution to digital privacy. Invited talk at the first Graduate Students Conference of Computer Science Department at the University of Crete with special issue on "Building a Stronger Community". 25 October, 2019, Heraklion.
  • Ioannis Chrysakis, Giorgos Flouris, Theodore Patkos. The CAPrice Initiative and the CAP-A project: A socio-technical approach to digital privacy.  Researchers Night, 27 September, 2019, FORTH, Heraklion.
  • Ioannis Chrysakis. Smart Applications, Digital Privacy and the CAPrice Iniative. Invited presentation at the Positive Science Day of Pagrition Private Secondary School. 22 February 2019, Heraklion.
  • Ioannis Chrysakis. The CAPrice Iniative and a Gamification Approach to Digital Privacy. Invited presentation at the Annual Safer Internet Day 2019 in Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs, 5 February 2019, Athens.
  • Ioannis Chrysakis. The CAPrice Initiative: A socio-technical solution to digital privacy. Invited presentation at the 6th Google GDG Dev Fest Greece 2018. 1, December 2018, Heraklion.
  • Ioannis Chrysakis and Konstantinos Kreatsoulas: The CAPrice Initiative: A socio-technical solution to digital privacy. Researchers Night 2018, FORTH, 28 September, 2018, Heraklion.
  • Giorgos Flouris. A Collective Awareness Platform for Privacy Concerns and Expectations: CAPrice in the Making. Invited Talk for the Artificial Cosmoi and the Law Conference, 2nd edition, 30 July 2018, Athens.
  • Ioannis Chrysakis, Korina Doerr, Giorgos Flouris, Nikos Minadakis, Panagiotis Papadakos, Theodore Patkos and Chrysostomos Zeginis. CAPrice: A Collective Awareness Platform for Privacy Concerns and Expectations.TEDx University of Crete 2018 Conference (Science Fair), 24 March, 2018, Heraklion.
  • Theodore Patkos, Giorgos Flouris, Panagiotis Papadakos, Ioannis Chrysakis. CAPrice: A Collective Awareness Platform for Privacy Concerns and Expectations. FORTH Research Summit, 2017, 13-14, October, 2017, Heraklion.
  • Theodore Patkos, Giorgos Flouris, Panagiotis Papadakos, Ioannis Chrysakis. CAPrice: A Collective Awareness Platform for Privacy Concerns and Expectations. Researchers Night 2017, 29, September, 2017, FORTH, Heraklion.
  • Giorgos Flouris. Challenges in a Highly Interconnected Digital World: the Cases of Privacy and Digital Bias. Artificial Cosmoi and the Law Conference, 27 July, 2017, Athens.
  • Giorgos Flouris. Towards Ensuring Privacy in the Digital World: an Approach based on Collective Awareness. Invited talk, UCL seminar, 2017, London.