Ορολογικά Συστήματα

Tο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής (ΚΠΠ) έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία αναλαμβάνοντας έργα διαχείρισης θησαυρών και ανάπτυξης ορολογικών συστημάτων από το 1998. Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα τέτοια έργα ανήκουν:  το SIS-TMS, πολύγλωσσο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ανάπτυξης πολύγλωσσων θησαυρών όρων, το Aquarelle, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κατανεμημένης πολυμεσικής πληροφορίας πολιτιστικής κληρονομιάς, το  Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS), ένα ευέλικτο, υψηλών επιδόσεων σύστημα για διαχείριση εννοιών και σημασιολογικών συνδέσμων, κατ' εξοχήν κατάλληλο για μετα-μοντελοποίηση. Αυτά τα έργα έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με μια σειρά διεθνούς φήμης οργανισμούς, όπως το Getty Research Institute, το English Heritage, το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Από το 2015, το ΚΠΠ έχει αναλάβει τη συνδιοργάνωση του Thesaurus Maintenance Working Group, μιας ομάδας εργασίας που ασχολείται με τη διαχείριση συστημάτων ορολογίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής DARIAH. Η ομάδα εργασίας συμπροεδρεύεται από το ΚΠΠ και την  Ακαδημία Αθηνών

Ακολουθεί μια λίστα με τα πρόσφατα συστήματα ορολογίας που έχει αναπτύξει πρόσφατα το ΚΠΠ:

  • BBT (BackBone Thesaurus): γενικός μεταθησαυρός για τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
  • BBTalk (Backbone Thesaurus Management and Connection tool): σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει στους χρήστες του μεταθησαυρού BBT να υποβάλλουν αιτήματα για αλλαγές για τους όρους και τις ιεραρχίες του BBT, υποστηρίζει συζητήσεις μεταξύ των επιμελητών του BBT σχετικά με τις αλλαγές που έχουν προταθεί και επιτρέπει στους τοπικούς συντηρητές θησαυρών να αντιστοιχίζουν όρους των λεξιλογίων τους με το BBT με τη χρήση κατάλληλων μηχανισμών.
  • ΒΒΤ Ομοσπονδία Θησαυρών: υπηρεσία που αξιοποιεί το BBT σαν μεταθησαυρό με τον οποίο συνδέονται θησαυροί (και άλλα ελεγχόμενα λεξιλόγια που χρησιμοποιούνται για την έρευνα στις ανθρωπιστικές και ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες) σε μια ομοσπονδία διασυνδεδεμένων θησαυρών. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου APOLLONIS
  • THEMAS  - THesaurus MAnagement System: διαδικτυακό σύστημα ανοιχτού κώδικα βασισμένο για τη δημιουργία, διαχείριση και διαχείριση πολυθεματικών (multifaceted) πολύγλωσσων θησαυρών σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO 25964-1 και ISO 25964-2.
  • VisTA  - Visual Terminology Alignment tool (εργαλείο οπτικής ευθυγράμμισης ορολογίας): διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει ένα απλό και φιλικό περιβάλλον για την ευθυγράμμιση μεταξύ δύο ορολογιών τύπου RDF/SKOS, που οπτικοποιώντας τις ιεραρχίες ορολογίας, επιτρέπει τη διαδικασία διαδραστικής ευθυγράμμισης και παρουσιάζει το αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης.