Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Dr. Martin Doerr  

To Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS) είναι ένα ευέλικτο, υψηλών επιδόσεων σύστημα για διαχείριση εννοιών και σημασιολογικών συνδέσμων, κατ' εξοχήν κατάλληλο για μετα-μοντελοποίηση. Το SIS είναι κατάλληλο για την παράσταση επιστημονικής γνώσης, τεχνικών σχεδίων και κατασκευών. Ο συνδυασμός των υψηλών επιδόσεων της διαχείρισης δεδομένων με την εκφραστική δύναμη του σημασιολογικού μοντέλου, έχει ως αποτέλεσμα ένα μοναδικό συνδυασμό ευελιξίας κατά την παρουσίαση, αποδοτικής πρόσβασης και ικανότητας προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες του πεδίου εφαρμογής. Διατίθεται ως προϊόν. Υπάρχουν 12 εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο.

Αναλυτική περιγραφή (στα αγγλικά) (pdf file) 
Εγχειρίδια χρήσης (στα αγγλικά) (περιλαμβάνει users' manuals & programmers' manuals)

Συστήματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν το SIS