Ολοκληρωμένα Έργα

Ολοκληρωμένα Έργα του  ISL

 • SOCOLA
  01/09/2018 - 01/08/2021
  Towards Socio-Cognitive Logic-based Agents
 • CAP-A
  01/08/2019 - 31/12/2020
  CAP-A: A community-driven approach to privacy awareness
 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ
  31/10/2017 - 17/12/2020
  Εθνική Υποδομή για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές τέχνες και επιστήμες και για τη γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία
 • ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ
  08/09/2017 - 19/11/2020
  ΠΟλιτισμός ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων (ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ)
 • CMBR
  31/10/2017 - 16/11/2020
  Centre for the study and sustainable exploitation of Marine Biological Resources
 • ΜΕΤΟΠΟ
  16/10/2017 - 22/10/2020
  ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου
 • E-RIHS PP
  01/02/2017 - 30/09/2020
  The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase
 • PARTHENOS
  01/05/2015 - 30/04/2019
  Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies
 • HOBBIT
  01/12/2015 - 30/11/2018
  Holistic Benchmarking of Big Linked Data, develops a holistic open-source platformand industry-grade benchmarks for benchmarking big linked data
 • VRE4EIC
  01/10/2015 - 30/09/2018
  A Europe-wide Interoperable Virtual Research Environment to Empower Multidisciplinary Research Communities and Accelerate Innovation and Collaboration
 • BlueBRIDGE
  01/09/2015 - 28/02/2018
  Building Research environments for fostering Innovation, Decision making, Governance and Education to support Blue growth
 • ITN-DCH
  01/10/2013 - 30/09/2017
  Initial Training Networks for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future
 • ARIADNE
  01/02/2013 - 31/01/2017
  ARIADNE - Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
 • Φρούριο ΚΟΥΛΕ
  19/11/2015 - 30/06/2016
  Digital Interactive and Promotional Services for Koules fortress in Heraklion
 • DIACHRON
  01/04/2013 - 31/03/2016
  DIACHRON - Managing the Evolution and Preservation of the Data Web
 • RealEstate2.0
  24/05/2013 - 31/10/2015
  RealEstate2.0 - Informed Real-Estate Services: Leveraging Web 2.0
 • DARIAH-KRHTH
  10/04/2013 - 30/09/2015
  DARIAH-KRHTH - Development Actions for DYAS
 • HELBIONET
  29/11/2012 - 30/09/2015
  HELBIONET-Hellenic Network for Biodiversity Research: Construction and Implementation phase for the LifeWatch Centre
 • ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  01/07/2013 - 30/09/2015
  POLITEIA - Culture-Technology-New Technologies in Research, Study, Documentation and Access to information of Cultural Heritage Objects and Monuments
 • APARSEN
  01/01/2011 - 31/12/2014
  APARSEN - Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network
 • Μουσείο Αγίας Αικατερίνης
  23/06/2014 - 23/12/2014
  Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλείου
 • 3DΣΥΣΤΕΚ
  18/04/2011 - 17/08/2014
  3DSYSTEK - Development of a novel system for 3D Documentation, Promotion and Exploitation of Cultural Heritage Monuments via 3D data acquisition, 3D modeling and metadata recording
 • 3D-COFORM
  01/12/2008 - 30/11/2012
  3D-COFORM - Tools and Expertise for 3D Collection Formation
 • KP-Lab
  01/02/2006 - 31/01/2011
  Developing Knowledge-Practices Laboratory
 • RIP-C
  01/11/2006 - 15/12/2008
  RIP-C - Regional Innovation Pole of Crete - Α3: Advanced Broadband Services and E-Business
 • REWERSE
  01/03/2004 - 29/02/2008
  REWERSE - Reasoning on the Web with Rules and Semantics
 • CRINNO
  01/01/2004 - 31/12/2006
  Byzantine wall paintings of churches in the area of Crete: Risk Map
 • PROGNOCHIP
  01/10/2003 - 30/09/2006
  PROGNOCHIP - Development and Establishment of DNA Microarray Technology in Greece: Identification and Validation of Classification and Prognosis Molecular Markers for Breast Cancer
 • OntoWeb
  01/06/2001 - 31/05/2004
  OntoWeb - Ontology-based information exchange for knowledge management and electronic commerce
 • SeLeNe
  01/11/2002 - 31/01/2004
  SeLeNe - Self e-Learning Networks
 • CHIOS
  01/06/2001 - 30/11/2003
  CHIOS - Cultural Heritage Interchange Ontology Standardization
 • MESMUSES
  01/02/2001 - 31/07/2003
  MESMUSES : Metaphor for Science Museums
 • SCHOLNET
  01/11/2000 - 01/05/2003
  SCHOLNET : A Digital Library Testbed to Support Networked Scholarly Communities
 • CRISTAL
  01/06/1999 - 31/12/2001
  CRISTAL - Conservation & Restoration Institutions for Scientific Terminology dedicated to Art Learning Network
 • C-Web
  01/01/2000 - 31/12/2000
  C-WEB - a Generic Platform supporting Community-Webs
 • RENOIR
  01/06/1996 - 31/05/2000
  RENOIR Requirements Engineering Network Of International cooperating Research groups
 • TERM-IT
  01/03/1998 - 31/03/1999
  TERM-IT: Multilingual Support for Multimedia Services
 • AQUARELLE
  01/01/1996 - 31/12/1998
  AQUARELLE - Sharing Cultural Heritage through Multimedia Telematics
 • ΜΑΪΣΤΩΡ
  01/09/1996 - 30/09/1998
  MAESTOR - Structural documentation system for monuments and listed buildings of Crete
 • ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ
  01/01/1995 - 31/05/1998
  ANTHIVOLON - Electronic process and documentation of Holly Orthodox Icons & Murals
 • MAPECH
  15/10/1994 - 15/10/1995
  Multimedia Applications in the preservation of Epirus Cultural Heritage
 • ΔΕΛΤΟΣ
  01/01/1992 - 31/12/1994
  DELTOS - Documentation system for the administration of site monuments and preserved buildings of Crete
 • ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
  01/02/1994 - 31/12/1994
  TILEMATIKI - Telecommunication system of the information center for production systems
 • ITHACA
  01/01/1989 - 31/12/1993
  ITHACA - Intergrated toolkit for highly advanced Computer Applications
 • ITHACA-IT
  09/01/1989 - 08/01/1993
  ITHACA-IT - Integrated toolkit for highly advanced Computer Applications - Innovation transfer
 • DAIDA
  28/02/1986 - 28/02/1990
  DAIDA - Development of Advanced Interactive Data-intensive Applications
 • MULTOS
  01/02/1985 - 01/02/1990
  MULTOS - Multimedia Office Server
 • LOKI
  01/08/1984 - 01/08/1989
  LOKI - A Logic Oriented Approach to Knowledge and Databases Supporting Natural User Interaction
 • IWS
  01/03/1985 - 01/03/1989
  IWS - Intelligent Workstation
 • CloudSocket

  Business and IT-Cloud Alignment using a Smart Socket (CloudSocket)
 • HOBBIT

  Holistic Benchmarking of Big Linked Data, develops a holistic open-source platformand industry-grade benchmarks for benchmarking big linked data
 • LDBC

  LDBC - Linked Data Benchmark Council
 • CASPAR

  CASPAR - Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval
 • SCIDIP-ES

  SCIDIP-ES - SCIence Data Infrastructure for Preservation – Earth Science
 • IdeaGarden

  IdeaGarden - An Interactive Learning Environment Fostering Creativity
 • ANNA KOMNENE

  ΑΝΝΑ ΚΟΜΝEΝE - Creation and promotion of multilingual electronic editions and of an information portal on Monuments of Byzantine Era
 • CulturalGeosemantics

  Geosemantics for Cultural Heritage Documentation – Domain specific ontological modelling and implementation of a Cultural Geosemantic Information System based on ISO specifications
 • ΣΗΜΑΣΙΑ

  SIMASIA - Multilingual Semantic Lexicon For Text Retrieval & Machine-Aided Translation
 • HYPERTOUR

  HYPERTOUR - a Hypermedia Platform Combining an Organisational Framework and a Methodology for the Exploitation and Promotion of Tourism in Europe of 2000
 • ΑΡΧΟΝ

  ARCHON - a Multimedia System for Filing, Classification, Retrieval and Annotation of Historical Documents
 • DELOS

  DELOS Network of Excellence on Digital Libraries
 • CRISATEL

  CRISATEL - Conservation Restoration Innovation Systems for image capture and digital Archiving to enhance Training, Education and longlife Learning
 • ΔΙΑΒΑΤΙΣ

  DIAVATIS - Interactive System for Improving the Promotion of Touristic & Historical Aspects
 • plugIT

  plugIT - Business and IT Alignment using a Model-Based Plug-in Framework
 • InGeoCloudS

  InGeoCloudS - Inspired GEOdata CLOUD Services
 • eHealthMonitor

  eHealthMonitor - Intelligent Knowledge Platform for Personal Health Monitoring Services
 • iMarine

  iMarine - Data e-Infrastructure Initiative for Fisheries Management and Conservation of Marine Living Resources
 • McRHE

  McRHE - Multi-context Reasoning in Heterogeneous Environments
 • ΠΟΛΕΜΩΝ

  POLEMON - Coordinated informatics services for the documentation, management and promotion of cultural heritage
 • NATURE

  NATURE - Novel Approaches to Theories underlying requirements engineering
 • EP 6532 HIFI

  EP 6532 HIFI - Hypertext Interface for Information-Multimedia and Relational Databases
 • BRA-SPEC

  BRA-SPEC : Formal Methods and Tools for the Development of Distributed and Real-Time Systems
 • KIWIS

  KIWIS - Advanced Knowledge-Based Environments for Large Databases
 • DEDICATED

  DEDICATED - Development of a new Dimension in Europe Computer Aided Teaching