Απολλωνίς - Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας 2019

 

ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες

και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»  Κωδικός ΟΠΣ «5002738»

 

Υποέργο 8

Εργασία: ΙΤΕ.4.4 «Επιστημολογία Πολιτισμικών Πληροφοριακών Συστημάτων»

Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας με επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών για θέματα επιστημολογίας που επηρεάζουν την κατασκευή οντολογιών και συστημάτων στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών

 

Τίτλος Ημ/νια & Ώρα Επισυναπτόμενα
Historical content metadata

Δευτέρα 21/10/2019
09:45 - 16:00

Πρόσκληση,
Πρόγραμμα