Η ομάδα του CeHA στο IHE European Connectathon Week 2022

Short Description: 

Tο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) δοκίμασε με επιτυχία τη συμμόρφωση της βραβευμένης σουίτας λογισμικού «Integrated Care Solutions» (ICS) με τα προφίλ ολοκλήρωσης του IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) σε μία διεθνή εκδήλωση δοκιμών ικανότητας διαλειτουργικότητας απέναντι σε τρίτους κατασκευαστές από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, πέρασε τις σχετικές δοκιμές για έντεκα προφίλ ολοκλήρωσης και δεκατέσσερις ρόλους/ επιλογές. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του IHE Joint Connectathon week, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Μοντρέ της Ελβετίας και στην Ατλάντα των Η.Π.Α. στις 12-16 Σεπτεμβρίου 2022. Πενήντα δύο προμηθευτές λογισμικών υγείας από Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Καναδά, Νότια Κορέα, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο, Φιλανδία, Ελβετία και άλλες χώρες συμμετείχαν στη φετινή εκδήλωση. Τα προφίλ ενοποίησης που δοκιμάστηκαν περιλάμβαναν την κοινή χρήση εγγράφων μεταξύ επιχειρήσεων (Cross-Enterprise Document Sharing, XDS.b), την κοινή χρήση ιατρικών περιλήψεων (Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries, XDS-MS), ), την κοινή χρήση σαρωμένων εγγράφων (Cross-Enterprise Document Sharing of Scanned Documents, XDS-SD), την ανταλλαγή περιεχομένων προσωπικού φακέλου υγείας (Exchange of Personal Health Record Content, XPHR), την ανταλλαγή βασικών συναινέσεων απορρήτου ασθενούς (Basic Patient Privacy Consents, BPPC), την παραπομπή αναγνωριστικού ασθενούς (Patient Identifier Cross-Referencing, PIX), την παρακολούθηση ίχνους και τον έλεγχο ταυτότητας κόμβων (Audit Trail and Node Authentication, ATNA), το συνεπή χρόνο (Consistent Time, CT), τη ροή εργασίας εργαστηριακών εξετάσεων (Laboratory Testing Workflow, LTW), τη διαχείριση ασθενών (Patient Administration Management, PAM) και την υποβολή ερωτήσεων δημογραφικών ασθενών (Patient Demographics Query, PDQ).

Long Description : 

Το ICS είναι ένα σύνολο εφαρμογών και υπηρεσιών ψηφιακής υγείας για την παγκόσμια αγορά ψηφιακής υγείας, που έχουν αναπτυχθεί από το CeHA, μια παραγωγική μονάδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Η αποστολή του CeHA επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς τον χρήστη, εξατομικευμένων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας για όλους.

Οι επιτυχημένες δοκιμές διασφαλίζουν ότι το λογισμικό ICS είναι συμβατό με προφίλ ολοκλήρωσης του IHE και καθιερωμένα πρότυπα όπως το DICOM και το HL7 για την υποστήριξη της βέλτιστης φροντίδας των ασθενών και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κλινικών αναγκών. Αυτό διασφαλίζει ότι το λογισμικό του ΙΤΕ είναι διαλειτουργικό με συστήματα τρίτων στη διεθνή αγορά, είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί και επιτρέπει στους παρόχους φροντίδας να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες περισσότερο αποτελεσματικά.

Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της CeHA έχει οδηγήσει στην πιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001: 2015 για τη διαχείριση της ποιότητας, EN ISO 27001: 2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, και EN ISO 13485 για το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει για τις υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, προμήθειας, διαμόρφωσης και τεχνικής υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Λογισμικών για IN VITRO διαγνωστικά.

Η δήλωση ολοκλήρωσης συμμόρφωσης IHE είναι διαθέσιμη εδώ. Τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι διαθέσιμα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ, Τηλ.: 2810391589, Διεύθυνση e-mail: katehaki@ics.forth.gr

Date: 
Wednesday, December 14, 2022