Ολοκληρωμένα Έργα

Ολοκληρωμένα Έργα του  CBML

 • Cello-2
  06/10/2023 - 05/04/2024
  Επέκταση Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Δημόσιας Υγείας - Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης / ΙΤΕ
 • TIMELY
  01/01/2021 - 31/03/2024
  A patient-centered early risk prediction, prevention, and intervention platform to support the continuum of care in coronary artery disease (CAD) using eHealth and artificial intelligence
 • PCa RADical PATH
  01/10/2022 - 31/03/2024
  RADiomics-PATHomics targeted Prostate Cancer Diagnosis
 • iQARuS
  01/01/2021 - 31/12/2023
  Efficient Query Answering over RDF streams using Summaries
 • PRECISE-CAD
  01/08/2022 - 31/07/2023
  Precision medicine in Cardiovascular Disease (CAD). Detection of life-threatening unstable atherosclerotic plaques at the pre-clinical setting
 • LoockMe
  16/06/2020 - 15/06/2023
  An intelligent, deep learning enhanced multimedia platform for automated indexing, storage, searching and retrieval of locations to filming (shoot)
 • HealthSonar
  16/06/2020 - 15/06/2023
  HealthSonar: A system for monitoring sleep and healthy living with low energy radio technology
 • IDAology
  16/06/2020 - 15/06/2023
  Livestock farming culture in Ida communities (Psiloritis Geopark) as a reality coverage experience and digital repository of Intangible Cultural Heritage of the mountain
 • BBMRI-GR
  11/02/2019 - 28/02/2023
  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΩΝ BBMRI-GR
 • BNL
  01/03/2021 - 28/02/2023
  Brain Networks in Learning
 • MyPal
  01/01/2019 - 31/12/2022
  Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems
 • Δήμος Ηρακλείου
  29/03/2019 - 31/12/2022
  Καινοτόμες Δράσεις Ανίχνευσης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης στην κοινότητα για Ηλικιωμένους με ήπια γνωσιακή Διαταραχή
 • i-AMA
  09/07/2018 - 08/10/2022
  interpreting Άτομα Με Αναπηρία
 • See Far
  01/12/2018 - 30/09/2022
  Smart glasses for multifacEted visual loss mitigation and chronic disEase prevention indicator for healthier, saFer, and more productive workplAce foR ageing population
 • EVO-NMDA
  01/10/2019 - 30/09/2022
  Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions
 • BOUNCE
  01/11/2017 - 30/04/2022
  Predicting Effective Adaptation to Breast Cancer to Help Women to BOUNCE Back
 • PANACEA
  01/01/2019 - 28/02/2022
  Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people
 • Daphne
  22/08/2018 - 21/02/2022
  Resilient network services for critical mHealth applications
 • Celo
  06/08/2021 - 05/02/2022
  Περιφέρεια Κρήτης: Παρατηρητήριο επιδημιολογικής ανάλυσης και Δημόσιας Υγείας
 • Cello
  06/08/2021 - 05/02/2022
  Παρατηρητήριο Επιδημιολογικής ανάλυσης και Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης (Προγραμματική Σύμβαση)
 • OpenBio-C
  09/07/2018 - 08/01/2022
  AN OPEN AND INTEGRATED COLLABORATIVE BIOINFORMATICS PLATFORM (OpenBio-C)
 • Α.ΠΟ.ΣΙ.ΔΙ.
  24/03/2020 - 16/11/2021
  Development of automated iron concentration measurement techniques in parenchymal organs
 • ELIXIR-GR
  31/10/2017 - 30/09/2021
  ELIXIR-GR
 • InSilc
  15/01/2019 - 30/04/2021
  In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation
 • Sea4All
  01/12/2017 - 30/11/2019
  Enhancing critical thinking in schools for marine pollution using innovative ICT technologies
 • Τεχνικές MRI
  25/07/2018 - 24/11/2019
  Newer techniques in MR Imaging of musculoskeletal disorders
 • SpeechXRays
  01/05/2015 - 30/04/2019
  Multi-channel biometrics combining acoustic ans machine vision analysis of speech,lip movement and face
 • iManageCancer
  01/02/2015 - 31/07/2018
  Empowering patients and strengthening self-management in cancer diseases (iManageCancer)
 • PACES
  01/01/2016 - 31/12/2017
  Preparedness for Appropriate accomodation in Emergency Shelters
 • CHIC
  01/04/2013 - 31/03/2017
  Computational Horizons in Cancer: Developing Meta- and Hyper-Multiscale Models and Repositories for In Silico Oncology
 • e-SENS
  01/04/2013 - 31/03/2017
  e-SENS
 • E-NO FALLS
  28/01/2013 - 27/01/2016
  European Network fOr FALL Prevention, Intervention & Security
 • ENCCA
  01/01/2011 - 31/12/2015
  EUROPEAN NETWORK for CANCER research in CHILDREN and ADOLESCENTS
 • AI-CARE
  21/08/2013 - 30/10/2015
  Advanced Knowledge Management Systems with Internet Computational Efficiency and Applications in Health Care
 • predictES
  18/09/2013 - 30/10/2015
  An Integrated wearable platform predicting Epileptic Seizures and novel neurofeedback ap-proaches in support of personalized patient management
 • STATegra
  01/10/2012 - 30/09/2015
  User-driven Development of Statistical Methods for Experimental Planning, Data Gathering, and Integrative Analysis of Next Generation Sequencing, Proteomics and Metabolomics data
 • EURECA
  01/02/2012 - 31/07/2015
  Enabling information re-Use by linking clinical REsearch and CAre
 • P-MEDICINE
  01/02/2011 - 31/07/2015
  From data sharing and integration via VPH models to personalized medicine
 • ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
  31/01/2014 - 31/07/2015
  Casual-based Variable Selection for Omics Data
 • eModiA
  11/04/2013 - 30/06/2015
  electronic Molecular Diagnostics Assistant
 • NEREIDs
  01/01/2013 - 31/12/2014
  NEREIDs: Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine Pollution
 • INTEGRATE
  01/02/2011 - 31/10/2014
  Driving Excellence in Integrative Cancer Research through Innovative Biomedical Infrastructures
 • REACTION
  01/03/2010 - 28/02/2014
  Remote Accessibility to Diabetes Management and Therapy in Operational Healthcare Networks
 • TUMOR
  01/04/2010 - 30/09/2013
  Transatlantic TUmour MOdel Repositories
 • GEN2PHEN
  01/01/2008 - 31/12/2012
  Genotype-To-Phenotype Databases: A Holistic Solution
 • Remote
  01/07/2009 - 31/10/2012
  Remote health and social care for independent living of isolated elderly with chronic conditions
 • Contra Cancrum
  01/08/2008 - 31/07/2012
  Clinically Oriented Translational Cancer Multilevel Modelling
 • EUROCANCERCOMS
  01/05/2009 - 30/09/2011
  EUROCANCERCOMS, ESTABLISHING AN EFFICIENT NETWORK FOR CANCER COMMUNICATION IN EUROPE
 • ACGT
  01/02/2006 - 31/07/2010
  Advancing Clinico-Genomic Clinical Trials on Cancer: Open Grid Services for Improving Medical Knowledge Discovery
 • EHR-IMPLEMENT
  01/05/2007 - 30/04/2010
  National policies for Implementation of Electronic Health Record (EHR) in the European area: social and oranizational issues
 • HEARTFAID
  01/02/2006 - 30/04/2009
  A Knowledge based platform of services for supporting medical - clinical management of heart failure within elderly population.
 • eHealth Survey
  01/06/2005 - 31/05/2008
  European eHealth Consumer Trends Survey
 • HEALTHWARE
  01/05/2005 - 30/04/2008
  Standard and Interoperable satellite solution to deploy Healthcare services over wide areas
 • Π.Γ.Ν.Π
  01/03/2007 - 29/02/2008
  Contract Renewal for the Support and Maintenance of Medical & Nursing Software with the University Hospital of Patras
 • KY Χάρακα
  30/01/2007 - 29/01/2008
  Primary Health Care Center of Harakas
 • MIMP
  01/09/2004 - 31/08/2007
  Development of curriculum for a Masters degree in Medical Informatics in Egypt.
 • SYMBIOmatics
  01/05/2005 - 30/04/2007
  Synergies in Medical Informatics and Bioinformatics
 • WS-TALK
  01/12/2004 - 30/11/2006
  Web services communicating in the language of their user community.
 • Π.Γ.Ν.Π
  30/01/2006 - 30/07/2006
  Integrated Software for the Orthopaedics Clinic of the "General University Hospital of Patras
 • EMISPHER
  01/09/2002 - 31/12/2004
  Euro-Mediterranean Internet- Satellite Platform for Health, Medical,Education and Research.
 • ADOL
  01/04/2003 - 30/09/2004
  ADOL-Anti-doping On Line.
 • OPENECG
  01/07/2002 - 30/06/2004
  Computerized ECG standards interoperability portal.
 • I-EHR
  26/03/2003 - 26/03/2004
  I-EHR
 • CORAS
  01/11/2001 - 30/06/2003
  A platform for risk analysis of security critical systems.
 • JUST
  01/01/2000 - 31/05/2003
  JUST-in-time health emergency interventions - Training of non-professionals by Virtual Reality and advanced IT tool.
 • PICNIC
  01/01/2000 - 28/02/2003
  Professionals and citizens network for intergrated care.
 • RETRANSPLANT
  01/10/1998 - 31/03/2001
  Regional and International Integrated Telemedicine Network for medical assistance in end stage diseases and organ transplant project.
 • HEALTHNET
  08/12/1997 - 07/12/2000
  Health Telematics Training Network
 • INTOURISME
  14/04/1997 - 30/09/2000
  InTouriSME - Building an Internet-based Tourism Constituency for SMEs in the Less-Favoured Regions of Europe.
 • TEMeTeN
  01/03/1997 - 30/06/2000
  Towards a European Medical and Teleworking Network.Innovative actions RIS12.
 • INTERCARE
  01/06/1998 - 31/05/2000
  The Interworking and interoperability of networked services for healthcare using internet based technology
 • HECTOR
  01/01/1996 - 30/06/1999
  Health Emergency Management and Coordination through Telematics Operational Resources
 • ET-ASSIST
  01/04/1996 - 31/03/1999
  EUROPEAN TELEMEDICINE FOR MEDICAL ASSISTANCE
 • IHIS
  01/06/1995 - 31/05/1997
  Integrated Hospital Information System
 • IRHIS
  01/06/1989 - 31/12/1990
  An intelligent, adaptive information retrieval (IR) system as Hospital Information System (HIS) front end.
 • TELEMEDICINE
  01/07/1989 - 31/12/1990
  Telemedicine Requirements, Standards and Applicability to Remote Care Scenarios in Europe
 • HIPACS
  01/06/1989 - 31/12/1990
  Hospital Integrated Picture Archiving and Communication System
 • EHR-Q-TN

  Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems
 • RASimAS

  Regional Anaesthesia Simulator ans Assistant
 • SEMEOTICONS

  SEMEiotic Oriented Technology for Individual’s CardiOmetabolic risk self-assessmeNt and Self-monitoring
 • MyHealthAvatar

  A Demonstration of 4D Digital Avatar Infrastructure for Access of Complete Patient Information
 • iCARDEA

  An Inteligent Platform for personalized remote monitoring of the cardiac patients with electronic implant devices
 • ΥΠΕΡΘΕΝ

  Clinical Research Infrastructure and methodology for personalized tumor diagnosis and therapy
 • VPH NoE

  Virtual Physiological Human Network of Excellence
 • TEN-TELEMED

  Trans-European Telecommunications Networks for Telemedicine.
 • TWISTER

  Terrestrial Wireless Infrastructure integrated with Satellite Telecommunications for E-Rural applications.
 • eu-DOMAIN

  enabling usersfor-Distance-working & Organizational Mobility using Ambient Intelligence service Networks.
 • INCO-HEALTH

  Information and Communication Technologies in Health Care.
 • INFOBIOMED

  Structuring European Biomedical Informatics to Support Individualised Healthcare
 • ΕΔΓΕ

  Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Βιολογία Συστημάτων
 • LOCCANDIA

  Lab On Chip based protein profiling for Cancer Dia
 • SAFE

  Satellites For Epidemiology and health early warning
 • EuriPACS

  European Integrated PACS in the Hospital.
 • TelePACS

  System for the acquisition, management and communication of multimodality medical images
 • ATTRACT

  Applications in Telemedicine taking rapid advantage of cable television network evolution
 • IRAIA

  Getting orientation in complex information spaces as an emergent behaviour of autonomous information agents