Σύνολα Δεδομένων

Η εκτίμηση της συναισθηματικής κατάστασης είναι ένα ερευνητικό πεδίο που έχει κερδίσει αυξημένη προσοχή από την ερευνητική κοινότητα την τελευταία...

Ο γνωστικός φόρτος εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην ψυχολογία της απόδοσης, την εργονομία και τους ανθρώπινους παράγοντες. Τα δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων είναι ελάχιστα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καθιέρωση νέων προσεγγίσεων και συγκριτικών μελετών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το COLET-COgnitive workLoad estimation...