2η Συνάντηση του Ελληνικού Φόρουμ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Υγεία