Πρώτη επίσημη παρουσίαση του "TOURBOT -Interactive museum tele-presence through robotic avatars"