1ο Περιφερειακό Συνέδριο Κρήτης «Καινοτομία και Υγεία στον 21ο Αιώνα»1ο Περιφερειακό Συνέδριο Κρήτης «Καινοτομία και Υγεία στον 21ο Αιώνα»