Ασφάλεια στό Κινητό Ίντερνετ - Πρόσκληση σε ανοιχτή Ημερίδα