Συνάντηση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Έργου "Rural Wings".