Συμμετοχή του ΙΤΕ-ΙΠ στην 72η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης