Συνάντηση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Έργου "EHR-IMPLEMENT"