Συνάντηση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Έργου "ACGT"