Η Βικελαία Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζει τη διαχείριση των ψηφιοποιημένων αρχείων της στο διαδίκτυο