Συμμετοχή του ΙΤΕ-ΙΠ στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης