Εγκαίνια του Κέντρου Ανάπτυξης της KALEAO Ltd. στην Κρήτη