Επίσκεψη Αδελφοποίησης μεταξύ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με οργανισμούς υγείας στη Χώρα των Βάσκων