Επίσκεψη της CISCO / ThousandEyes στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ