Έδρα ERA στην Υπολογιστικη Βιοποικιλότητα στο Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ