Κατανεμημένα Αντικείμενα - Πολυνηματικοί Υπολογισμοί