Σχετικά με το DiSCS

DiSCS

Το εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας διεξάγει έρευνα αιχμής στον τομέα των κατανεμημένων συστημάτων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην προστασία των κατανεμημένων συστημάτων και στην ασφάλεια των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Καθώς οι υπολογιστές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή μας η εξάρτηση θα μπορούσε να είναι ευεργετική μόνο αν βασιστεί στις αρχές της εμπιστοσύνης, της ακεραιότητας και της ασφάλειας. Με γνώμονα αυτές τις αρχές, διεξάγουμε έρευνα και αναπτύσσουμε λογισμικό για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που κυμαίνεται από την προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του κυβερνοχώρου μέχρι την ασφάλεια των χρηστών του. Η αποστολή μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους πιο ασφαλείς μέσω μιας τριμερούς προσέγγισης:

Τεχνολογία: Να αναπτύξουμε τεχνολογίες που ενισχύουν τηv ασφάλεια των ψηφιακών συστημάτων. Οι σημερινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σχετίζονται με:

        o Ασφάλεια: Πώς μπορούμε να κάνουμε τους υπολογιστές πιο ασφαλείς; Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε εργαλεία που βοηθούν τις εφαρμογές να είναι πιο θωρακισμένες; Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε εφαρμογές που έχουν αδυναμίες;

        o Ιδιωτικότητα: Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπολογιστές και οι εφαρμογές τους σέβονται την ιδιωτικότητα των χρηστών τους; Πώς μπορούμε να μάθουμε πότε οι εφαρμογές δεν συμπεριφέρονται όπως θα έπρεπε; Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμογές που βοηθούν τους χρήστες να μοιράζονται τα (ανώνυμα) δεδομένα τους χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους;

        o Παραπληροφόρηση: Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο; Τι μπορεί να γίνει ώστε οι χρήστες να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο;

Ενημέρωση: Να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι (και ιδιαίτερα τα παιδιά) έχουν επίγνωση των κινδύνων και των παγίδων που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Ο άξονας ευαισθητοποίησής μας, στοχεύει στο να εκπαιδεύσει διάφορες κοινωνικές ομάδες-στόχους, όπως είναι τα παιδιά, ώστε να γίνουν οι ώριμοι και υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες του μέλλοντος, αλλά και γονείς, φροντιστές και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά (www.saferinternet4kids.gr).

Απόκριση: Να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η δράση μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τις αρχές να διεξάγουν αποτελεσματικότερες έρευνες, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τομείς αιχμής (όπως η εγκληματολογία κινητών συσκευών) και τη λειτουργία μιας ανοιχτής γραμμής για την αναφορά παράνομου υλικού στο διαδίκτυο. Λειτουργώντας από το 2003, η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο (www.safeline.gr) είναι πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού  Ανοιχτών Γραμμών Καταγγελίας (www.inhope.org).