Σχετικά με το DiSCS

DiSCS

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουμε γίνει μάρτυρες της αύξησης, αλλά και της πτώσης, των παγκόσμια εξαπλωμένων κατανεμημένων συστημάτων που αποτελούνται από σχετικά ανεξάρτητα, συχνά μη συνεργάσιμα, και μερικές φορές ακόμη και «εχθρικά» στοιχεία. Για παράδειγμα, τα τελευταία 35 χρόνια, έχουμε δει την ανάπτυξη του Διαδικτύου από το δίκτυο μεταγωγής APRANET των τεσσάρων κόμβων, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που χρησιμοποιείται από μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρήσαμε την εντυπωσιακή ανάπτυξη των peer-to-peer δικτύων ανταλλαγής αρχείων, τα οποία αναπτύχθηκαν από το μηδέν, σε μέσα μαζικής μεταφοράς δεδομένων περιλαμβάνοντας εκατομμύρια χρηστών που μοιράζονται Terabytes δεδομένων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό όμως, ήταν όταν τον Ιανουάριο του 2003 είδαμε πως ένα πρόγραμμα που αναπαράγει τον εαυτό του, το οποίο ονομάστηκε “worm” (σκουλήκι) στην γλώσσα των υπολογιστών θα έθετε εκτός λειτουργίας περισσότερες από 70.000 βάσεις δεδομένων συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο σε λιγότερη από μισή ώρα.

Στο εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, μας ενδιαφέρει η πειραματική μελέτη παγκόσμιας κλίμακας κατανεμημένων συστημάτων προκειμένου να κατανοήσουμε την καθημερινή τους λειτουργία, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία στηρίζουν την μακροπρόθεσμη εξέλιξη τους. Με απλούς όρους, μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι είδους κίνηση είναι αυτή που υπάρχει στις «φλέβες» αυτών των συστημάτων; Τι κρατά τα συστήματα αυτά ενωμένα; Πως ανταποκρίνονται σε διάφορους τύπους επιθέσεων; Κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να καταρρεύσουν; Πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο ισχυρά; Πώς μπορούμε να τα εμπιστευτούμε; Πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς σε αυτά; 

Για να απαντήσουμε σε αυτά και σε παρόμοια ερωτήματα, διεξάγουμε κορυφαίας εμβέλειας πειραματική έρευνα που επικεντρώνεται στην μελέτη, την ανάλυση και τη βελτίωση κατανεμημένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας εστιάζοντας σε τομείς όπως

  • Παρακολούθηση κίνησης του Διαδικτύου,
  • Επιδημίες Διαδικτύου,
  • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
  • Peer-to-peer συστήματα και
  • Tεχνολογίες πλέγματος (GRID Computing)