Μήνυμα καλωσορίσματος από το διευθυντη του Ινστιτούτου Πληροφορικής