Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες "Στέλιος Ορφανουδάκης"

«...Η θέσπιση των διακεκριμένων υποτροφιών "Στέλιος Ορφανουδάκης" από το ΙΤΕ είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία σκοπό έχει να καλλιεργήσει τη νοοτροπία της αριστείας στους νέους φοιτητές και να αναδείξει τη σημαντική της διάσταση από την αρχή της Πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.
...Αυτή τη νέα γενιά επιστημόνων που είναι κρίσιμη για το μέλλον της Χώρας έχουμε χρέος να στηρίξουμε και να της δώσουμε τη δυνατότητα πάντα να αριστεύει, επικαλούμενοι το "Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων"...»
Δημήτριος Σιούφας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Τελετή απονομής των Διακεκριμένων Προπτυχιακών Υποτροφιών "Στέλιος Ορφανουδάκης", Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2008

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έχει θεσμοθετήσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση των Διακεκριμένων Προπτυχιακών Υποτροφιών "Στέλιος Ορφανουδάκης". Οι υποτροφίες χορηγούνται στη μνήμη του Στέλιου Ορφανουδάκη.

Οι υποτροφίες αυτές είναι ιδιαίτερα τιμητικές και η χορήγησή τους σημαίνει ότι ο υπότροφος διατηρεί την άριστη επίδοσή του, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Χορηγούνται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας, οικονομικής κατάστασης και εθνικότητας.

Οι φοιτητές που λαμβάνουν αυτή την υποτροφία, επιλέγονται κατά προτεραιότητα ως υπότροφοι εξειδίκευσης από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο θεσμός των Διακεκριμένων Προπτυχιακών Υποτροφιών "Στέλιος Ορφανουδάκης" ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προσελκύοντας άριστους απόφοιτους λυκείου, από όλη την Ελλάδα, σε ένα διεθνώς καταξιωμένο επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον, όπου συναντώνται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, πλειάδα τεχνολογικών εταιρειών, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Ο Κανονισμός των Υποτροφιών - πλήρες κείμενο (PDF) - έκδοση 5 Απρίλιος 2023

Το ΙΤΕ δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών να έλθουν σε άμεση επαφή με τα ερευνητικά "δρώμενα", κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ως υπότροφοι φοιτητές εξειδίκευσης. Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ χορηγούνται κάθε χρόνο πάνω από 100 τέτοιες υποτροφίες σε φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Η απονομή των υποτροφιών για το 2007-2008 έγινε από τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δημήτριο Σιούφα, ο οποίος τιμώντας με την παρουσία του το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινίασε το θεσμό των υποτροφιών, σε τελετή που έγινε στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητής κ. Ιωάννης Τσουκαλάς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, πλήθος επίσημων προσκεκλημένων, στελέχη και εργαζόμενοι του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, και φοιτητές.

 
Στέλιος Ορφανουδάκης

Ο αείμνηστος Στέλιος Ορφανουδάκης (1948-2005) ήταν Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής επί μία δεκαετία (1994 - 2004) και Πρόεδρος του ΙΤΕ από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι το θάνατό του, το Μάρτιο του 2005. Υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα και την ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με καθοριστική ακαδημαϊκή και επιστημονική προσφορά στην προώθηση και καθιέρωση, σε διεθνές επίπεδο, περιοχών της Πληροφορικής, όπως η υπολογιστική και γνωσιακή όραση, η ρομποτική, η ιατρική πληροφορική, η ιατρική διαγνωστική απεικόνιση, καθώς και η ανάλυση και ευφυής διαχείριση εικόνων. Καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στις ερευνητικές προσπάθειες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Με τον ενθουσιασμό και οραματισμό του για την έρευνα και την καινοτομία, δημιούργησε, ενέπνευσε, ενθάρρυνε και υποστήριξε γενιές νέων επιστημόνων, και προσέλκυσε στο ITE πολλούς νέους Έλληνες ερευνητές από το εξωτερικό.

Συνεχίζοντας το όραμα και το έργο του Στέλιου Ορφανουδάκη, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ βρίσκεται στην πρωτοπορία, και η αριστεία του έχει αξιολογηθεί και επιβεβαιωθεί πολλές φορές από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Σχετικές Σελίδες: