Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ δραστηριοποιείται εντατικά στις περιοχές των δικτύων υψηλής απόδοσης, των ασύρματων δικτύων και κινητών επικοινωνιών. Ειδικότερα, οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του περιλαμβάνουν τον έλεγχο πόρων και τη διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, την αξιολόγηση της επίδοσης δικτύων που παρέχουν εγγυήσεις σε ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service, QoS), τη μέτρηση και ανάλυση κίνησης, την επεξεργασία, σύνθεση και συμπίεση φωνής, την εκτίμηση θέσης κινητού, και την ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα. Το εργαστήριο διατηρεί πειραματικά δίκτυα, ενσύρματης και ασύρματης τεχνολογίας, για αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, και τη διεξαγωγή πειραμάτων μέτρησης και ανάλυσης πραγματικής κίνησης δικτύου.

Εκτός από τις ερευνητικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπόνηση μελετών
 • Μετρήσεις πεδίου και παρακολούθηση δικτύου

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπόνηση μελετών:

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και σύνταξης μελετών για την σχεδίαση, διαχείριση και ασφάλεια τοπικών ασύρματων δικτύων βάσει της τεχνολογίας 802.11, που περιλαμβάνουν δημόσια δίκτυα πρόσβασης (hotspots) και εταιρικά ασύρματα δίκτυα, και ασύρματων δικτύων μητροπολιτικής κάλυψης (βάσει των τεχνολογιών 802.11 - WiFi - WiFi,και 802.16 - WiMAX, GSM και 3G), καθώς και την σύνταξη σχετικών μελετών.

Εκτός από τους εξειδικευμένους αναλυτές φάσματος (δείτε επόμενη ενότητα «Μετρήσεις πεδίου και παρακολούθηση δικτύου»), το εργαστήριο διαθέτει τον AirMagnet Laptop Analyzer που έχει δυνατότητες επισκόπησης υποδομής ασύρματων δικτύων τεχνολογίας 802.11 στα 2.4 και 5 GHz, αξιολόγηση ασφάλειας, εντοπισμού προβληματικών ζεύξεων και μέτρηση επιδόσεων, καθώς και τον AirMagnet Survey & Planner που επιτρέπει την χαρτογράφηση περιοχής (μέτρηση ισχύς σήματος, θορύβου και επικαλύψεων) και την πρόβλεψη της περιοχής κάλυψης, ταχύτητας διασύνδεσης και σημείων τοποθέτησης ασύρματων σημείων πρόσβασης. Επιπλέον, το εργαστήριο εκπονεί μελέτες αξιολόγησης που συνδυάζουν αποτελέσματα προσομοίωσης από εξειδικευμένα εργαλεία (MATLAB, OPNET, NS-2) με πραγματικές μετρήσεις ασύρματου δικτύου.

 

   

 

Μετρήσεις πεδίου και παρακολούθηση δικτύου:

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν μετρήσεις σε πολλαπλά επίπεδα δικτύου (φυσικό επίπεδο ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, επίπεδο δικτύου και απόδοση επίπεδο εφαρμογών), καθώς και μετρήσεις ισχύος σήματος για έλεγχο συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς σε πόλεις και περιοχές της Κρήτης, αλλά και της Ελλάδος γενικότερα.

Για τον σκοπό αυτό το εργαστήριο διαθέτει προηγμένες συσκευές μέτρησης πεδίου τελευταίας τεχνολογίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αναλυτή φάσματος Rohde & Schwarz FSH-6 (100 KHz - 6 GHz) με λογαριθμική κεραία ευρύέως φάσματος (Schwarzbeck USLP9142, 700 MHz - 8 GHz), αναλυτή φάσματος Spectran Data Logger HF6060 (1 MHz - 6 GHz), HF6080 (1 MHz - 7 GHz), NF 5030 (1 KHz - 1 MHz), και ανιχνευτές χαμηλών συχνοτήτων (Multidetector II Profi, 3 Hz - 3 GHz), καθώς και εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού για παρακολούθηση της απόδοσης και καλής λειτουργίας ασύρματων δικτύων.

 

   

 

Συνεχή μέτρηση πεδίου σε πραγματικό χρόνο

Το εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένες συσκευές για την συνεχή παρακολούθηση πεδίου σε πραγματικό χρόνο.

Narda Area Monitor AMS 8060

 • 20 πλήρως προγραμματιζόμενα πεδία συχνοτήτων
 • Ενσωματωμένη κεραία τριών αξόνων
 • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω GSM modem
 • Εξειδικευμένο λογισμικό για συλλογή και ανάλυση μετρήσεων

 

Narda Area Monitor AMB 8057

 • 4 προκαθορισμένα πεδία συχνοτήτων (GSM 900 / 1800 MHz / UMTS / Broadband 100 kHz - 3 GHz)
 • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω GSM modem
 • Εξειδικευμένο λογισμικό για απόκτηση και ανάλυση μετρήσεων
 • Ελαφρύ (<3Kg) και ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

 

Εκτός των παραπάνω εμπορικών συσκευών, το εργαστήριο έχει αναπτύξει ένα χαμηλό κόστος κόμβο μέτρησης, που περιλαμβάνει αναλυτή φάσματος (Spectran HF60XX), και υποστηρίζει μετρήσεις σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων (έως 7 GHz) που συλλέγονται μέσω του προηγμένου ασύρματου μητροπολιτικού δικτύου που έχει αναπτύξει στην πόλη του Ηρακλείου. Ειδικό λογισμικό επιτρέπει τη συλλογή μετρήσεων ανά περιοχή φάσματος και την συλλογή μετρήσεων σε διάφορες κλίμακες χρόνου.

 

      

 

Ενδεικτικές Υπηρεσίες που έχει παράσχει το Εργαστήριο

Με στόχο την άμεση αξιοποίηση των προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και μέτρησης ασύρματων δικτύων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις πεδίου για έλεγχο συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς

 1. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας, Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Νομού Ηρακλείου, 16 Σεπτεμβρίου 2005.
 2. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), Άγιος Νικόλαος - Νεάπολη, 14 Οκτωβρίου 2005.
 3. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), Άγιος Νικόλαος - Νεάπολη, 12 Μαΐου 2006.
 4. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βιομηχανικού φούρνου μικροκυμάτων CretaFarm Α.Ε., Ρέθυμνο, 12 Ιουνίου 2006.
 5. Τακτικές Μετρήσεις ηλεκρομαγνητικής ακτινοβολίας σε επιλεγμένες περιοχές της πόλης του Ηρακλείου (έτη 2006-2007).
 6. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κτίριο της οδού Φλωρίνης αριθμός 36   στο Ηράκλειο Κρήτης που στεγάζει τον ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο «Το Περιβολάκι», 7/1/2008.
 7. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην οροφή του κτιρίου του Ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ στην περιοχή Ελληνοπεράματα Γαζίου Ηρακλείου, 27/7/2008.

 

Επιπλέον, και σε συνεργασία με το Κέντρο Δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης και την εταιρία Forthnet, έγιναν οι ακόλουθες μελέτες στα πλαίσια των οποίων χρησιμοποιήθηκαν συσκευές GPS και το εξειδικευμένο λογισμικό AirΜagnet Laptop Analyzer που έχει δυνατότητες μέτρησης σε ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας ΙΕΕΕ 802.11 στα 2.4 και 5 GHz:

 • Mελέτη και σχεδιασμός του ασύρματου δικτύου που περιλαμβάνεται στα Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα των πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Σητείας και Ιεράπετρας.
 • Σχεδίαση, εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία των ασύρματων δικτύων στο Ενυδρείο Κρήτης και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο.

Οι δραστηριότητες και υποδομές του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων συν-χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω του έργου 05 ΑΚΜΩΝ 80 «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Σχεδίασης, Διαχείρισης και Ασφάλειας Ασύρματων Δικτύων με Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους:

Βασίλειο ΣύρηΕπίκουρο Καθηγητή στην Επιστήμη Υπολογιστών Υπεύθυνο της δραστηριότητας Ευρυζωνικών και Ασύρματων Δικτύων του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391726
E-mail: vsiris "at" ics ``dot'' forth ``dot'' gr

Απόστολο Τραγανίτη, Καθηγητή στην Επιστήμη Υπολογιστών Επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391724
E-mail: tragani "at" ics ``dot'' forth ``dot'' gr