ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ»