Αξιόπιστη και Ενεργειακά Αποδοτική Λειτουργία των Σύγχρονων Επεξεργαστών